Objavljeno u "Vjesniku" 27. 7. 1999. u skraćenom obliku

 

PARAGA: PREZIREM RAČANOVE I

SDP-ove LAŽI I OBMANE!

Poštovani g. uredniče, dopustite nam da u skladu sa Zakonom o javnom priopćavanju ispravimo slijedeći krivi navod objavljen u "Vjesniku" od 24.07. ov.g. pod naslovom "Račan: Nemam potrebu komentirati Paragine podvale!"

U gore navedenom naslovu je predsjednik tzv. "Socijaldemokratske partije" (SDP) u izjavi za "Vjesnik" rekao "Nemam potrebu komentirati ludosti, podvale i mržnju prema SDP, a oni koji to reklamiraju u medijima, valjda znaju što čine".

Ako je predsjednik naše stranke, Dobroslav Paraga, na stranačkoj presskonferenciji stao pred novinare s pismenim argumentima koji dokazuju da je g. Račan obmanjivao članstvo svoje partije i hrvatsku javnost da je SDP član Socijalističke internacionale (SI), a centrala SI u Londonu potvrdila da nema govora o tome da bi SDP bila član te međunarodne udruge socijaldemokrata, čak ni da je pridruženi član niti promatrač, kako onda Ivica Račan može izjavu Dobroslava Parage komentirati da se radi o ludostima, podvali i mržnji prema njegovoj partiji.

Dobroslav Paraga je dokazao da se ne radi o ludostima nego o sukobu Račanove laži s istinom, da nije riječ o podvalama nego o činjenicama. Isto tako nije istina da Dobroslav Paraga mrzi SDP, jer ne može se mrziti nešto što ne postoji, pošto je SDP upitna reformirana politička stranka (bivših) jugokomunista. Račanovim komunistima je najdraži idol diktator Tito koji je za sebe tvrdio da je komunist a ne socijaldemokrat, naprotiv, za demokraciju je tvrdio da je nazadna i trula kapitalistička demagogija Zapada, a da je socijalizam (čitaj: "Diktatura proletarijata"), u kojemu su Tito i Račan držali monopol na vlast, prijelazno razdoblje do komunizma. Riječ je samo o tome da Paraga prezire laž i obmanu koju bivši predsjednik CK SKH i član Predsjedništva CK SKJ podvaljuje hrvatskom elektoratu. (Kako će se Ivica Račan tek ponašati ako ikada bude obnašao izvršnu vlast?)

Paraga je dokazao da SDP nije član SI, iako već cijelih godinu dana SDP na svojoj WEB strani na Internetu lažno obavještava javnost kako je SDP član SI, a u razgovoru s "Glasom Amerike" (21.07.1999.) je Račan tu laž ponovio. Početak laganja datira od 21.05.1998. g. kada je "VOA" prenio Račanovu presskonferenciju na kojoj je "SDP u primanju (u članstvo u SI) preskočio neke stepenice poput statusa promatrača(...)" Kao što je maloprije rečeno, Račanov SDP nije preskočio čak ni stubu promatrača. Račanov SDP teoretski u budućnosti ne može postati članom SI, jer bi se inače trebali primiti i nasljednici Honeckerovih komunista iz bivše istočne Njemačke (DDR). Član SI je na pr. Socijaldemokratska stranka Bugarske i Češke koje su kao antikomunističke stranke bile u oporbi spram onih komunista analognih Račanovim drugovima u bivšem SK. U kakvoj oporbi je Račan bio za vrijeme SFRJ, ili na pr. 1991./1992. kada je SDP bila član Tuđmanove vlade? Čak je pitanje, da li je Račan danas uopće u oporbi spram predsjednika Tuđmana. Reakcija kriptokomuniste Ivice Račana samo svjedoči o panici čovjeka kada doživi sudar s istinom. Stoga, Račane, vozi polako!

Neka Račanov SDP sada kaže gdje se nalazi kada nije promatrač, konzultatitvni član niti punopravn član Socijalističke internacionale?

Goran Jurišić, Ured za odnose s javnošću