Jutarnji list: 06. 12. 2001.

TKO ĆE NA ČELO HRT-a

Prvi put natječaj za ravnatelja HRT-a

ZAGREB - Devet mjeseci nakon što je na snagu stupio novi akon o HRT-u, Upravno vijeće Hrvatske radiotelevizije na jučerašnjoj je sjednici donijelo odluku o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja HRT-a.

Novog ravnatelja najveće medijske kuće u Hrvatskoj imenovat će sedmeročlano Upravno vijeće na čelu s predsjednikom Miljenkom Jelačom, uz prethodno mišljenje Vijeća HRT-a nakon provedenog javnog natječaja. To je ujedno i prvi put da se čelna osoba Prisavlja, otkako je prije deset godina ustrojen HRT bira putem javnog natječaja.

Natječaj će vjerojatno biti objavljen u srijedu 13. prosinca u Narodnim novinama, a od dana objave kandidati će imati rok od 15 dana za podnošenje prijava. Upravno vijeće morat će donijeti odluku o novom ravnatelju u maksimalnom roku od 45 dana od isteka natječaja. Kandidati za ravnatelja HRT-a moraju biti hrvatski državljani, imati visoku stručnu spremu društvenog ili drugog odgovarajućeg usmjerenja, najmanje pet godina radnog iskustva, znanje engleskog ili drugog svjetskog jezika. Budući da su ravnateljeve dužnosti među ostalim organiziranje i vođenje poslovanja HRT-a, odgovornost za zakonitost i uspješnost rada te predstavljanje i zastupanje HRT-a kandidati će također morati dokazati stručne, radne i organizacijske sposobnosti i navesti potvrđene uspješne rezultate rada, a uz prijavu na natječaj priložiti i svoju koncepciju rada i razvoja HRT-a za četiri godine, koliko ravnatelju traje mandat.

U nizu imena koja su se do sada u medijima i kuloarima više ili manje realno spominjala kao mogući kandidati, od sadašnjeg direktora Mirka Galića, stečajnog upravitelja Tiska Branka Gretića, Luke Mitrovića, Obrada Kosovca pa sve do Željke Antunović i ministra Ivice Pančića, većina njih je do sada opovrgnula takve glasine ili se nisu izjašnjavali.

Tina Premec-Štambuk