Večernji list: 9. 8. 1999.

JAVNA TRIBINA HSP-a 1861 U PREKODRAVLJU

Vrijeme za ozbiljne političke promjene

ŽDALA - Mediji su nam, osobito televizija, uglavnom nedostupni, pa s pravaškom istinom o stvarnim uzrocima sve težeg života hrvatskog čovjeka do njega možemo doći isključivo organiziranjem ovakvih javnih tribina. To, pak, samo po sebi sve govori o stupnju demokracije u Hrvatskoj. Ušli smo u kapitalizam koji se tako ne može nazvati jer radniku i seljaku ništa dobra nije ponudio, već ih je kroz privatizaciju samo oduzeo. Naše tržišno gospodarstvo ne funkcionira, nezaposlenost raste, a životni standard svakodnevno pada. Sve to samo po sebi govori da je zadnje vrijeme za ozbiljne političke promjene u Hrvatskoj - naglasci su iz izlaganja Dobroslava Parage, predsjednika HSP-a 1861, na javnoj tribini te stranke u malom prekodravskom selu Ždali. (I.B.)