Slobodna Dalmacija: 13. 12. 2001.

OTVORENO PISMO ŽELJKA KOROMANA, ČELNIKA INICIJATIVE ZA UJEDINJENJE PRAVAŠA, ANTI ĐAPIĆU:

OD HSP-a PRAVITE PRIVATNO PODUZEĆE JEDNE OBITELJI

Pravaši BiH su od Vas očekivali bezrezervnu potporu Statuta HSP-a BiH i temeljnim načelima pravaštva, a ne pretvaranju HSP-a BiH u privatno poduzeće jedne obitelji. Onaj tko to čini svjesno, nikada neće biti autoritet pravašima, stoji u Koromanovu otvorenom pismu Đapiću

Prateći Vaše javne izljeve svekolike potpore, gotovo ljubavi, Zdravku Hrstiću i skupini oko njega, pravašima BiH postaje sve jasnije zašto HSP BiH, do sada, nije mogao zauzeti ono mjesto na političkoj sceni u BiH koje mu ideološki i programski objektivno pripada. Pravaši BiH su od Vas očekivali bezrezervnu potporu Statuta HSP-a BiH i temeljnim načelima pravaštva, a ne pretvaranju HSP-a BiH u privatno poduzeće jedne obitelji, stoji u otvorenom pismu predsjednika Županijskog vijeća HSP-a Zapadnohercegovačke županije i predsjednika Inicijativnog odbora za ujedinjenje pravaša BiH Željka Koromana upućenom čelniku HSP-a RH Anti Đapiću. U pismu dalje stoji:

Onaj tko to čini svjesno, nikada neće biti autoritet pravašima BiH, a siguran sam ni jednom jedinom pravom pravašu. Naravno da takvi nikada neće postati ni "bivši članovi" HSP-a, jer to nikada nisu ni bili. Gospodine Đapiću, dopustite da Vas podsjetim kako se pravaš ne postaje dobivanjem iskaznice i praznom retorikom.

Deset zapovijedi

Pravaštvo se živi djelom, pravaštvo je način života, način ophođenja sa samim sobom i drugima, pravaštvo je civilizacijski kod iznikao iz Deset Božjih zapovijedi, pa ga prema tome ima pravo konzumirati svaki čovjek "dobre volje" i nitko mu to ne može zabraniti, a ponajmanje Zdravko Hrstić i njemu slični.

To što ste jednu dobronamjernu metaforu zloupotrijebili kao naslov u Slobodnoj Dalmaciji od 5. prosinca 2001. godine više govori o Vama nego o nečem drugom.

Kada se već želite baviti HSP-om BiH, to Vam je i obveza odgovoriti na nekoliko pitanja:

— zašto podupirete izvanstatutarno raspuštanje županijskih vijeća HSP-a Zapadnohercegovačke županije kao i HSP-a srednja Bosna — zašto ništa niste poduzeli kada ste i pismeno i usmeno upoznati s činjenicom da je sjednica Glavnog stana HSP-a BiH nije održana devet mjeseci

— zašto ništa niste poduzeli kada znate da Časni sud HSP-a BiH nikada nije ni raspravljao o mom tobožnjem isključenju iz stranke

— zašto ništa niste poduzeli kada znate da su potpise članova Časnog suda HSP-a BiH Damira Baruna i Marka Lujića za moje tobožnje isključenje iz stranke falsificirali Zdravko Hrstić i predsjednik Časnog suda Ivan Lovrić.

Žalosna tribina

Nadam se da znate kako je falsificiranje potpisa kazneno djelo, a oni koji to čine, kao i oni koji ih podržavaju, obično su ljudi čiji je cijeli život falsifikat. Pravaši BiH dobro znaju tko su i što žele i možete biti sigurni da znamo i kako ćemo ostvariti naše ciljeve.

Naš simbol je hrvatsko dijete i njegova budućnost, a naša sredstva vjera u Boga, rad i zbijanje redova unutar hrvatskog naroda, te pozitivna kadrovska i programska profilacija unutar svih državotvornih hrvatskih političkih stranaka.

U tom kontekstu i zbog svoga navedenog je i osnovan Inicijativni odbor za ujedinjenje pravaša BiH, sa zadaćom da — kao sredstvo — okupi sve istinske pravaše BiH u jednu HSP BiH.

Ako Vas, gospodine Đapiću, zanima istina, točno je da Inicijativni odbor za ujedinjenje pravaša BiH već okuplja 90 posto pravaša BiH. To nisu nikakvi otpadnici, niti skupina, kako ih nazivate Vi i Zdravko Hrstić.

U to ste se mogli uvjeriti i vašim najnovijim mesijansko-estradnim dolaskom u Hercegovinu gdje, zbog onoga što činite, gotovo niste imali s kime popiti kavu. Sa mnom niste htjeli ili, ne daj Bože, niste smjeli, iako sam Vam je ponudio kada ste došli u naše Općinsko poglavarstvo kako biste, opet svojom pojavnošću, tamo "riješili" neka kadrovska pitanja.

Ako slučajno ne znate ili Vam još možda nije jasno — ja ću Vam reći — od toga Vam nema ništa. Branitelji hoće da ih predstavlja onaj tko je bio s njima 90-ih godina i tko je spreman služiti njima, a ne politikantima.

O Tribini o razvojačenim braniteljima u Mostaru mogu samo reći — tužno i žalosno. Kada ste već unaprijed znali da nećete znati ili ne znate odgovoriti ni na jedno važno pitanje zašto ste dolazili. A da — trebalo je dati potporu Zdravku Hrstiću.

Kod nas ima jedna narodna poslovica koja kaže: dužan — tužan. Zbog onih koji nisu bili na tribini, moram dodati, kako se onakva cenzura pitanja nije mogla dogoditi ni u nekim bivšim sustavima. Vaš ponos — Zdravko Hrstić — se na toj tribini odrekao onoga u što se do jučer zaklinjao, te je dodao kako će na izbore izići sam.

Naravno da će izaći sam jer vjerojatno je i Vama, gospodine Đapiću, jasno da je poduzeće "Hrstić $ comp" propalo.

"Seosko sijelo"

Što se tiče Konvencije HSP-a BiH najavljene za 15 prosinca 2001. godine, "i to preko Interneta", kako Vi kažete, mogu samo odgovoriti da je pravašima u BiH, a siguran sam i cijelog svijeta, pa čak i Vama, jasno kakvu to konvenciju može održati Zdravko Hrstić i družina i s kojim ciljem.

Samo da Vas podsjetim da Konvencija HSP-a BiH mora biti pripremljena, ne onako kako ste je Vi pripremili, već u skladu sa Statutom HSP-a BiH i na njoj moraju nazočiti izabrani, odnosno legalni sabornici.

Sve ostalo smatrat ćemo "seoskim sijelom" i prema tome se tako i odnositi. I za kraj još jedno pitanje. Gospodine Đapiću, zašto se bojite jakog HSP-a BiH?

P. S. Uz ovo pismo Vam dostavljam i faksimile izjava članova Časnoga suda HSP-a BiH Damira Baruna i Marka Lujića o krivotvorenju njihovih potpisa — stoji u Otvorenom pismu što ga je čelniku HSP-a Anti Đapiću uputio predsjednik Županijskog vijeća HSP-a Zapadnohercegovačke županije i predsjednik Inicijativnog odbora za ujedinjenje pravaša BiH Željko Koroman.