Gospodin Drago Pilatić, povjerenik HSP 1861 za Australiju potvrđen za predsjednika Hrvatskog nacionalnog doma O'Connor u Canberri

 

  Nova Hrvatska: 9. 11. 1999.

HRVATSKI NACIONALNI DOM NA O'CONNOR-u U CANBERRI

Kako brzo prolazi vrijeme! Čini nam se, da smo u domu tek jučer, ali evo nas već punih trideset ljeta. Na 18. lipnja (za Antunovo) 1969. otvoren je dom, koji će od tog vremena ugošćavati Hrvate i njihove prijatelje. Dom je posjed članova i hrvatske zajednice i kao takav postaje središnja točka rodoljubnih nastojanja Hrvata Australije i duhovno ishodište tolikih poteza u cilju osloboditeljske borbe u obnovljenju hrvatske države.

Nikad bolje..?!

Kroz sve to vrijeme poslovanja u domu bilo je popravaka, nadogradnje... i, ali je uvijek zdanje vanjskog izgleda ostalo isto kojeg je surovost vremena i ljudskim nehajom sve ... činilo izgledom trošnog stanja.

Međutim, kada je riječ o poslovanju doma, bilo je slučajeva da smo mogli doživjeti dan da nam je banka mogla zatvoriti vrata od doma s obrazloženjem, da je ulaz zabranjen radi ne plaćanja dugova.

Da do te sramote nije došlo uvijek se je našlo rodoljuba koji su na vrijeme priskočili u pomoć kako bi dom mogao i dalje poslovati. Za tih trideset ljeta poslovanja doma milijuni su dolara zarađeni, a gdje je utrošen profit..?

I, evo o tome! Prošlog 1998. ljeta izabran je novi Odbor doma na čelu s predsjednikom Dragom Pilatićem, kojem su mnogi svojim "ozbiljnim" viđenjem "prorokovali katastrofu - propast", koji će uništiti dom jer nije kadar "voditi" poslovanje doma. No, na svo njihovo priželjkivanje učinak je obrnut, zapravo, danas činjenično stanje doma pokazuje svoju pravu sliku! A to je čisti dokaz na ovoljetnom saboru doma prilikom biranja novog odbora na kojemu se kandidirao stari Odbor na čelu s Dragom Pilatićem.

Uz nazočnost Auditora doma g. Johny Little-a koji je bio više nego iznenađen (izvrsnim poslovanjem upravitelja doma Ivana Jurkovića) radi prijašnjeg poslovanja doma. Auditor je dao puni kredit odboru i upravitelju doma. Iz ove činjenice proizlazi i ovo, a to je da je istom i upravitelj - manager ANZ-a gosp. Stewart Hancock s kojim dom posluje izrazio pohvalno rad odbora i upravitelja doma i, da se u svako vrijeme obratimo njemu ako nam je potrebna novčana pomoć ili savjet.

Na prikaz financijskog izvješća auditora, pitanja od prisutnih članova nije bilo i izvješće je prihvaćeno. Potom je predsjednik pitao ima li tko postaviti pitanje o bilo čemu u svezi poslovanja doma? No, pitanja nije bilo i ...!

Na dugo pamćenje za ...

Mora se priznati da je to po prvi puta nezamisliv slučaj da se nitko nije našao biti protiv - kandidat starom odboru! Uz to napomenuti je da je na ovom saboru postignut izniman rekord, a to je da je sabor završen u vremenu od trajanja dvadeset i tri minute!

Stoga, Odbor je prihvaćen stari-novi koji slijedi redosljedom:

predsjednik - drago Pilatić, dopredsjednik - Jure Praljak, tajnik - Mate Polegubić i rizničar Franjo Soldo.

Članovi odbora: Ante Perić, Pavo Jurković, Veselko Pilatić, Mladen Vedrić i Adolf Janković. Izvješćuje - Odbor doma Mato Polegubić.