SREDSTVIMA JAVNOG

PRIOPĆAVANJA

 

 

Zagreb, 10. prosinca 2001.

Kako Vlada vlada - predsjednik Račan!?

Predsjednik Vlade Ivica Račan i dalje obećaje narodu u Hrvatskoj da je “put u raj posut cvijećem” - sve će riješiti EZ i EU, raj vam neće pobjeći dragi građani, glasajte za SDP. Račan poručuje ”SDP i ja odradit ćemo mandat Vlade do kraja” (Jutarnji list od 1. prosinca 2001.). Nema sumnje da bi Račan tako olako prepustio vlast, možda uz siguran dogovor s HDZ-om, ali bez dogovora nikako.

Istina je da Račan nema volje, a možda i snage da u državi riješi stvorene i nagomilane probleme, a koji su i ranije njemu bili dobro poznati. Istina je, da je Račan pristupio rješavanju problema brzinom “Puža”, dok Euro zahtjeve riješava u trku bez daha.

Račan se nalazi u sukubu sa samim sobom. S jedne strane hoće provesti posttuđmanizam, a s druge strane njega sputava ideologija komunizma u kojoj je odrastao, što u njemu stvara poteškoće u razumjevanju da bi narod smio živjeti bolje od robova. U Hrvatskoj nema dobrog gospodarstva i stvaranja pravne - pravične države.

Polovica mandata je pri kraju, narod sve teže živi, Račan uvodi nove poreze, prireze, trošarine i takse što direkno utječe na cijenu života građana. Do sada je za polovicu mandata četiri puta uvodio nove namete, što je opteretilo stanovništvo za više od 45% s povišenjem cijena.

Pravosudni sustav u RH je katastrofalan. Preko milijun i šesto tisuća neriješenih predmeta na sudu očekuje zastara na ostvarivanje prava i pravičnosti, gotovo svako domaćinstvo je na sudu. Suci na sudu vode rasprave od 9 do 13 sati, što znači 4 sata dnevno, to nije dovoljno za redovne parnične postupke. Za zaostale sudske predmete s postojećim sudskim kadrom i radnim vremenom potrebno je minimalno 20 godina da bi se riješili zaostaci. U sudstvu bi bilo neophodno dvokratno radno vrijeme, cijelodnevne rasprave, te klasifikacije sudskih predmeta.

Sada je već sasvim sigurno da Račan ne želi i da nije želio od samog početka bilo što mijenjati u sudstvu. Njemu odgovara stanje neizvjesnosti jer time održava svoj autoritet nad svima, a to je ono vrijeme kada je on prije 1990.g. u svojim rukama imao svu vlast, sudstvo, upravu i politiku. Takvu vlast on želi održavati i danas, pa je suvišno od Račanove vladavine očekivati pravnu i pravičnu državu. Ovdje valja istaći da i u državnoj upravi postoji veliki broj neriješenih predmeta koji leže po ladicama na desetke godina bez rezultata, na žalost Račan i to prešućuje i drži da to nije njegov problem, već to smatra problemom građana i stranaka u postupku. Ovom prilikom treba se prisjetiti, da je Račan u više navrata govorio kako je sudstvo u Hrvatskoj spremno i sposobno voditi postupke za navodne ratne zločine osumnjičenih osoba u Hrvatskoj, što bi bilo dobro, ali takva mogućnost na žalost s postojećim sudstvom uopće nepostoji, a to znaju i EZ i EU, jer sudstvo u Hrvatskoj ima na sudu 50% stanovništva s neriješenim predmetima.

Ne treba ispustiti iz vida, da je Račan ukorio i zakonodavnu vlast (Sabor) RH i prilagodio ga potrebama njegove vladavine, pri čemu ne gleda što će se događati narodu u Hrvatskoj. Sabor RH mora po diktatu Račana donositi većinu zakona po hitnom postupku, pa su ti zakoni nekvalitetni i imaju kratak rok valjanosti, odnosno vrlo su česte izmjene i dopune. Na žalost zastupnici u hrvatskom Saboru ne primjećuju da im Račan diktira kakve će zakone u određeno vrijeme donositi, postali su odani i podani zastupnici.

Račan je spreman biti i doživotni predsjednik Vlade, jer nema nikakvih poteškoća vladati ovim narodom u Hrvatskoj, a sadašnji mandat od 4 godine nije upitan što je Račan i sam izjavio u Jutarnjem listu od 1. prosinca 2001.g., da vlast SDP nije upitna s koalicijom ili bez koalicije, takva prosudba je moguća u ovoj “pravnoj“ državi i ne treba je podcijeniti.

Pretpostavka je da će Račan na naredne izbore ići sa Euroobećanjima, imati će puna usta Europe kao što je nekada imao puna usta samoupravnog socijalizma. Ne treba zaboraviti da i njegovi dobri zaštitnici i pratioci iz struktura HDZ-a ne žele biti na vlasti bez Račana jer će on njima osigurati vlast prema dogovoru,a izbori će poslužiti samo za formalno pravnu proceduru.

Ured za odnose s javnošću

Dragutin Horvat