OPĆINSKOM SUDU U ZAGREBU HITNO!

ZAGREB

 

Tužitelji: 1. HSP 1861, RH, Zagreb, Šenoina 13, koju predstavlja

predsjednik Dobroslav Paraga,

2. Dobroslav Paraga, Zagreb, Šenoina 13.

 

TUŽENI: 1. HRT, javna medijska ustanova,

2. Direktor HRT Ivica Vrkić iz Zagreba, Prisavlje bb,

3. Glavni urednik HTV-a Obrad Kosovac iz Zagreba, Prisavlje bb.

 

Tužitelji, temeljem čl. 47. ZKP, RH protiv tuženih podnose

PRIVATNU TUŽBU

zbog povrede čl.106. stav 1. (povreda ravnopravnosti građana) i čl. 107 stav 1. i 2. (Povreda slobode izražavanja misli) iz Glave XI. - kaznena djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina - Kaznenog zakona RH.

3 X

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Tuženi svjesno i namjerno provode povredu ravnopravnosti građana nad tužiteljima zbog razlike u političkom uvjerenju i drukčijeg političkog mišljenja u odnosu na vlast u RH. To naročito čine tuženi kao odgovorne osobe medijske kuće, koji su uskratili pravo i slobodu građanima, udruženim u političku organizaciju HSP 1861, da promiču i objavljuju svoja politička uvjerenja i mišljenja, s čime su zabranili i onemogućili ostvarivanje Ustavom propisanih temeljnih sloboda i prava čovjeka i građanina, dakle tuženi su počinili kazneno djelo iz čl.106. stav 1. KZ, za koje se izriče kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina.

2. Tuženi su podredno čl. 106. KZ učinili tešku povredu čl. 107. KZ - povredu slobode izražavanja misli. Uskratili su tužiteljima slobodu govora, javnog nastupa, odnosno javnog priopćavanja putem najjačeg medijskog sredstva u RH, HRT, dakle uskratili su informacije i izvještavanja putem javnog najmoćnijeg medija HRT. Naime tuženi su počinili tešku ili gotovu najtežu povredu slobode izražavanja misli, odnosno tuženi kao najodgovornije osobe zabranili su javnosti da sazna istinu o zbivanjima u RH, s čime su svjesno i s umišljajem počinili kazneno djelo iz čl. 107. st. 1. i 2. KZ za što je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do jedne godine.

Dokaz: preslušanje stranaka, a po potrebi uvid u dokumentaciju i saslušanje svjedoka koji će tužitelji predočiti na raspravi.

OBRAZLOŽENJE:

1. Tužitelj je politička stranka u koju su udruženi - učlanjeni članovi građani RH. Stranka je organizirana, ima svoja politička tijela, na čelu stranke je predsjednik stranke. Stranka je danas oporbena i ima pravo djelovati na teritoriju RH, objašnjavati stanovništvu politička i gospodarska stajališta, bolji i pošteniji način življenja.

2. Tužitelj je predsjednik političke stranke koji se brine o stranci, predvodi stranku, provodi njezin program, prati gospodarski i politički razvoj i vanjski položaj RH, upućuje javna priopćenja, iznosi stajališta stranke prema vlasti.

Naime, poznato je da je u državi Hrvatskoj stanje katastrofe od gospodarstva do politike. Kriminal i pljačka su u procvatu o čemu baš ova stranka obaviještava javnost, pruža javnosti istinite dokaze o zbivanjima u Hrvatskoj. Istinita stvarnost nije odgovarala i ne odgovara javnoj HRT i njezinim čelnicima, pa su tuženi poduzeli mjere za suzbijanje istine.

Tuženi su još 1993. godine u srpnju mjesecu uskratili tužiteljima pravo na svaku informaciju za javnost koja je bila upućena od HSP (HSP1861) i njezinog predsjednika Dobroslava Parage.

Tužitelji održavaju redovne konferencije za novinare o zbivanjima u Hrvatskoj. Na svaku od tih konferencija uredno i pismeno je pozvana HRT, takvih poziva upućeno je preko 200, ali gotovo niti na jednu se nije odazvala, za što smatraju odgovornim direktora HRT-a Ivicu Vrkića i glavnog i odgovornog urednika Obrada Kosovca, odnosno ranije direktore Antuna Vrdoljaka, Ivana Paraća i Ivicu Mudrinića.

Osim toga tuženi su zabranili pristup Dobroslavu Paragi predsjedniku HSP 1861 i bilo kakav nastup na HRT već punih sedam godina, a poznato je da gotovo sve političke stranke pa i pojedine udruge dobivaju medijski prostor na HRT, naravno nedovoljno ali ipak imaju pristup javnosti putem malih ekrana.

Dakle, tuženi su uskratili prava čovjeka i građanina, čime su učinili povredu ravnopravnosti građana, učinili su političku diskriminaciju zbog drukčijeg političkog uvjerenja, pa su time povrijedili čl.14. Ustava RH.

Sve je ovo učinjeno s ciljem da se prikrije istina o stanju i zbivanjima u RH, raznorazne pronevjere, kriminal i pljačka kao i druga štetna djelovanja za hrvatski narod, te su tuženi građanima RH na taj način oduzeli mogućnost biranja i ove političke opcije na izborima, pa su samim time tuženi onemogućili protekle i predstojeće izbore za Zastupnički i Županijski dom Sabora, kao slobodne i pravedne.

Tuženi su svjesno i planirano pristupili zatajivanju i ignoriranju, te uskrati prava na javnost pa i postojanje HSP 1861 i predsjednika Dobroslava Parage. Tim i takvim djelima, svijesno i s umišljajem tuženi su HSP 1861 i predsjedniku Dobroslavu Paragi učinili nenadoknadivu političku i materijalnu štetu.

Temeljem svih činjenica iznijetih u ovoj kaznenoj tužbi, predlaže se da sud donese

 

Presudu

1. Prvo, drugo i treće tuženi proglašavaju se krivima i kažnjavaju se po zakonu zbog povrede čl. 106 stav 1. i čl. 107 stav 1 i 2 KZ, temeljem čega se izriče kazna koja odgovara počinjenim kaznenim djelima.

2. Tuženi su dužni tužiteljima naknaditi parnični trošak u ovom predmetu kao i sastav tužbe.

3. Tuženi su dužni tužitelju naknaditi štetu koju su prouzročili svojim postupcima od 1993. g. do danas.

4. Da se sudskom izrekom odredi izvršenje i objavi na HTV-u ove presude.

 

U Zagrebu, 8. 10. 1999.

Predsjednik HSP 1861: Dobroslav Paraga

Dostaviti na znanje Županijskom sudu u Zagrebu