KOPRIVNICA: SDP I HSLS POPUT HDZ-a!

SDP i HSLS uzurpirali su svu vlast u Gradu Koprivnici, pokušali preuzeti sve medije u Gradu.

Kada su bili na Vlasti, donijeli su mnogo odluka na štetu svih građana Koprivnice, a pronalazili su i svoje osobne interese.

Podigli su cijene vlasnicima kioska na Gradskoj tržnici i izvan tržnice i to 300%. Na Gradskoj tržnici, nezadovoljni vlasnici nakon mnogih razgovora s SDP-ovcima i HSLS-ovcima, uvidjevši da se s njima ne može razgovarati, prije mjesec dana, točno u ponedjeljak, blokirali su tržnicu i javno demostrirali protiv odluke.

Nova Gradska vlast, na svojoj prvoj sjednici Poglavarstva je poništila odluku i vratila cijenu kvadrata na 35,00 kuna.

SDP i HSLS podigli su cijene i grobljanskim uslugama u Gradu, podignute su cijene i u dječjem vrtiću i reakcija samih građana bila je velika.

SDP i HSLS, u Gradskoj su upravi zapošljavali svoje kadrove, a čaša se prelila kad je dan prije famozne sjednice Gradskog vijeća bivši gradonačelnik Mladen Godek (HSLS) potpisao rješenje Mladenu Ružmanu (predsjednik HSLS-a za Grad Koprivnicu) - rješenje o radnom mjestu referenta za kulturu.

SDP i HSLS kupili su novcima poreznih obveznika mobitele, i to Mladenu Godeku kao gradonačelniku, Zvonimiru Mršiću kao dogradonačelniku, Mladenu Ružmanu predstojniku ureda gradonačelnika i Stjepanu Heneziju predsjedniku Gradskog vijeća. Novi gradonačelnik iz redova LS-a Josip Betlehem javno je prozvao Zvonimira Mršića da je njegov mobitel imao račun svaki mjesec 1.600,00 kn. Grad je isto tako kupio i prijenosni kompjuter za 19.000,00 kn. Nakon što je kupljen, Zvonimir Mršić je uzeo kompjuter kući za svoje privatne poslove (ima privatnu firmu "Promocija").

Novcima gradskog proračuna morao se kupiti i novi automobil A6 za cijenu od 260.000,00 kn. Automobil se najviše privatno koristio za potrebe Mladena Godeka, parkirao ga je ispred svoje zgrade pa su u početku ostali stanari mislili da je Godek kupio novi automobil.

Za vrijeme uzurpacije Vlasti od strane SDP-a i HSLS-a, na 100 električnih stupova u Gradu postavljene su reklame firmi, a iznad reklame postavljen je veliki grb Grada. Odluku o postavljalju reklama moralo je donijeti Gradsko poglavarstvo. Gradsko poglavarstvo tu odluku nije donijelo a mi kao članovi poglavarstva nismo ništa znali o tome (Dražen Keleminec HSP 1861., Dražen Sačer i Ivan Dinjar LS i Slavko Dedi HNS). Znači te reklame odobrili su HSLS i SDP-ovci, a najvažnije je da niti jedna kuna nije stigla na žiro račun Grada od tih reklama. Ja sam javno postavio pitanje tko je dobio novac od postavljenih reklama?

Bivši dogradonačelnik Zvonimir Mršić (SDP) je želio da Radio Koprivnica prestane s radom zbog toga što je bio otkriven od strane financijske policije da sa svojom firmom "Promocija" ima poslovni odnos sa Radio-Koprivnicom. Bivši direktor Damir Mađarić stvorio je takve gubitke da je još i danas blokiran žiro račun. Podigao je dva kredita od po 100.000,00 kn a uzeo je pozajmice u vrijednosti 120.000,00 kn. Sredstva su potrošena i stvoreni veliki gubici. Novac je bio namjenjen kupnji novog repetitora da se poveća čujnost radija. Repetitor nije kupljen, a novaca nema. Zvonimir Mršić bio je ispred Grada član Skupštine radija, po statutu Grada on, pošto je imao poslovnu suradnju s Radiom Koprivnicom, nije mogao biti predstavnik Grada. Nitko u Gradu za to nije znao. Kada ga se na Skupštini Radija otkrilo, on je rekao da je za to znao Godek i revoltiran je napustio Skupštinu. Umjesto njega na Skupštinu je došao Godek koji je rekao da za poslovnu suradnju Radija i Mršića on nije znao. Zvonimir Mršić prevario je gradonačelnika i cijelo poglavarstvo zbog svojih osobnih interesa. Za ovaj slučaj posjedujem kompletne zapisnike.

SDP i HSLS izašli su s prijedlogom da se Grad zaduži za pedesetčetiri (54.) milijuna kuna, odn. da se uzme Kredit od "HYPO BANKE", a novac bi se potrošio za investicije u Gradu. Kredit je bio odobren od strane Gradskog vijeća i Poglavarstva, a odobrila je i Hrvatska Vlada. 27.02.1999.g. na inicijativu HSP 1861., LS-a i HNS-a sazvan je sastanak kod gradonačelnika Godeka u svezi uzurpacije Vlasti od strane SDP-a i HSLS-a. Na samom početku sastanka Godek nas je upoznao da je kredit pred realizacijom i da sutra putuje u Klagenfurt na potpisivanje. Nakon trosatnog razgovora gdje smo iznijeli da se sa ovakvim radom ne slažemo Godek je rekao da sada kredit postaje upitan i da ne zna da li da sutra ide da potpiše taj kredit. Do današnjeg dana kredit zbog Godeka nije realiziran jer Godek nije želio da on donese kredit u Koprivnicu a netko drugi će rezati vrpce umjesto njega i pobrati svu slavu. Godek je ovim primjerom pokazao da mu nije stalo do boljitka za sve građane Koprivnice, već do njegove osobne slave i promičbe.

Za vrijeme SDP-a i HSLS-a sumnjao sam na mnoge stvari jer članovi SDP-a su Gračan, direktor građevinskog poduzeća "Segrad" iz Đurđevca i Ivan Knok direktor građevinskog poduzeća "Radnik" iz Križevaca. "Segrad"-u su oprošteni penali za šest mjeseca u iznosu od 292.000,00 kn, zbog kašnjenja izgradnje Dječjeg vrtića u Koprivnici. Grad je gradio željeznički nadvožnjak u Koprivnici i prikupili smo tri ponude. "Radnik" - Križevci za izvođenje radova ponudio je cijenu u iznosu 2.213.000,00 kn, "Komunalac"-Križevci za 2.700.000,00 kn i za 3.000.000,00 kn. Ponude smo otvorili: Dražen Keleminec, Peter Senjan i Mladen Ružman. Na Gradsko poglavarstvo su došle ponude s jednom promjenom, da je "Radnik"-Križevci dao ponudu za iznos od 2.572.000,00 kn. Na moje reagiranje, bilo mi je objašnjeno da je "Radnik"-Križevci krivo obračunao, i da je ova nova cijena pravovaljana. Nisam se mogao složiti s njihovim argumentima, pa sam im prijetio da će za ovo znati cijeli grad. Pošto su se uplašili, ta je točka skinuta s dnevnog neda. Drugi dan u Gradsku upravu došao je Ivan Knok i ja sam bio pozvan zajedno sa ostalim članovima povjerenstva. Ivan Knok je rekao da su oni pogriješili kod obračuna. Rekao sam da je to velika prijevara ne samo nas već i ostalih ponuditelja jer po meni oni su namjerno istakli nižu cijenu da budu u prednosti kod otvaranja ponuda, a kada vide ostale ponude koje su više, imat će argumente da su krivo obračunali pa će povisiti cijenu za toliko da će još biti najpovoljnija. Na ovakav način stranka, koja je činila Vlast u gradu (SDP) htjela je doći do financijskih sredstava.

Koprivnica, 08.06.1999.

Dražen Keleminec, član Gradskog poglavarstva Grada Koprivnice i predsjednik ŽV HSP 1861 Županije koprivničko-križevačke