Jutarnji list: 15. 12. 2001.

MEĐUNARODNA PRAVDA Zbog sporosti hrvatskog pravosuđa sve više građana pravdu traži pred Sudom u Strasbourgu

Europski sud za ljudska prava rješava 41 tužbu nezadovoljnih hrvatskih građana

ZAGREB - Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu dostavio je Hrvatskoj na očitovanje 41 predmet koji su pokrenuli brvatski građani.

Od toga su čak 34 predmeta završila u Strasbourgu jer pred našim sudovima postupak traje predugo. Kako su hrvatski sudovi opterećeni milijunskim zaostatkom predmeta, pa u Hrvatskoj često pojedini slučajevi traju godinama, može se očekivati i daljnji porast broja Hrvata koji će se zbog dugotrajnih sudskih postupaka obraćati Europskom sudu za ljudska prava.

Premda se zbog dugotrajnosti postupka hrvatski građani mogu ustavnom tužbom obratiti Ustavnom sudu, Europski sud za ljudska prava smatra da to nije dovoljno efikasna zaštita za građane, jer Ustavni sud, ako i usvoji tužbu, ne može odrediti odštetu. Zbog toga je Sud za ljudska prava u Strasbourgu dao preporuku Hrvatskoj da izmijeni zakonske propise tako da građani i u Hrvatskoj mogu dobiti zadovoljštinu ako sudovi u razumnom roku ne riješe njihov slučaj.

- O tome smo izvijestili radnu skupinu koja radi na izmjenama Zakona o parničnom postupku te Ustavni sud - rekla je Lukina-Karajković navodeći da u Italiji postoje propisi po kojima građani zbog dugotrajnosti sudskog postupka mogu ostvariti naknadu štete, a u Mađarskoj se također ide u izmjene zakona u vezi s tim.

U četiri slučaja građani su se obratili Sudu zbog povrede prava na poštivanje obiteljskog života. U 12 slučajeva povodje bila povreda prava na djelotvorni pravni lijek. U 11 slučajeva navodila se diskriminacija (do sada nije utvrđena ni u jednom slučaju), u 13 predmeta naši su građani smatrali da im je povrijeđeno pravo vlasništva, u dva slučaja sudu su se obratili zbog povrede slobode kretanja.

Sud za ljudska prava primio je i nekoliko predmeta iz Hrvatske koji su se odnosili na stanarska prava, no u svim slučajevima odbacio ih je kao nedopuštene.

Ivanka Toma