«HRVATSKO PRAVO»

Prve stranačke online novine u Republici Hrvatskoj

 

www.hrvatsko-pravo.hr

www.hrvatsko-pravo.com

 

HRVATSKI CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE ZLOČINA KOMUNIZMA

 

 

 

Zagreb, 02.11.2006.

 

1/2

 

Zašto su partizani na Dušni dan 2. studenog 1944. strijeljali gospodina Kaleba? (Zato što je “bio suradnik svog sina Roka”!?)

Zašto na zagrebačkom Mirogoju nema posmrtnih ostataka hrvatskih vojnika poginulih u Drugom svjetskom ratu? (Zato što je “narodna vlada” dala preorati grobove pripadnika hrvatskog naroda.)

 

Dva pitanja u naslovu na koja vlada Republike Hrvatske i vođe saborske opozicije nemaju odgovore, jer kada bi odgovorili na pitanje, zašto su partizani 2. studenog 1944. pogubili gospodina Kaleba, pala bi u vodu njihova velika laž o partizanskom antifašizmu kao slobodarskoj borbi protiv fašizma i isplivala bi na površinu istina da je tzv. “Narodnooslobodilački pokret” (“NOP”) i da je tzv. “Narodnooslobodilačka borba” bila samo maska iza koje se krila jugoslavenska komunistička partija i Titovi totalitarni boljševici sa njihovim odredima smrti. Kada bi premijer Sanader (HDZ), predsjednik Hrvatskog sabora Vladimir Šeks (HDZ) i predsjednik Socijaldemokratske partije Ivica Račan ili predsjednica Hrvatske narodne stranke-Liberalni demokrati odgovorili na drugo pitanje, zašto, naime, na središnjem i najvećem zagrebačkom groblju Mirogoj, i na grobljima u drugim gradovima i mjestima Republike Hrvatske nema posmrtnih ostataka hrvatskih vojnika poginulih u Drugom svjetskom ratu na strani oružanih snaga NDH, pala bi u vodu velika laž zvana ZAVNOH, te bi današnji kriptokomunisti u Republici Hrvatskoj morali priznati da ZAVNOH nije nikakvo demokratsko tijelo, nego da se radilo o komunističkoj skupštini, i da je komunistička partija pod kontrolom držala sve one partizanske snage u Hrvatskoj za vrijeme Drugog svjetskog rata kojima su “drugovi” mahali o navodnom znaku pluralizma “Narodnooslobodilačkog pokreta”. Povijesna je istina da je komunistička partija i da su titoisti imenicu „narod“ i pridjev „oslobodilački“ koristili samo da bi zavarali narodne mase, koje su na kraju porobili, nakon što su titoisti uz pomoć Staljinove Crvene armije došli 1944. na vlast u Beogradu. Borbu za nacionalna prava i ravnopravnost su titoisti samo koristili kao sredstvo za nasilni dolazak na vlast, a čim su došli na vlast pokazali su svoje pravo lice, gazili su nacionalna prava svim sredstvima. Sve što je vezano uz narod, nacionalnu državu, nacionalna prava, međunarodno pravo naroda na samoodređenje odbacio je još diktator Lenjin, i svi komunistički diktatori nakon njega držali su se tog lenjinističkog principa, tako i Tito i njegovi boljševici u Hrvatskoj na čelu s dvojicom Vladimira, Bakarićem i Nazorom. Predstavnik vladajuće stranke HDZ, saborski zastupnik Luka Bebić ove je godine službeno ispred saborskog izaslanstva na zagrebačkom Mirogoju položio vijenac u čast boljševika Vladimira Nazora, čija je protunarodna vlada ZAVNOH donijela antihumanističku odluku o uklanjanju svih grobova hrvatskih vojnika koji su se borili za Nezavisnu Državu Hrvatsku, ili drugim riječima, crveni divljaci preorali su sve grobnice i groblja s posmrtnim ostatcima onih hrvatskih vojnika koji su u Drugom svjetskom ratu  pali u vojničkoj borbi protiv partizanskih snaga.

 

Koliko duboko je totalitarni boljševizam usađen u kolektivnu svijest ostataka zaklanog i istrijebljenog hrvatskog naroda svjedoče spomen-ploče po hrvatskoj Dalmaciji, kao na primjer u gradu Trogiru, na kojima je zapisan spomen na partizansku “narodnu vladu” iz 1944. godine. Iako su partizani i komunisti 1944. imali povijesnu priliku da hrvatski narod u Dalmaciji oslobode od talijanskog fašizma, propustili su svoju deklarativnu borbu protiv fašizma pretočiti u političku praksu, i počinili su nad hrvatskim narodom 1944./1945. gore i mnogobrojnije zločine nego što su talijanski fašisti počinili nad hrvatskim narodom za vrijeme trogodišnje okupacije. A da ne govorimo da su dogmatski titoisti ubili antidogmata i deklarativnog nositelja hrvatskog antifašizma Andriju Hebranga, “druga Andriju”, kojega su posthumno, ne rehabilitirali, nego oklevetali. Dok je hrvatsko-jugoslavenski i svjetski kipar Ivan Meštrović nakon “oslobođenja” posjećivao “antifašističke” “drugove” Tita i Bakarića, antifašist Stepinac već je od nove partizanske “narodne vlade” bio uhapšen. Razlog je bio taj što je Stepinac ispred Hrvatske biskupske konferencije u ožujku 1945. kritizirao partizanske pokolje nad hrvatskim narodom, i što je Stepinac kao antifašist bio i antikomunist, te nije pristao postati titoist, nego je ostao vjeran Bogu i svome narodu, onom istom narodu u kojega su se titoisti kleli, kako 1945. tako i danas, i kojega su opljačkali, tada, kao i danas, a klali bi ga i danas, kao što su hrvatski narod klali tada, samo što danas trenutno nemaju povoljnu priliku, ali obračunat će se oni opet s hrvatskim narodom, prvom prilikom, jer nisu došli pod zakonski udar lustracije i nisu sudski kažnjeni za zločine protiv čovječnosti koje su partizani počinili! Iako nije riječ o kolektivnoj osudi partizana, treba primijetiti da se bivši partizanski borci iz Hrvatske uopće ne distanciraju od svojih boljševičkih vođa Tita, Bakarića, Nazora, Gošnjaka i drugih, i ne pristaju uz žrtvu Andriju Hebranga, svoga ratnog sekretara, nego uz njegovog ubojicu maršala Tita. To je dokaz da je stanje duha među komunistima danas isto kao i 1945. kada su činili masovne zločine protiv čovječnosti!

 

Partizanski ratni zločin od 2. studenog 1944. godine:

 

“PRESUDA u ime Naroda Jugoslavije”

 

“KAZNA SMRTI STRIJELJANJEM Kaleba Ante, pokojnog Šime, trgovac iz Tijesnog, zato

 

a/ što je bio saradnik svog sina Roka Kaleba, istaknutog gestapovca, u akcijama špijunaže

    okupatoru i što je kao takav skupa sa svojim sinom Rokom prouzrokovao brojna hapšenja i

    strijeljanja našega naroda,

b/ što je kao trgovac u Tijesnome iskorišćujući svoje dobre odnose s okupatorom izrabljivao narod i

    zgrnuo imetak, dok su drugi sinovi našeg naroda ginuli u borbi protiv okupatora, i

c/ što je kao otvoreni protivnik NOP-a u svakoj prigodi isti napadao i vršio propagandu za

    okupatora.

 

Osuda: kazna smrti strijeljanjem, te konfiskacija /njegova/ dijela pokretne i nepokretne imovine.”

 

(Presuda partizanskog revolucionarnog tribunala “Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije”, partizanskog “VIII korpusa – vojni sud, 02.11.1944.” iz Dalmacije, opa.a., izvor: Hrvatski državni arhiv, u Zagrebu: “NOV-37/5315 VIII korpus – vojni sud”, bivši “Institut za historiju radničkog pokreta”; napomena autora: ovakvi sačuvani dokumenti o partizanskim ratnim zločinima su rijetki, jer su ih komunisti temeljito uništavali nakon pada Berlinskog zida i uoči prvih demokratskih promjena u Hrvatskoj 1990. godine, i nitko pred pravnom državom RH nije zbog toga odgovarao. )

 

U “Zapisniku o preslušanju” uhićenog Kaleba Ante, preslušanje koje je radila zloglasna O.Z.N.-a, ciničkog naziva “Odjeljenje zaštite naroda”, od 2. studenog 1944. godine, na Dušni dan, je osumnjičeni pripadnik hrvatskog naroda negirao paušalne optužbe istražitelja totalitarne tajne policije jugoslavenske komunističke partije, i odbacio je optužbu da je znao kako mu sin radi za njemačku totalitarnu nacističku tajnu policiju GESTAPO. Čak i kad bi bila istina da je Roko Kaleb navodno bio agent okupatorskih snaga, što nije dokazano, otac ne bi smio biti kriv za postupke sina. Unatoč tome je gospodin Ante Kaleb isti dan osuđen od partizana na smrt i strijeljan! (Na presude partizanskih tzv. vojnih sudova, iako se u stvarnosti radilo o revolucionarnim tribunalima, nije bilo prava na ulaganje pravnog lijeka žalbe. Pored toga je vojni sud partizanskog “VIII korpusa” Titove armije, koji je pokrivao Dalmaciju, u kojemu je čak bilo više srpskih nego hrvatskih partizana (po “popisu brojnog stanja VIII KORPUSA” od 30.1.1945., “NOV-37/5309”), sudio civilu Kalebu Anti, što je nedopustivo te prelazi svaku granicu normale, čak i u ratnim uvjetima. Međutim, da je boljševički duh duboko usađen u neke hrvatske političare svjedoči primjer pokojnog prvog predsjednika Franje Tuđmana, koji je u Drugom svjetskom ratu bio politkomesar u partizanskom X korpusu “Zagrebačkom”, dakle, žestoki boljševik. Kao deklarirani demokrat, a bivši komunist, je Franjo Tuđman 1993. dao na vojnom sudu Republike Hrvatske montirati optužnicu i sudski proces protiv civila Dobroslava Parage, pod optužbom rušenja državnog poretka. Još je samo nedostajala optužnica za “suradnju s okupatorom”. (D. Paraga je na suđenju ipak oslobođen svih optužbi, unatoč tome što su dvojica nečasnih generala Hrvatske vojske, general Janko Bobetko, i general Daidža, dali kao svjedoci vojnog tužitelja Mirsada Bakšića, lažni iskaz, Bobetko iz razloga što je bio boljševik, a Daidža zato što je od predsjednika Tuđmana htio dobiti generalski čin.

 

 

 

Preoravanje grobova hrvatskih vojnika iz Drugog svjetskog rata:

 

U dopisu komunističke “Federalne Države Hrvatske”, preimenovane poslije u boljševičko nazivlje “Narodna Republika Hrvatska” i na kraju u “Socijalističku Republiku Hrvatsku”, je tzv. “ministar” unutarnjih poslova “FDH” Vicko Krstulović izvijestio 6. srpnja 1945. “oblasne” i “okružne” tzv. “Narodnooslobodilačke odbore” (neka vrsta lokalne vlasti pod kontrolom komunističke partije) o svojoj “odluci o uklanjanju vojničkih grobalja okupatora”, pod kojima su partizani razumijevali i grobove hrvatskih vojnika iz primjerice dragovoljačke Ustaške vojnice, ali i Domobranstva, unatoč tome što je čak i partizanski ministar naveo da su od navedenog akta izuzeti grobovi hrvatskih domobrana. Međutim, kada čovjek danas posjeti Mirogoj, neće naići niti na jedan jedini grob bilo kojeg u borbi palog hrvatskog domobrana i ustaše iz Drugog svjetskog rata. Bakarićev ministar Krstulović je, između ostalog naveo sljedeće: “(…)Treba izbrisati svaki trag zloduha fašističke vladavine. Tako je potrebno i da se sravne sa zemljom svi vanjski znakovi, po kojima bi se razaznavalo mjesto, gdje su se dizala takva groblja.  (…)

1./ Ogradne zidove, plotove kao i druge predmete i sredstva kojima je bio omedjen prostor za groblje, na kojima su se odjelito pokopali okupatorski vojnici (Njemaci, Talijani, Madjari i ustaše/ treba odstraniti.

2./ Vanjska obilježja na pojedinim grobnim humcima /krstove, ploće, konfesijske i sve druge znakove/ treba ukloniti tako da čitavo zemljište, koje je bilo odredjeno za groblje bude poravnano.

(…)

5./ Prostore, na kojima su se nalazili grobovi, ne smije se upotrebljavati za pokapanje novih mrtvaca. Ovaj se prostor može upotrijebiti kao rasadnik za ukrasno grobno bilje ili slične svrhe.

(…) Razumije se da se kod svega toga mora postupati na način, koji će ostaviti nedvojbeni utisak, da ovaj postupak nije nikako akt osvečivanja već je izazvan isključivo imperativom, da se ukloni sve, što bi moglo potsjećati na vremena fašističkog zuluma.

 

SMRT FAŠIZMU – SLOBODA NARODU !

MINISTAR

V. Krstulović /vlastoručan potpis/”

 

(Izvor: Zbornik dokumenata u knjizi “PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944. – 1945. DOKUMENTI”, nakladnik: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema I Baranje, Slavonski Brod, 2005. godine.)

 

Za primijetiti je, uz nepismenost partizanskog ministra, da jugoslavenske vlasti ustaše nisu nazivali imenom pripadnika hrvatskog naroda, Hrvatima, kao što su pripadnike njemačkog i talijanskog naroda odnosno pripadnike njihovih vojnih formacija nazivali Nijemcima i Talijanima, nego su pripadnike hrvatskog naroda nazivali “ustašama”, “slugama okupatora” i “kvislinzima”, iako su partizani bili kvislinzi ili izdajice jer su bili sateliti Moskve i suradnici boljševičke i jugoslavenske okupacije Hrvatske.

 

Goran Jurišić

 

Voditelj Hrvatskog centra za istraživanje zločina komunizma

 

 

Croatian Center of Survey the Criminal Communism

HR – 10000 Zagreb

Mat. br: 1900072, br. žiro-računa Raiffeisen Bank u Zagrebu: 2484008-1102798141

hrcentar.izk@gmail.com