«HRVATSKO PRAVO»

Prve stranačke online novine u Republici Hrvatskoj

 

www.hrvatsko-pravo.hr

www.hrvatsko-pravo.com

 

15. studenog 2006.

 

 

KAKAV MUŽ (MARINOVIĆ) TAKVA I ŽENA (INGRID) !

 

 

INGRID ANTIČEVIĆ MARINOVIĆ POTICALA I PROVODILA DRŽAVNI TERORIZAM NAD HRVATSKOM STRANKOM PRAVA!

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNOM ODVJETNIKU RH MLADENU BAJIĆU

U ZAGREBU

 

ZAGREB,                                                                                          01.08.2002.

Vinogradska ul.

 

Hrvatska stranka prava (sada HSP 1861) koju zastupa predsjednik Dobroslav Paraga i osobno Dobroslav Paraga iz Zagreba, Šenoina 13, podnose 

 

Kaznenu prijavu

 

protiv: Ministrice pravosuđa i uprave RH Ingrid Antičević Marinović iz Zagreba

zbog osnovane sumnje da je počinila osobito teška  kaznena djela iz Glave dvadeset i pete KZ-a i to protiv službene dužnosti-zlouporabom položaja i ovlasti iz čl.337 st. 2 i 4 i čl. 339- nesavjestan rad u službi, čime se nadovezala na počinjenje kaznenog djela opisanog u čl.311,312 i 315 protiv vjerodostojnosti isprava - krivotvorenjem isprave, izradom isprave na temelju lažnih podataka, te stavljanjem takve isprave u pravni promet.

 

I.                    I.                    Kazneno  prijavljena Ingrid Antičević Marinović zlouporabila je položaj i ovlast ministrice pravosuđa i uprave u RH prilikom donošenja rješenja Klasa: UP/1-006-01/93-01/8, Urbroj: 514-09-01-02-56 od 28.05.2002, koje je dostavljeno punomoćniku podnositelja kaznene prijave, odvjetniku Branku Šeriću 15.07.2002.g.

 

1.      1.      Pred brojnim gostima i svjedocima u studiju zadarske lokalne TV u ožujku 2000. nakon zajedničkog nastupa sa podnositeljem ove prijave izjavila je da joj je dobro poznato kao odvjetnici na kakav je nezakonit način oduzeta 1993. godine HSP i predata u ruke Tuđmanovim sluganima, te da ju je o tome podrobno izvjestio i saborski zastupnik i njezin stranački kolega Pavle Kalinić, rodom iz Zadra,

 

2.      2.      U svojstvu ministrice pravosuđa bili su joj predočeni nedvosmisleni dokumenti koji su potvrđivali njezino ranije stečeno uvjerenje da se je radilo o teškom bezakonju i udaru na pravnu državu kao na primjer,

 

a)Izjava vlade RH pod predsjedanjem Nikice Valentića od 01.06.1993. kojom se otvoreno pozvalo ne samo na prevrat u HSP-u koji će biti podržan na najvišem nivou već se je pozvalo tužilaštvo i sudske vlasti da u tome progonu sudjeluju

 

b) dokument SIS-a MORH-a iz 01.04.1992. i kasnijih godina iz kojeg se vidi ne samo da je Ante Đapić posebno interesantan suradnik KOS-a Jugoslavenske narodne armije, već da je on vrlo brzo počeo odrađivati za HDZ najprljavije poslove, a prva mu je zadaća bila da uništi HSP kao hadezeovsku opoziciju tako da napravi puč i svrgne tadašnjeg predsjednika i utemeljitelja stranke Dobroslava Paragu koji je početkom 90-ih bio najžešći kritičar predsjednika Franje Tuđmana među svim oporbenim političarima(dokument javno publiciran u tjedniku Nacional, 27.11.2001.),

 

c) Izjave Stipe Mesića i Tonina Picule na stranačkom kongresu tada zabranjene HSP 18.02.1995. da je HSP oduzeta od svojeg legitimnog vodstva(dokaz:video traka)

 

d) nepobitni materijalni, pisani dokazi, video i audio trake da ukupno četvorica od osam članova nekadašnjeg Predsjedništva HSP-a u vrijeme puča u HSP-u  1993. godine nisu bili niti članovi stranke a kamoli dužnosnici i članovi Predsjedništva HSP-a(Ćosić, Karamatić, Šiljak, Barbarić). Ovo je posebno značajno za ovu kaznenu prijavu, budući da je prijavljenoj Antičević- Marinović osam potpisa nekadašnjih članova predsjedništva HSP-a krunski dokaz za izdato sporno rješenje.

 

e) nepobitni dokaz da Anto Đapić nije mogao sazvati sjednicu Predsjedništva jer nikada nije bio legalno izabran za dopredsjednika HSP-a, jer su funkcije predsjednika, dopredsjednika i glavnog tajnika prema Statutu izborne funkcije(samo ti dužnosnici mogu sazvati sjednicu predsjedništva stranke) i mogu se birati samo na Općem saboru stranke, na kojem je Đapić izabran isključivo za člana predsjedništva HSP-a, o čemu je Antičević Marinović imala predočen cjeloviti zapisnik, video i audio vrpce I Općeg Sabora HSP-a

 

f) javne izjave ovjerene i kod javnog bilježnika dvoje sudionika pučističkog sabora HSP-a u Kutini koji svjedoče da je sve bilo namješteno i nelegalno (izjava gđe Zlate Lukić iz Osijeka i g. Ivana Pavlaka iz Virovitice) te da su Đapić i Kandare otvoreno priznali da sve što rade nema veze sa statutom stranke HSP-a

 

g) potpise istaknutih političara, intelektualaca, vođa sindikata koji su osudili 1994. godine udar nad HSP-om kao i pismo vodećih lidera Zastupničkog doma Kongresa SAD-a iz 1998. godine u kojem se oni obraćaju američkoj vladi da izvrši pritisak na vladu RH u smislu povratka parlamentarnih stranaka administrativnim putem smijenjenim liderima kao Mesiću i Paragi

 

h) nepobitni dokaz da su sve radnje oko puča Đapić i dr. ovjeravali poništenim biljegom stranke, što Antičević Marinović proglašava nevažnim “jer da političke stranke ne trebaju imati pečat”

 

II.Pobijanim rješenjem je čitav predmet prejudiciran, jer je rješenje donijeto  nakon što je Upravnom sudu RH podnijeta tužba zbog nedonošenja rješenja kako je to bilo određeno presudom Upravnog suda RH broj .Us-4584/1998. od 6.4.2000.g., gdje je određeno da je upravni organ, odnosno Ministarstvo pravosuđa i uprave RH dužno donijeti rješenje u roku od 30 dana, što znači da je upravni organ u svakom slučaju morao donijeti  rješenje u upravnom postupku do konca mjeseca lipnja ili srpnja 2000.g., dakle to nije učinjeno u smislu presude Upravnog suda RH, što znači da se prijavljena Antičević Marinović potpuno oglušila nedonošenjem rješenja po nalogu i presudi Upravnog suda RH.

Dakle, kazneno prijavljena Antičević Marinović potpuno svjesno i zlonamjerno počinila je znatnu štetu i težu povredu prava drugoga tj. oštećenima čime je počinila kazneno djelo iz čl. 337 stav 2 i 4 KZ-a.

 

Slijedom protuzakonitih radnji i kršenjem zakona (ZUP-a) i nepoštivanjem rješenja Upravnog suda RH od 06.04.2000.g. te propuštanjem dužnog nadzora nad upravnim aktom došlo je do nesavjesnog rada i povrede prava drugoga potpuno znano i svijesno po kazneno prijavljenoj Antičević Marinović, pa je utemeljeno osumnjičena da je počinila kazneno djelo iz čl. 339 KZ-a.

U predmetnom spisu razvidno je, da je sporno rješenje donijeto jednostrano i bez temeljito provedenog postupka, čime je povrijeđen čl. 49 ZUP i mnogi drugi članci ZUP-a koji određuju i uređuju postupanje stranaka u postupku. Taj predmet se nalazi u ministarstvu uprave od 1993 godine, načelno je poznat javnosti a činjenično i podrobno je  poznat Antičević Marinović koja je svojim potpisom i pečatom potvrdila sve nezakonite radnje u postupku i potvrdila lažnu dokumentaciju koju je dostavio Anto Đapić, čime je potpuno svjesno učinila povredu prava drugoga i načinila nenadoknadivu štetu oštećenima.

 

Postoji utemeljena sumnja da je kazneno prijavljena Antićević Marinović počinila kazneno djelo izrade lažne isprave, uporabila  lažne isprave koje je njoj dostavio Anto Đapić o  održavanju tzv. Sabora u Kutini 1993., i temeljem tog nelegitimnog i nelegalnog Sabora i dokumentacije  donijela nezakonito rješenje 28.o5.2002 godine a koje je dostavljeno odvjetniku Branku Šeriću 15.07.2002.g. To i takvo rješenje osumnjičena je stavila u pravni promet, potpisala i ovjerila pečatom, čime je potvrdila i valjanost lažnih isprava koje je njoj dostavio Anto  Đapić, čime je počinila kazneno djelo iz čl. 311 i 312 KZ-a.

Kazneno prijavljena Antičević Marinović nije htjela i nije prihvatila Odluku Središnjeg odbora kao najvišeg tijela između dvaju zasjedanja Općeg Sabora Stranke koju je dostavio Dobroslav Paraga na uporabu, a Odluka je donijeta 31.05.1993. i bitna je za donošenje valjanog pravnog akta. No  Antičević Marinović, namjerno stvara pravne zablude pred sudskim organima u RH što je nedopustivo, pa je osnovana sumnja da je svijesno počinila kazneno djelo iz čl. 315 KZ-a,

 

III. kazneno prijavljena Antičević Marinović čini osobito težak prekršaj kada prelazi preko više puta opetovanih zahtjeva podnositelja ove prijave za izuzećem Ljiljane Masnec koja od 1993. godine do danas zlorabi svoj položaj pravnog savjetnika te svjesno krivotvori, fabricira ili prikriva pojedine relevantene dokumente, a Antičević-Marinović ne samo da je ne izuzima već ne donosi uopće nikakvo rješenje o prednjim zahtjevima pa cijeli postupak vodi unaprijed kao pravno ništavan što ona kao bivša pravu vična osoba savršeno dobro mora poznavati, čime čini golemu štetu podnositelju ove prijave, državnom proračunu ali i ugledu Republike Hrvatske u demokratskom svijetu i drugdje

 

Sva opisana kaznena djela počinjena su u zloj vjeri prema Dobroslavu Paragi i političkoj Stranci HSP(HSP1861) i svim članovima te stranke.

Predlaže se pokretanje postupka kaznenog progona prijavljene Antičević Marinović, te po potrebi pribaviti predmet i izvršiti čitanje predmeta pod Klasa: UP/1-006-0193-01/8.Ubroj: 514-09-01-02-56.

 

 

NAPOMENA: GLAVNI DRŽAVNI ODVJETNIK DO DANAS, ČETIRI I POL GODINE POSLIJE,  NIJE POSLAO RJEŠENJE PO OVOJ KAO NI PO MNOGOBROJNIM DRUGIM OSNOVANIM KAZNENIM PRIJAVAMA PODNESENIM PO ISTOM PODNOSITELJU, HSP 1861!