Slobodna Dalmacija: 15. 12. 2001.

SLUČAJ HERCEGOVAČKE BANKE KAKO JE PRIVREMENA UPRAVITELJICA TOBY ROBINSON GRUBO PREKRŠILA LJUDSKA PRAVA U BiH

Iz isplate depozita isključeni Jelavić, dioničari i - rodbina

Vrhunac nemorala i kršenja ljudskih prava je izjava o poricanju prava, kojom Toby Robinson traži da se štediša ili mali dioničar banke mora očitovati da ni slučajno nije u srodstvu s Mijom Brajkovićem, Ljubom Ćesićem, Stipom Gabrićem, Antom Jelavićem i Stankom Soptom

Piše: Davorko STANIĆ

Prije nekoliko dana iz Ureda privremene upraviteljice "Hercegovačke banke" Toby Robinson upućen je vrlo zanimljiv dopis svim direktorima poslovnica "Hercegovačke banke". Robinsonova tim dokumentom daje upute i popise osoba koje su isključene iz isplate depozita "Hercegovačke banke".

S nevjericom smo iščitali dokument broj 838/0, koji predstavlja jedan od do sada najgrubljih oblika kršenja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.

Toby Robinson je svojom odlukom iz isplate depozita "Hercegovačke banke" isključila sve dioničare "Hercegovačke banke" s udjelom od najmanje pet posto u osnovnom kapitalu banke s danom 30. prosinca 2000. godine, sve članove Nadzornog odbora, Upravnog odbora, Više uprave, Kreditnog odbora i Unutrašnje revizije.

Međutim, gđa Robinson iz isplate depozita isključuje i sve osobe za koje ona i Wolfgang Petritsch misle da su svojim radnjama pridonijeli pogoršavanju financijskog stanja banke, ali i osobe koje su članovi njihove uže obitelji i srodnici tih "nepoćudnih" osoba "po krvi i po tazbini do trećeg stupnja i bračnog srodstva", kako se to decidirano napominje u spomenutom dopisu privremene upraviteljice.

Već samo ograničavanje prava bilo kojeg od legalnih štediša, bilo kojeg dioničara ili članova uprave je ozbiljno kršenje ljudskih prava. Ali, odredbe "krvi i tla" po kojoj pravo na isplatu depozita, u visini tek 5000 maraka, nemaju članovi obitelji do trećega koljena i to s očeve i majčine strane, sigurno se ne bi dosjetili ni srednjovjekovni feudalci, ni europski apsolutistički vladari 17. i 18. stoljeća.

U prilogu dopisa gđe Robinson je lista članova Nadzornog i Upravnog odbora i Uprave "Hercegovačke banke", popis dioničara s udjelom od najmanje pet posto. Na njemu su poznate osobe, ugledni ljudi iz privrednog, političkog, vojnog, kulturnog i vjerskog života Hercegovine. Na tom popisu su među ostalim, Mijo Brajković, Ljubo Ćesić, Stipe Gabrić Jambo, Ante Jelavić, Ivica Karlović, Krunoslav Kordić, Franjo Ljubić, Jozo Marić, Ivan Medić, Drago Mikulić, Željko Obradović, Miroslav Rupčić, fra Ivan Ševo, Vladimir Šoljić, Stanko Sopta, Jure Vasilj, Vinko Zorić.

Na tom popisu je nekoliko ljudi koji, poput predsjednika HDZ-a BiH Ante Jelavića ili direktora "Aluminija" Mije Brajkovića, nisu ni dioničari, ni članovi upravnih tijela "Hercegovačke banke". U prilogu II. popis je osoba koje su svojim radnjama, navodno, pridonijele pogoršavanju financijskog stanja banke.

Na dugačkom popisu direktora, vlasnika ili poslovnih ljudi brojnih hercegovačkih tvrtki (Union Foods, Hercegovina osiguranje, Betacom, Ing-pro, Gratex, HPT Mostar, Antonio Trade, Hercegovina gradnja, Ziral) su i oni koji s poslovanjem "Hercegovačke banke" nemaju nikave veze, poput profesora i kolumnista "Oslobođenja" dr. Slave Kukića (predsjednika Nadzornog odbora HPT-a Mostar i Vijeća federalne televizije) ili fra Ivana Tolja.

Na tom sramnom popisu je i dipl. inženjer Mate Pavlović (Monitor Gradnja, Hercegovina Gradnja), koji je smrtno stradao u prometnoj nesreći prije dvije godine.

Međutim, vrhunac nemorala i kršenja ljudskih prava je priložena izjava o poricanju prava, kojom gđa Robinson traži da se, pod materijalnom i krivičnom odgovornosti, štediša ili mali dioničar "Hercegovačke banke" mora očitovati da ni slučajno nije u srodstvu u trećem koljenu s Mijom Brajkovićem, Ljubom Ćesićem, Stipom Gabrićem, Antom Jelavićem, Stankom Soptom i drugima. Ako slučajno jest član uže obitelji ili je u bračnom srodstvu sa spomenutim osobama, štediša je štampanim slovima dužan navesti ime osobe s navedenog popisa.