Vjesnik: 28. 12. 2001.

Za operacije i specijalističke preglede plaćat ćemo 15 posto cijene, a za zubne proteze 80 posto

ZAGREB, 27. prosinca - Od Nove godine na snazi će biti novi Zakon o zdravstvenom osiguranju kojim je definiran osnovni paket zdravstvenih usluga. Prema zakonu, osiguranici će plaćati 15, 25, 50, 75 i 80 posto cijene za pojedine zdravstvene usluge.

»Iako Zakon o zdravstvenom osiguranju stupa na snagu 1. siječnja, zbog usklađivanja podzakonskih akata njegova se primjena očekuje najranije od 1. ožujka, a najkasnije do 30. lipnja«, najavio je ministar zdravstva Andro Vlahušić.

Djeca mlađa od 18 godina, osobe s osamdesetpostotnim invaliditetom, ratni vojni invalidi, kronični psihički bolesnici te osobe koje imaju primanja po članu kućanstva ili osobno niža od imovinskog cenzusa, koji tek treba odrediti, bit će oslobođeni participacije.

Neće se plaćati ni preventivna i kurativna zaštita žena u vezi s planiranjem obitelji, praćenjem trudnoće i poroda, zdravstvenom zaštitom povezanom s HIV infekcijom, te u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti.

Iz osnovnog zdravstvenog osiguranja osiguranicima će biti u cijelosti pokriveno obvezno cijepljenje, imunoprofilaksa, kemoterapija i radioterapija, zdravstvena zaštita povezana uz presađivanje organa, hitna medicinska i stomatološka pomoć, hitni medicinski prijevoz, kućne posjete za akutna stanja, kućno liječenje, patronažna zdravstvena skrb, te kurativna zdravstvena zaštita odraslih na razini primarne zdravstvene zaštite.

Za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, uključujući dnevnu bolnicu i kirurške zahvate, specijalističku dijagnostiku koja nije na razini primarne zdravstvene zaštite, ortopedska i druga pomagala te liječenje u inozemstvu osiguranici će plaćati 15 posto cijene.

Za zdravstvenu njegu u kući, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u kući te za troškove smještaja i prehrane u bolnici za vrijeme liječenja kroničnih bolesti plaćat će se 25 posto vrijednosti usluge.

Za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji, te troškove smještaja i prehrane u bolnici za vrijeme liječenja akutnih bolesti plaćat će se 30 posto cijene. Za specijalističko-konzilijarnu stomatološku zaštitu u parodontologiji odraslih osoba plaćat će se 50 posto cijene, a za stomatološku zdravstvenu zaštitu u mobilnoj i fiksnoj protetici odraslih 80 posto.

Za neke lijekove pacijenti bi mogli plaćati od 25, 50 i 75 posto cijene, iako je prema posljednjoj listi lijekova predviđeno plaćanje 10, 25 i 50 posto.

Novim zakonom uvodi se dodatno dobrovoljno zdravstveno osiguranje, koje će prema najavama iznositi od 50 do 70 kuna na mjesec i pokrivati razliku od osnovnog paketa zdravstvenih usluga.

Građani koji ne žele dodatno zdravstveno osiguranje, plaćat će razliku od osnovnog zdravstvenog paketa gotovinom. U novom zakonu smanjuje se naknada za bolovanje s dosadašnjih 80 na 70 posto neto plaće, te određuje kategorizacija trajanja bolovanja.(H)