REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE

Broj: DOKR-I-410/99.

Zagreb, 15. studenog 1999.

PV/VD

 

ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO

ZAGREB

 

Našim dopisom navedenoga broja od 16.8.1999. godine dostavili smo vam kaznenu prijavu Hrvatske stranke prava 1861. protiv Vinka Sindičića zbog kaznenog djela iz čl. 91 KZ-a i dr. od 2.8.1999. s ispravkom od 9.8.1999. godine. Ovom prilikom vam dostavljamo dopunu navedene kaznene prijave istoga podnositelja od 9.11.1999. godine na nadležni postupak.

 

 

ZAMJENIK DRŽAVNOG ODVJETNIKA

REPUBLIKE HRVATSKE

Pavao Vidić

Prilog: kao gore

O tome obavijest:

Hrvatska stranka prava 1861.

zastupana po predsjedniku

Dobroslavu Paragi, Zagreb,

Šenoina 13