Večernji list: 26. 11. 2001.

OD DANAS PRIPADNICI ORUŽANIH SNAGA NA NOVOM PSIHOTESTU

10 posto HV-a nesposobno za vojnu službu

Manipuliranjem informacijama može se utjecati na rezulate psihotestiranja, što se lani dogodilo u vrijeme testiranja agenata SIS-a

Biti u formi za najveće napore obuke te svakodnevno obučavanje i učenje tek je dio zahtjeva koji se stavljaju pred pripadnike hrvatskih Oružanih snaga. Kriteriji za njihovo napredovanje, razlikuju se od postrojbe do postrojbe. No za svakog je od njih obvezan osnovni liječnički pregled, provjera kondicije i prolazna ocjena na psihotestu.

Hrvatska je vojska prestara, fizički nedostatno pripremljena, a u psihološkim ocjenjivanjima trebala bi postizati više rezultate - ustanovljeno je u jednoj od procjena stanja u vojnom sustavu RH. Prosjek životne dobi OS RH povećava velik broj starijih časnika, primjerice u Glavnom stožeru. Profesionalni vojnik gardist ne bi smio biti stariji od 33 godine.

Moral je vojna tajna

Podaci o psihofizičkoj spremnosti vojske i moralu u postrojbama vojna su tajna u svim vojskama u svijetu, objašnjavaju iz MORH-a. Rezultati testiranja vojnika ne mogu biti javni podatak, pa se te kategorije stanja ocjenjuju opisno. U našem slučaju zdravstvena i psihofizička pripremljenost vojske može se ocijeniti između dovoljnog i dobrog. Takva procjena obuhvaća ocjene svih postrojbi, a kako ističu upućeni, prosjek kvare neke manje postrojbe sa starijim kadrom.

Temelj za psihološka testiranja definiran je postojećim Zakonom o službi u oružanim snagama i Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti kandidata za primanje u vojnu službu i praćenju njihova zdravstvenog stanja. Hrvatski vojni psiholozi razvili su specijalni sustav testiranja s obzirom na specifičnost strukture ljudi u oružanim snagama, koji se ne oslanja na strane sustave, a ovjeren je u stručnim krugovima. Pripreme za jedan test, objašnjavaju stručnjaci, traju i do dvije godine, da bi on u praksi psiholozima davao dovoljno informacija za procjene. Tako se testiraju razina i struktura intelektualnog funkcioniranja, osobnost te, ovisno o dužnosti, psihomotoričke sposobnosti i pozornost.

Pregledi svake tri godine

Prema procjenama vojnih psihologa, među novacima je, što se tiče psiholoških pregleda, oko pet posto nesposobnih za vojnu službu. Među djelatnim vojnim osobama na periodičnim i izvanredenim pregledima postotak je nešto viši, do 10 posto, što nije dramatično.

Slučajevi ponavljanja psihotestova, o kojima se među vojskom u posljednje vrijeme priča, zapravo su potvrda prvog rezultata, tumače upućeni. Uputi li se vojnik nakon prvog testiranja na ponovljeno, znači da mu se pruža šansa za popravak. Ako ide i na treći, to pak znači da psiholog želi utvrditi gdje je došlo do poremećaja, kako bi ga uputio na liječenje.

Pregledi vojnika trebali bi se obavljati za obnavljanja svakog ugovora, primjerice za gardiste svake 3 godine, no zbog velikog broja ljudi i nedostatka novca oni se, osim za specifične kategorije, obavljaju nešto rjeđe. Psihološki testovi, a provjere za 1. i 4. gardijsku brigadu počinju u ponedjeljak, nisu kategorije u kojima vojnici moraju riješiti sva pitanja, niti se itko od njih toga treba pribojavati - objašnjavaju stručnjaci. Rezultati su tek jedan od segemneta u cjelokupnoj ocjeni vojnika. Strašenjem bi se postigla manipulacija kao za lanjskog testiranja zaposlenih u SIS-u. Agenti su naime došli na testiranje noseći pod rukom novine s naslovom kako će 70 posto zaposlenih u njihovoj upravi dobiti otkaz.

Tanja Božić