«HRVATSKO PRAVO»

Prve stranačke online novine u Republici Hrvatskoj

 

www.hrvatsko-pravo.hr

www.hsp1861.hr

 

 

18. studenog 2006.

 

“HRVATSKO PRAVO” BIO JE JEDINI LIST NA SVIJETU KOJI JE 21. STUDENOG 1991. GODINE OBJAVIO OPTUŽNICU VUKOVARA!

 

 

 

 

STRAVIČNA OPTUŽNICA KOJU JE U IME IZDANOG VUKOVARA 09. 

 

STUDENOG 1991. GODINE ODASLAO SINIŠA GLAVAŠEVIĆ 

 

PREDSJEDNIKU HSP- A DOBROSLAVU PARAGI !

 

Dostaviti

.

 

  Saboru RH

. Hrvatskom narodu

. Svim Hrvatima u dijaspori .

  čitavoj svjetskoj javnosti

 

 

OPTUŽNICA

 

 

Optužnica, kojom optužujem Sabor Repub­like Hrvatske za sudjelovanje Hrvata u najvećem zločinu u povijesti nad hrvatskim narodom. Za sudjelovanje u odluci da se žrtvuje 15.000 života Hrvata iz Vukovara.

 

Optužujemo Vas, gospodo, što ste dopustili da gladuju dok ste Vi bili siti. Optužujem Vas, gospodo, zato što je Vama bilo toplo, a njima hladno. Dok ste Vi, gospodo, svoju žeđ gasili pićem i po vlastitom izboru i u željenim količinama njih ste osudili na jušnu žlicu vode dnevno. Gospodo sabornici, Vaše dane ste provodili u svojim luksuznim domovima, te isto takvim uredima, a Vukovarčanima ste dodijelili vlažne i tamne podrume.

 

Za Vaše noći, gospodo Sabornici, odabrali ste tople i meke pokrivače,a njima ste, gospodo, prepustili mokre i smrdljive deke. Sebi ste priuštili rnirisno - pjenušave kupke, a Vukovaru smrad i prljavštinu.

 

Gospodo, nemate ni toliko mašte da zamislite kako strašno smrde žene koje se nisu oprale 90 dana,a to ste im Vi priuštili. Zar zaista mislite, gospodo, da su zato dale svoj glas? Zašto ste, gospodo, naše bebe i našu djecu osudili na krastavost? Da li su sve infekcije svijeta rezervirane za djecu Vukovara? Optužujem Vas, gospodo zas­tupnici, za sve njihove boli,za sav strah kojim su ispunjene dječije oči,za svaki prigušen krik, za sve suze isplakane i neisplakane.

 

Optužujem Vas, gos­podo sabornici, za svaku naživo odrezanu herojsku ruku, nogu, za svaku naživo obradenu ranu i izvedenu operaciju. Optužujem Vas, za sve boli gladnih i žednih ranjenika. Optužujem Vas, za sav očaj i umor naših liječnika i ostalog medicinskog osoblja. Op­tužujem Vas, za sve smrti koje su nastupile zbog nedostatka krvne plazme i adekvatnih lijekova. Optužujem Vas, gospodo, za sav očaj borca kad je shvatio da više nema čime napuniti svoje oružje. Vi stega ubili, gospodo.

 

Optužujem Vas, gospodo sabornici, za trenutak iznenađenja kada su Vukovaru stigli nepobitni ma­terijalni dokazi da Republika Hrvatska raspolaže ljudstvom i svim sredstvima potrebnim za proboj puta, te obranu Vukovara, ali ista ne želi upotrijebiti, tj. dostaviti Zapovjedništvu operativne grupe Vuko­var, Vinkovci, Županja, a koje je Zapovjedništvo zahtijevalo za izvršenje zadatka koji je postavljen pred Zapovjedništvo.

 

Optužujem Vas, gospodo, za svu bol trenutka u kojem je Vukovar shvatio da između Vas - Hrvat­skog Sabora, Hrvatske vlade, Presjednika Repub­like Hrvatske i četnika NEMA NIKAKVE RAZLIKE.

 

Optužujem Vas, gospodo, za svu sramotu koju ste nanijeli hrvatskom narodu zastupajući ga. Hrvatski narod, gospodo, Vas za sve ovo nije ovlastio i zato Vas gospodo, optužujem za

 

 

                                              I Z D A J U

 

 

 

Opužujem Vas gospodo zato što ste stajali ispod svetinje hrvatskoga naroda, ispod hrvatske trobo­jnice što se izdajnicima nikada ne smije dopustiti. Okaljali ste nam zastavu gospodo sabornici i zato Vas optužujemo. Optužujem Vas, gospodo, zato što ste svojim zločinačkim ustima pjevali Lijepu našu,himnu koju su pjevali heroji Trpinjske ceste, heroji Lušca, heroji Mitnice, heroji Sajmišta, heroji Borova Naselja, heroji Bogdanovaca - heroji Vukovara, pjevali su je dok su branili Vukovar, u tijeku borbe, kad su pokopavali raskomadane ostatke svojh prijatelja, pjevali su je dok su umirali.

 

Optužujem Vas gospodo što ste se "opustili" , nedopustivo je gospodo, da Vi pod čijim blagoslovom Vukovar umire pjevate pjes­mu ljudi koje ste osudili na mučeničku smrt.

 

Optužujem Vas, gospodo, za sudjelovanje u masakru nad stanovnicima i braniocima Vuko­vara. Optužujem Vas, gospodo, za SMRT VUKOVARA.

 

Materijalni dokazi, Vaše nesumnjive krivice, biti će dani na uvid hrvatskom narodu i cijeloj svjetskoj javnosti.

 

Ne zavaravajte se, da ćete Vi doći prije do njih, ne možete gospodo, garantiram Vam.

 

Takoder Vam garantiram da će te u budućnost ući i ostati u povijesti kao izda­jnici i zločinci, i da ćete do kraja svog života lijegati i ustajati sa sjećanjem na Vukovar.

 

 

 

                                                                                         VUKOVAR