Vjesnik: 21. 12. 2001.

U petak opći štrajk u pošti!

ZAGREB, 20. prosinca - »U petak bi svi poštanski šalteri u Hrvatskoj trebali ostati zatvoreni do potpisivanja kolektivnog ugovora«, rekla je u četvrtak za Vjesnik Vlasta Mesarić, tajnica Republičkog sindikata radnika HPT-a.

Dodala je kako je Vlada odbila dati zeleno svjetlo Upravi Hrvatske pošte (HP) da potpiše, prije dva mjeseca parafirani, kolektivni ugovor. Vlada, kako kaže, traži da sindikati u Pošti svedu svoje zahtjeve u okvire temeljnoga kolektivnog ugovora za radnike javnih službi. Osim toga, Uprava ne želi preuzeti odgovornost oko isplate božićnice u iznosu od 600 kuna te darova djeci u iznosu od 400 kuna. Radi se o 13 milijuna kuna.

U RSR HPT-u tvrde da su sveli svoje zahtjeve u okvire kolektivnog ugovora za javne službe, no drže da se ne moraju usklađivati s drugima kad se radi o iznosu plaća, jer je Pošta ove godine ostvarila 90 milijuna kuna dobiti i nije na proračunu.

Nadalje, kažu u Sindikatu, 12.178 radnika HP-a je mjesečno zakinuto za po 700 kuna, a sindikati su prikupili 20.000 punomoći za pokretanje sudskih tužbi protiv Uprave. Drže je odgovornom i za 15 milijuna kuna koje su izdvojene iz državnog proračuna za ovu godinu, a koje nisu utrošene za modernizaciju rada Pošte.

Istina, Uprava je pokrenula reorganizaciju ustroja HP-a, što je rezultiralo time da oko 1000 radnika ima za 20 posto manja primanja. Svu odgovornost za štrajk u mjesecu kad pošta ima najveći promet, prebacuju na Upravu. (M. P.)