USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Zagreb, Trg Sv. Marka broj 4

Zagreb, 19. studenoga 1999.

 

 

HRVATSKA STRANKA PRAVA 1861

n/r gospodina Dobroslava Parage

Šenoina 13

10000 ZAGREB

 

Poštovani gospodine,

Potvrđujemo da je u sudskoj pisarnici zaprimljen Vaš podnesak od 18. studenoga 1999. godine za ocjenu ustavnost Odluke o proglašenju Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski državni sabor, te da je uveden pod brojem U-I-986/1999 i upućen u redovni ustavno-sudski postupak.

Tijek ustavnosudskog postupka znači obradu predmeta na način koji će omogućiti Ustavnom sudu donošenje odluke o biti stvari (izrada predreferata te traženje odgovora ili izjašnjenja od donositelja zakona, propisa ili akta koji je predmet potupka).

O ishodu postupka bit ćete obaviješteni pismenim putem.

S poštovanjem,

POMOĆNICA GLAVNOG TAJNIKA

ZA UREDSKO POSLOVANJE

Vladimira Vodanović