Zagreb, 25.09.1999.

ISPRAVAK KRIVOG NAVODA

EUROPSKOG CENTRA ZA SPREČAVANJE RASIZMA I ANTlSEMITlZMA U SVEZI IZVJEŠĆA O DESNIČARSKIM I EKSTREMlSTIČKIM STRANKAMA U EUROPI PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI VlJEĆA EUROPE

HSP 1861. NIJE DESNlČARSKA NITI EKSTREMISTIČKA STRANKA VEĆ TRADICIONALNA STRANKA DESNOG CENTRA

U smislu odredbi Zakona o javnom priopćavanju zahtijevamo hitan ispravak krive informacije objavljene u "Jutarnjem listu", "Slobodnoj Dalmaciji" "Hini" i "Večernjem listu" od 25.09. ov.g. u kojima je prenijeta vijest iz Strasbourga (F) od parlamentarne Skupštine Vijeća Europe u sklopu koje se raspravljalo o izvješću Europskog centra za istraživanje i sprečavanje rasizma i antisemitizma kojega je izradio jedan danski socijalist. Hrvatski mediji su prenijeli vijest kako je Dobroslav Paraga, pored Franje Tuđmana i Ante Đapića, u tom izvješću za sabor Vijeća Europe na popisu desničara, a kako je stranka HSP 1861. kojoj je g. Paraga predsjednik navodno ekstremistička, zajedno s vladajućom strankom HDZ i satelitskom takozvanom "HSP".

S punom odgovornošću demantiramo informaciju o Paragi kao desničaru i Hrvatskoj stranci prava 1861. kao ekstremističkoj stranci.

Hrvatska stranka prava 1861 koju predvodi i čiju izvršnu politiku vodi Dobroslav Paraga nije svoj demokratski politički program izopačila niti je svoje političke misli i djela provodila protiv ustava i zakona, ili protiv Ijudskih prava i ustavnog demokratskog poretka. Naprotiv, predsjednik stranke prava Dobroslav Paraga bio je zbog zalaganja za demokraciju i borbe za Ijudska prava politički proganjan u bivšoj totalitarnoj komunističkaj Jugoslaviji i današnjoj autokratskoj Hrvatskoj. U Jugoslaviji je zbog verbalnog delikta i neslobode govora, pisanja i mišljenja osuđen na logorsku i zatvorsku kaznu u trajanju od četiri godine koju je u cijelosti odležao, a po izlasku iz zatvora su mu i dalje, sve do danas, do 1999. godine bila oduzeta sva građanska prava, dok je današnji takozvani socijaldemokrat Ivica Račan (SDP) tada bio komunistički apartčik s visokom funkcijom u totalitarnom aparatu Titove takozvane socijalističke Jugoslavije. U RH je predsjednik Tuđman poslao predsjednika Hrvatske stranke prava Dobroslava Paragu pred Vojni sud, gdje ga se optuživalo za ono, što su europski socijalisti, na osnovi izvora domaćih bivših komunista, napisali u izvješću za Vijeće Europe. Instrumentalizirano vojno tužilaštvo RH nije moglo g. Paragi dokazati optužbu za rušenje ustavnog poretka Republike i terorizam, a Vrhovni sud Republike Hrvatske je 1994.godine odbacio sve optužne prijedloge kao neosnovane.

Dobroslav Paraga nije ekstremni desničar niti je stranka HSP 1861. ekstremistička i zato što je demokrat Paraga demokratskoj javnosti u Hrvatskoj i svijetu ukazivao na hrvatske ekstremiste kao što su Anto Đapić, koji je ukrao cijelu jednu političku stranku, koji poziva na nacionalnu netrpeljivost i provodi neofašizam te je nedavno otvoreno pozvao Hrvatsku vojsku na izvršenje državnog prevrata nominalno demokratskih vlasti. Kreatora i provoditelja ekstremne vanjske politike prema Bosni, Franju Tuđmana (HDZ), kaznenom prijavom Međunarodnom tribunalu u Den Haagu, g. Paraga je prijavio kao krivca za bošnjačko-hrvatski vojni sukob u kojemu su se sa hrvatske strane dogodili ratni zločini nad Bošnjacima te klasična politička ubojstva hrvatskih vojnih časnika iz Hrvatskih obrambenih snaga (HOS), koji su branili RBiH od velikosrpske vojne agresije. Ukoliko se u skoroj budućnosti bude pokazala veza između Tuđmana i Račana glede dijeljenja Bosne i Hercegovine, i Ivica Račan može dobiti kaznenu prijavu pred haaškim sudom. Do sada su na tom sudu tako i tako završili isključivo bivši jugoslavenski i hrvatski komunisti. Kada bi Vijeće Europe i prihvatilo krive navode o Paragi i stranci HSP 1861. došlo bi u koliziju s Kongresom SAD koji je u tri dosadašnje rezolucije Senata i Predstavničkog doma, (za koje je g. Paraga nesumnjivo demokrat) uzeo g. Paragu u tri navrata u zaštitu pred jugoslavenskim i hrvatskim komunistima (zadnji put 1998.), koji su hrvatski patriotizam na umjetan, podao i namjeran način s predumišljajem izopačili u šovinizam, rasizam, diskriminaciju, apartheid i neofašizam, dok su u isto vrijeme u nacional-komunističkoj oporbi (SDP, HSLS...) i u pozicijama vlasti (HDZ) na državnim položajima bivši (komunisti), lažovi, prevaranti i antisemiti. Ne jednom su hrvatski komunisti stigmatizirali g. Paragu kao "Židova", "židovskog plaćenika", "agenta Mosada", "masonskog igrača", "veleizdajnika Hrvatske"...

Od sada pa nadalje, sve međunarodne i domaće organizacije, svjetski i domaći političari ili bilo koje osobe koje Dobroslava Paragu ili političku stranku prava (HSP 1861.) i njene časne članove, koji su hrvatski patrioti i demokrati, budu javno prozivale kao desničare, ekstremiste, neofašiste (ustaše) ili nacionaliste u šovinističkom smislu, ili ako budu širili antisemitizam ili neku drugu rasnu ili međunacionalnu mržnju dobiti će kaznenu prijavu pred hrvatskim sudbenim vlastima, sudbenim vlastima Europe i sudbenim vlastima Ujedinjenih naroda! Ukoliko se bude pokazalo da, iza izvora izvješća Europskog centra za sprječavanje rasizma i antisemitizma stoje hrvatski "socijalisti", bivši komunisti ili takozvani "socijaldemokrati", (Račan, Tomac, Bilandžić) onda takvi budu morali računati s pravnim posljedicama pred demokratskom javnošću i domaćim i međunarodnim sudbenim vlastima.

Ured za odnose s javnošču, Goran Jurišić