ŽURNO! ŽURNO! ŽURNO!

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

na ruke mr. Zlatko Mateša, predsjednik

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

na ruke dr. Jadranko Crnić, predsjednik

HRVATSKI DRŽAVNI SABOR

na ruke akademik Vlatko Pavletić, predsjednik

 

Zagreb, 11. studenoga 1999.

 

Temeljem članka 97. Ustava Republike Hrvatske u svezi sa člankom 98. Ustava RH podnosimo

 

Z A H T J E V

 

Vladi RH da podnese prijedlog Ustavnom sudu Republike Hrvatske radi utvrđivanja trajne spriječenosti - nesposobnosti predsjednika Republike da obavlja svoju dužnost a zbog opasnosti od izvođenja protuustavnog državnog udara u Republici Hrvatskoj

O B R A Z L O Ž E NJ E

 

Prema upravo objavljenoj vijesti Hine liječnički konzilij predsjednika Republike izvjestio je javnost da je jučer i noćas došlo do pogoršanja zdravstvenog stanja hrvatskog predsjednika, da je nastupilo unutarnje kapilarno krvarenje i da se liječenje nastavlja.

Iz ovog proizlazi da predsjednik Republike, s obzirom na akutnu upalu potrbušnice i dodatne postoperativne komplikacije, ne može obavljati svoje predsjedničke dužnosti, jer se nalazi u stanju neubrojivosti, a možda i u stanju neposredno pred agonijom.

Naime, iz skromnih podataka u liječničkim izvješćima stručna osoba može zaključiti da je hrvatski predsjednik teško ako ne i smrtno bolestan, da mu je potreban apsolutan mir i pošteda od svakog naprezanja, pa ga se i liječi na odjelu intenzivne njege. Ukoliko se radi samo o gnojnoj upali potrbušnice, a ne o još pogibeljnijem oboljenju (karcinom želuca), i ta je upala u starijoj životnoj dobi vrlo iscrpljujuća i praćena teškim komplikacijama i visokom smrtnošću. Povišena temperatura, intoksikacija organizma, poremećaji metabolizma i rada bubrega, uz trajno uzimanje potentnih medikamenata, posebno analgetika (derivati morfija) i sedativa, pomućuju svijest i osoba nije u stanju razmišljati, donositi ubrojive odluke, niti odgovarati za njih.

Osim toga, svako uznemiravanje takvog teškog pacijenta krajnje je neodgovorno, nehumano i protiv kodeksa liječničke etike.

U takvom stanju predsjednik Franjo Tuđman ne može biti poslovno sposoban niti potpisivati službeni ili državni dokument, odnosno odluku o raspisivanju izbora za Zastupnički dom Hrvatskog državnog sabora, pa čak niti vlastitu oporuku.

Ukoliko Vlada Republike Hrvatske ne prihvati ovaj zahtjev HSP-1861 i ne podnese Ustavnom sudu RH prijedlog za utvrđivanje trajne nesposobnosti ili spriječenosti predsjednika Republike da obavlja svoju dužnost, a dužnost predsjednika Republike privremeno preuzme predsjednik Hrvatskog državnog sabora do izbora novog predsjednika Republike u roku od 60 dana, tada HSP-1861 predlaže Ustavnom sudu RH da ustanovi nepristrani višestranački liječnički konzilij koji bi posjetio predsjednika Republike, koji bi izvršio nadvještačenje relevantne zdravstvene dokumentacije, koji bi donio odluku da li je predsjednik Republike sposoban obavljati predsjedničke dužnosti i da li su odluke koje je predsjednik navodno ovih dana donio i potpisao, valjane, odnosno da li su donijete u stanju duševne ubrojivosti ili ne.

HSP - 1861 naglašava golemu ustavnu odgovornost Vlade RH i Ustavnog suda RH, uoči za sutra, tj. 12. studenog 1999., najavljenog raspuštanja Hrvatskog državnog sabora, budući da uslijed prikrivanja podataka o zdravstvenom stanju predsjednika RH, može doći do zlouporabe položaja i uzurpacija ovlasti predsjednika Republike od nepozvanih osoba, dakle, do protuustavnog državnog udara, odnosno, da netko, u ime predsjednika RH ili on sam u neubrojivom stanju donese ukaz o raspisivanju izbora za zastupnički dom Hrvatskog državnog sabora.

Dobroslav Paraga, predsjednik HSP 1861