«HRVATSKO PRAVO»

Prve stranačke online novine u Republici Hrvatskoj

 

www.hrvatsko-pravo.hr

www.hrvatsko-pravo.com

 

18. listopada 2006.

 

 

HDZ ILI KAKO SMO PLJAČKALI HRVATSKU!

 

Pronevjera novca pod izlikom kupnje oružja za obranu

 

Jučerašnje referendumsko pitanje u Latinici je pokazalo da 93% Hrvata ne vjeruje institucijama za progon kaznenih djela. To potvrđuje i pokrenuti postupak u Villachu kojeg su pokrenuli austrijski pravosudni organi na zahtjev hrvatskog MUP-a, ali kada je trebalo doći do podizanja optužnice, Austrijanci su slučaj prepustili hrvatskom pravosuđu koje ništa nije dalje poduzelo. Iz dopisa Županijskog suda u Klagenfurtu od 20.1.2003. i odgovora Županijskog suda u Zagrebu od 26. veljače 2003. je vidljivo da s hrvatske strane nije postojao entuzijazam za kazneno gonjenje zbog pronevjere iseljeničkog novca s računa u Villachu. Ni dodatna kaznena prijava s priloženom opsežnom dokumentacijom od 21.11.2003. nije ponukala USKOK i Državno tužilaštvo da intenzivira istragu. Državno odvjetništvo u Klagenfurtu je dopisom od 24.3.2004.  definitivno prepustilo daljnji progon osumnjičenih osoba hrvatskom pravosuđu, koje nije poduzelo potrebne istražne radnje za podizanje optužnice.

 

U Zagrebu, 17.10.2006.

 

JURIS PROTECTA

Radovan Smokvina

 

 

Prilozi:

 

1)     Dopis Županijskog suda u Klagenfurtu od 20.1.2003 (hrvatski prijevod)

2)     Odgovor Županijskog suda u Zagrebu od 26.2.2003.

3)     Kaznena prijava od 21.11.2003.

 
 

 

 

 

 

 

      GRB AUSTRIJE

 

REPUBLIKA AUSTRIJA

 

ZEMALJSKI SUD U KLAGENFURTU

                                                                                                            Dobemigslr8sse 2

                                                                                                            A 9020 KLAGENFURT

 

telefon  telefaks

0463/5840*  0483/5840 404

 

                                                                                                            sudac mag. Franz MÜLLER

                                                                                                                        tel. lokal: 388

posI. broj 10 Ur 39/02t

 

prima

            ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU

            Trg N. Šubić Zrinjskog 5

            HR· 10 000 ZAGREB

H r v a t s k a

 

 

predmet:

Kaznena stvar protiv HRVOJA ŠARINIĆA i drugih, radi zlodjela

teške prijevare radi sticanja zarade i učešća u kriminalnoj oraganizaciji. odnosi se na polsovni broj: XI-KIR-US-7/02

                                                                        broj: 511-01-33/8-VT-3315/01

 

Kod Zemaljskog suda u A 9020 Klagenfurtu, u Austriji, vodi se predistraga protiv hrvatskih građana:

 

Željka MIKULIĆA, rođenog 23.01.1952., u Velimirovcima, u Hrvatskoj, sa stanom u Gorenci 24, u Zagrebu,

 

Marinka MIKULIĆA, rođenog 21,041956" u Djakovu, u Hrvatskoj, s stanom u ulici Grobljanska 5, u Donjim Andrijevcima, u Hrvatskoj,

 

Stjepana SPALIĆA, rođenog 07.04,1952, u Divoševcima, u Hrvatskoj. sa stanom u Drenovcu broj 3, u Zagrebu, u Hrvatskoj,

 

Ferdinanda JUKIĆA, ređenog 01.02.1957., u Vukovaru, Hrvatska, sa stanom u ulici Bana Josipa Jelačića 124 u Vukovaru, u Hrvatskoj, i

 

Hrvoja SARINIĆA, rođenog 17.02.1935., u Rijeci, u Hrvatskoj, sa stanom u ulici Okićka 2, u Samoboru, u Hrvatskoj.

 

 

radi zlodjela teške prijevare sa sticanjem zarade i učešća u kriminalnoj organizaciji.

Oni su pod sumnjom, da su novac, koji je trebao služiti kao potpora Hrvatskoj,

lukrativno koristili, a taj je novac iz cijeloga svijeta bio polagan na račune austrijskih

banaka. Hrvatske vlasti su u saznanju, da ti novci nisu izdati ni za humanitarne, ni za

kreativne, ili slične namjene, već dapače, uložen je na račune privatnih, i pravnih

osoba u Austriji i Hrvatskoj. Taj je novac služio dalje za kupovinu firmi, i sticanje

osobnog vlasništva. Kod tog novaca se radi o preko 100 milijuna njemačkih maraka, i

šest milijuna US - američkih dolara.

 

Kod Zemaljskog suda u Klagenfurtu, u Austriji, je u studenom 2001., stigla

zamolba hrvatskoga Ministarstva za unutarnje poslove, tj., Policijske direkcije pod

brojem: 511-01-33/8-VT-3315/01, da se transfer novca, ako je moguće podloži jednome preispitivanju, a po najprije kod Banke za Korušku i Stajarsku u Villachu.

 

U daljnjem toku rada su službenici policijske direkcije u 9500 Villachu utvrdili

da su svi računi na nuli, odnosno da su svi računi ugašeni.

 

Na osnovu jedne obavijesti saveznog Ministrastva za unutarnje poslove Republike Austrije od 14.11.2002., kod Županijskoga suda u Zagrebu se protiv ovih osoba vodi jedan kazneni postupak.

 

Zemaljski sud u A - 9020 Klagenfurtu zamoljava sud u Zagrebu za jedno saopćenje o tome predmetu, o stanju procesa, i za točan izvještaj o tome, protivu koga se točno kod Županijskoga suda u Zagrebu vodi krivični postupak, i da li su ovih pet navedenih osoba u tom kaznenom postupku involvirani?

 

 

            U slučaju da je već podignuta optužni,. odnosno da je izrečena presuda, zamoljavamo Vas za dostavu optužice, odnosno presude.

 

            Najsrdačnije hvala za Vaš trud!

 

 

ZEMALJSKI SUD U KAGENFURTU

AUSTRIJA

odjeljenje 10. dana 20.01.2003.

 

 

 

 

   (mag Franz Müller)

sudac Zemaljskoga suda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Posl.br.XI-Kir-US-7/02.

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU

Trg N. Šubića Zrinskog 5

 

 

REPUBLIKA AUSTRIJA

 

ZEMALJSKI SUD U KLAGENFURTU

 

 

 

 

Na posl broj 10 Ur 39/02T

 

 

            U povodu Vašeg dopisa broj gornji od 20.siječnja 2003.godine kojim ste zamolili ovaj sud za saopćenje o predmetu broj Kir-US-7/02. izvješćujete se slijedeće:

 

            Po zahtjevu Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta iz Zagreba za provodenje istražne radnje prihavljanja podataka o bankovnim računima i dokumentacije putem Medwtarodne pravne pomoći od nadležnih pravosudnih tijela Repuhlike Austrije ovaj sud je rješenjem broj Kir-U5-7/02. od 30.srpnja 2002.godine riješio da će se provesti istražna radnja pribavljanja podataka i dokumentacije od nadležnih pravosudnih tijela Republike Austrije, a putem Međunarodne pravne pomoći, zbog postojunja osnova swnnje da se na računima banaka, navedenih u tom rješenju, a koje je dostavljeno nadležnim pravosudnim tijelima R.Ausrrije, nalaze sredstva pribavljena kaznenim djelima udruživanja za počinjenje kaznenih djela iz čl. 333 KZ-a i čl. zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337 toč.4 KZ-a.

 

      Dakle, u ovom postupku ne vodi se kazneni postupak protiv određenih osoba pa tako niti prolivosoba navedenih u Vašem dopisu, već je u tijeku postupak putem Međunarodne pravne pomoći pribavljanja podataka i dokumentacije zbog postojanja vjerojatnosti da se radi o navedenim kaznenim djelima.

 

            S štovanjem!

 

 

            U Zagrebu. 26.veljače 2003.g.

                                                                                                            ISTRAŽNI SUDAC

 

Zoran Luburić

 

 

RADOVAN SMOKVINA

Poljanska cesta 48

51414 IČIĆI

 

 

 

 

 

 

 

Državno odvjetništvo RH

- Odjel za suzbijanje korupcije

i organiziranog kriminala (USKOK)

Gajeva 30A

10000 ZAGREB

 

                                                                                                Zagreb, 20.11.2003.

 

KAZNENA PRIJAVA

protiv

Hrvoja Šarinića, Okička 2, 10430 SAMOBOR

zbog ORGANIZIRANOG KRIMINALA

 

Obrazloženje:

Hrvoje Šarinić i Gojko Sušak otvorili su 14.3.1991. god. na svoje ime povjerenički račun kod "Bank für Kärnten und Steiermark AG" u Villachu/Austrija na koji su hrvatski i nehrvatski državljani uplaćivali značajne iznose novca namijenjenog obrani Republike Hrvatske. To je učinio i podnositelj ove prijave uplativši iznos od 40.000,00 CHF.

 

Dokaz: - potpisni karton povjereničkih računa u Villach u (prilog 1) - potvrda o uplati 40.000,00 CHF (prilog 1a)

 

Novčane uplate su bile namijenjene za nabavu sredstava za obranu Republike Hrvatske. Povjerenik za upravljanje povjereničkim računom i pojedinačni potpisnik Hrvoje Šarinić bio je obvezan prema postignutom dogovoru s uplatiteljima i po zakonima Republike Austrije podnijeti izvješće uplatiteljima o svim detaljima potrošenog novca. Unatoč više zahtjeva da se izvješće o potrošenom novcu podnese to se nije dogodilo.

Objavljivanjem afere ŠARINIĆ u medijima u proljeće 2002. god. osnažena je sumnja da uplate na bankovni račun u Villachu/Austrija nisu utrošene za svrhu za koju su bile namijenjene i protivno volji davatelja sredstava. Pokretanjem istražnog postupka protiv HRVOJA ŠARINIĆA i ostalih od strane Državnog odvjetništva u Klagenfurtu zbog organizirane prevare ukinuta je bankovna tajna rješenjem Županijskog suda u Klagenfurtu od 21.1.2002. god. i ustanovljeno da je preko 100 milijuna Eura iseljeničkog novca završilo na računima OFF SHORE kompanija u Liechtensteinu i Monaku, kao i u džepovima raznih privatnih osoba.

 

 

U prilogu se nalazi popis najznačajnijih pronevjera iseljeničkog novca, a priložena je i zbirka dokumenta o povjereničkom računu u Villachu. Ni za jednu od navedenih novčanih transakcija nije priložena dokumentaciju u koju je svrhu novac isplaćen, pa se osnovano sumnja da najveći dio isplata nije utrošen za nabavu oružja za obranu Republike Hrvatske, nego protivno volji uplatitelja protupravno prisvojen. Time je osumnjičeni počinio kazneno djelo masovne prevare i pronevjere povjerenih mu sredstava, ako ne može priložiti dokumentaciju ili na drugi način dokazati što je bila svrha milijunskih isplata.

 

Dokaz:

- popis nekih od najznačajnijih isplata za koje ne postoje dokumenti, pa je

  osnovano sumnjati da su ti novci pronevjereni (prilog 2)

- zbirka dokumenata "Pronevjera iseljeničkog novca" (prilog 2 a)

- rješenje Žup. suda Klagenfurt od 21.1.03. (prilog 3)

 

S kakvom je drskošću i kriminalnom energijom osumnjičeni HRVOJE ŠARINIĆ postupao s tuđim novcem vidljivo je i iz činjenice kada je 15.7.1998. ostatak tuđih sredstava na povjereničkim računima u Villachu u iznosu od DEM 3.041.939,00 doznačio na račun svoje stranačke zaklade pod zvučnim imenom "Zaklada hrvatskog državnog zavjeta" i sve račune ugasio kako bi im se zameo svaki trag.

HDZ-ova Zaklada je priznala da je novac tuđi i da joj ne pripada, ali umjesto da ga vrati onima kome pripada dolazi do sramne i pravno neodržive nagodbe Vlade RH i HDZ-a po kojoj je Vlada prisvojila cjelokupna preostala sredstva na računima u Villachu koja joj ni po kojoj osnovi ne pripadaju, što je predmet sudskog spora. Osumnjičeni Hrvoje Šarinić je evidentno i nesporno pronevjerio 3.041.939,00 DEM, kada ih je protivno volji vlasnika sredstva (uplatitelja) doznačio Zakladi. Sredstva uplaćena na povjerenički račun ostaju i dalje vlasništvo uplatitelja, a povjerenik samo upravlja s njima sukladno volji uplatitelja.

 

Dokaz:

- doznaka s računa u Villachu na račun Zaklade od 15.7.1998. god. (prilog 4)

- nalog za likvidaciju računa od 15.7.98 (prilog 5)

 

Budući se radi o udruživanju više osoba i višestrukom počinitelju kaznenog djela nema sumnje da se radi o organiziranom kriminalu. Od toga polazi i Državno odvjetništvo u Klagenfurtu kao i Županijski sud u Klagenfurtu kako je izričito navedeno u rješenju od 21.1.2002. god. o ukidanju bankovne tajne. Tamo se kvalificira kazneno djelo kao

"TEŠKI ZLOČIN GOSPODARSKE PRIJEVARE I KRIMINALNOG ORGANIZIRANJA" (strana 1, prvi redak rješenja Županijskog suda u Klagenfurtu od 21.1.2002. god.).

 

 

 

Radovan Smokvina