«HRVATSKO PRAVO»

Prve stranačke online novine u Republici Hrvatskoj

 

www.hrvatsko-pravo.hr

www.hrvatsko-pravo.com

 

08. prosinca 2006.

 

 

“MOJ ŽIVOT S FRANCEKOM” – U OBLACIMA (1)

 

(KOMENTAR)

 

Piše: diplomirani povjesničar Goran Jurišić, prof.

 

 

Supruga prvog predsjednika Republike Hrvatske, Ankica Tuđman, objavila je u studenome 2006. svoja sjećanja, komentare, i određene suprugove zapise iz privatnog i društvenog života obitelji Tuđman (i Ankice Žumbar udate Tuđman) za vrijeme Drugog svjetskog rata, Titove Jugoslavije, i Republike Hrvatske, uz komentare političkih događaja navedenog doba u kojima su supružnici Tuđman bili izravno i neizravno sudionicima. Knjigu “Moj život s Francekom” priredila je novinarka Večernjeg lista Jadranka Jureško-Kero, a urednik navedenog djela memoarske publicistike je Žarko Ivković, uz dioničko društvo Večernji list kao nakladnika, dok je kolumnist Večernjeg lista i bivši novinar Hrvatskog prava, Milan Ivkošić, napisao kritiku knjige. Knjiga sadrži zanimljiva sjećanja, ali i nekoliko sramotnih komentara i stajališta autorice, uz dijelom interpretirane krivotvorene povijesne događaje, toliko tipične inače za publicistička djela jugoslavenske marksističke (titoističke) historiografije, u koju knjiga ne spada, ali se nameće dojam kao da bi mogla spadati, ili će se možda u takva djela početi ubrajati. I g. Milan Ivkošić se svojom kritikom, kao sastavnim dijelom knjige, “prilagodio” stavovima autorice, nazivajući vladavinu jugoslavenskih boljševika i titoistički komunizam “socijalizmom”, doduše, uz naznaku “socijalizma i njegovih okrutnosti”, ali ipak, pojam kojim se inače koriste bivši komunisti, nastojeći umanjiti i relativizirati strašnu komunističku prošlost hrvatskog naroda. Pojam “socijalizam” nije adekvatan pojam kojim bi se objasnila zločinačka komunistička ideologija, nazvana po njezinom tvorcu Karlu Marxu - “marksizam”, i po njezinim nositeljima – „lenjinizam/staljinizam/titoizam”, pod vladavinom boljševika i totalitarnog režima komunističke partije, s obzirom da se i neke stranke lijevog centra na Zapadu nazivaju “Socijalistička partija”, koje, međutim, nemaju ništa zajedničko s titoističkim “samoupravnim socijalizmom”, jer se temelje na demokraciji, dok se titoistički socijalizam temeljio na diktaturi i tiraniji – na masovnim zločinima i političkoj represiji. Bliže poznavatelje nedavne hrvatske političke povijesti ne iznenađuje toliko nedovoljno kritički odmak autoričinog supruga i nje osobno od partizansko-komunističke prošlosti, koliko iznenađuje što novinarka i urednik knjige nisu autoricu upozorili na neprihvatljive stavove o povijesnim pojmovima koje je navela i  na način iznošenja događaja koje je opisala. Ostaje također uvjerenje, da je autorica knjige namjeravala stvoriti naknadnu pozitivnu sliku o bivšem partizanskom majoru, politkomesaru, titoistu, generalu “JNA”, disidentu jugokomunizma i prvom predsjedniku Republike Hrvatske Franji Tuđmanu.

 

Gospođa Ankica Tuđman bila je “drugarica” i prije svog odlaska 1944. iz grada Zagreba i školskih klupa u partizane i u šumu, s obzirom da je bila članica “Saveza komunističke omladine Jugoslavije” (“SKOJ”). Navedeni pojam autorica uopće ne stavlja pod znak navodnika, što bi u jednom demokratskom društvu bilo normalno, da se znakom navodnika naznači upitnost te organizacije, za koju autorica također propušta navesti da se radilo o terorističkoj organizaciji. Član “Saveza komunističke omladine Jugoslavije” bio je i Ivan Supek u svojoj mladosti, poslijeratni rektor Sveučilišta u Zagrebu. Gospodin I. Supek je u svojim javnim istupima naveo da se nikada nije dogodilo da na sastanak članova “Saveza komunističke omladine Jugoslavije” dolaze bez revolvera. Pojam “Narodnooslobodilački pokret” (“NOP”) autorica također nije stavila pod navodnike, iako je povijesna istina da se nije radilo o partizanskom narodnom oslobodilačkom pokretu, nego o protunarodnom pokretu, što su tragična zbivanja oko bleiburške tragedije i Križnog puta pokazali i dokazali 1945. godine, kao i etničko i klasno čišćenje hrvatskog stanovništva nakon Drugog svjeskog rata. Pojam “Zagrebačka omladina”, koji autorica koristi u naslovu svoga jednog poglavlja, i u tekstu, također uopće ne objašnjava pravi značaj tako zvane “Zagrebačke omladine” kojoj je Ankica Tuđman pripadala, jer, osim što su članovi te omladine bili po mjestu boravka iz Zagreba, ništa drugo sa Zagrebom u civilizacijskom smislu nisu imali nakon što su se priključili jednoj organizaciji (SKOJ-u i KPH) kojoj je dvostruki cilj bio, nasilnim sredstvima boriti se za Jugoslaviju i za komunizam. “Skojevci” su bili najborbeniji dio “Komunističke partije Hrvatske” i “Komunističke partije Jugoslavije”, a KPJ (i KPH kao dio KPJ) bila je integralni dio Kominterne ili “Komunističke internacionale”, koju povjesničari karakteriziraju kao međunarodnu “terorističku organizaciju” pod kontrolom “Komunističke partije Sovjetskog Saveza” (KPSS) i njenog “generalnog sekretara” i komunističkog diktatora i tiranina Staljina. U redu je kada autorica navodi da ona, kao maloljetna osoba u to vrijeme, nije ni znala što je “SKOJ”, što su “partizani” i slično, ali 60 i više godina nakon navedenih zbivanja ne naznačiti totalitarni karakter navedene organizacije i terorističku djelatnost koju je autorica (navodno nesvjesno) potpomagala, i ne pokazati nikakvo kajanje, znači ostaviti čitateljstvo današnjice i eventualno sutrašnjice, posebno eventualno mlađu čitalačku publiku, bez osnovnog znanja, tako da čitatelji autoričine knjige lako mogu dobiti dojam da se u slučaju “skojevke” Ankice Tuđman radilo  o simpatičnoj pripadnici neke Robin Hood organizacije koja se borila za pravdu i slobodu. Možda je autorica u svojoj mladosti i bila simpatična, ali “SKOJ” zasigurna nije simpatična i pravedna organizacija, jer nije služila borbi za slobodu. Po sjećanju autorice,  njezin brat Franjo Žumbar kao “skojevac” bio je od ustaškog režima uhićen, isprebijan i strpan na dvije godine u zatvor. Ne opravdavajući nasilje i ne potcjenjujući strah i patnju koje je osobno proživio autoričin brat i njezina obitelj, treba reći da njezin brat ipak nije bio član neke humanističke organizacije nego oružane borbene grupe koja je rušila Nezavisnu Državu Hrvatsku, ali ne samo nedemokratski i totalitarni poredak režima nego i društveni poredak kako bi se uspostavio totalitarni poredak komunizma i obnovila jugoslavenska “tamnica naroda”. Na ovom mjestu treba gospođu Ankicu Tuđman i njezine istomišljenike podsjetiti, i povijesne istine radi naglasiti, koliko dugo i zbog čega je njezin brat bio u ustaškom zatvoru, iako se ne može reći da je bio sto posto nevin, a koliko su godina u zatvoru bili i kakve su sve torture prošli vršnjaci i sugrađani Ankice Tuđman i njezina brata, jedanaest zagrebačkih gimnazijalaca na čelu s gospođom Zorom Heger, i to samo četiri godine nakon nemilih događaja u vezi brata gospođe A. Tuđman.

 

“Dolje boljševizam i KPJ!”, “Hrvatska pamti!”

 

Naime, nakon što su Ankica Tuđman i njezin suprug Franjo došli 8. svibnja 1945. godine na valovima pirove partizanske pobjede na vlast u Zagrebu, u petak, 21. kolovoza 1947. godine je vod “milicionara” dovodio iz zatvora Okružnog suda u Zagrebu na “narodni sud” na Zrinjevcu br. 5 (današnja zgrada Županijskog suda) kolonu zagrebačkih omladinaca, u koloni po sustavu između dva “milicionara” jedan od optuženih članova “Tajne organizacije hrvatske omladine”.  Optuženici su bili učenici zagrebačkih gimnazija, i maloljetni, uz jednu optuženu punoljetnu žensku osobu, navedenu gospođu Zoru Heger:

 

 “Velika dvorana zagrebačkog Okružnoga narodnoga suda za grad Zagreb, kako piše na žigu presude, kada su optuženike uvodili pred veliko krivično vijeće, čiji je predsjednik bio Stjepan Pramuš, prije te funkcije vozač ZET-ova tramvaja, bila je puna (…) Galeriju su zaposjeli dovedeni tzv. ukači i batinaši, a to su bili mahom učenici tzv. Partizanske gimnazije “Maršal Tito” u Zagrebu iz Gundulićeve ulice 30, danas Evangelističkog centra (…) koji su nosili engleske vojničke košulje (zvane partizanske) i kape titovke sa crvenom zvijezdom, a naoružani pištoljima i bokserima. Kada je ta čudna kolona točno u osam sati počela ulaziti u dvoranu, mi optuženici, blijedi i iscrpljeni od silnih batina koje smo primili i dovedeni na suđenje ravno iz samica, okruženi brojnim naoružanim stražarima (...) galerija je počela pljeskati i lupati nogama te uzvikivati: “Smrt izdajicama naroda!” i “Nećemo da žive!” Među publikom naše majke s maramicom u rukama u to vrijeme brisale su suze. Iako im je srce od tuge pucalo, uzdignuta su čela odbijale prezirne poglede publike u dvorani članova SKOJ-a, AFŽ-a /”Antifašistički front žena”, op.a./ i KPJ.” (vidi članak u Slobodnoj Dalmaciji “Prsten s grobišta”, od 10.3.1994.)

 

Uglavnom, optužena skupina zagrebačkih gimnazijalaca osuđena je na višegodišnju zatvorsku kaznu, uz prisilni rad (kao maloljetnici !!!), navedena u presudi br. “K-404/4”, i to u trajanju od 1 do 5 godina, a posebnom odlukom “sekretarijata za narodnu prosvjetu” izbačeni su iz svih škola u Hrvatskoj, i to “doživotno”, zbog kaznenih djela “protiv naroda i države”. Sada će čitatelji ovih redaka možda pomisliti da su navedeni zagrebački gimnazijalci zasigurno prestrogo kažnjeni, ali da su neku kaznu sigurno zavrijedili, jer su sigurno podmetali bombe, bili naoružani, pomagali u terorističkim djelima ili namjerama i slično, isto kao svojedobno članovi “SKOJ-a” u NDH. Međutim, iznenaditi će se, a možda i razočarat neki, da je “krimen” osuđenih maloljetnih građana Zagreba i mladih Hrvata bio taj, da su po razredima u školama skidali Titove slike i po zidovima pisali parole “Dolje boljševizam i KPJ!”, “Hrvatska pamti!”. Dakle, brat od Ankice Tuđman je zbog pripadnosti terorističkoj organizaciji proveo kao punoljetna osoba dvije godine u ustaškom zatvoru, dok su potpuno nevine i to maloljetne osobe osuđene od totalitarnog partizanskog režima na jednu do pet godina zatvora, uz kaznu prisilnog rada, kaznu koju je svatko “odradio” od početka do kraja, s tim da je jedna odrasla ženska osoba iz navedene zagrebačke skupine, Zora Heger, “odradila” sedmogodišnju kaznu u ženskom koncentracijskom logoru komunističkog režima kraj Slavonske Požege. Supruga gospođe Heger ubili su 1945. u Maceljskoj šumi kraj Krapine, metkom u potiljak, bez suđenja pred revolucionarnim tribunalom ili “narodnim sudom”, kolege partizanskog majora Franje Tuđmana iz bivšeg partizanskog “Zagorskog odreda”, kojemu je za vrijeme rata pripadala i Ankica Tuđman. (Uz gospodina Hegera je partizanski režim u Maceljskoj šumi ubio preko 12 tisuća hrvatskih ratnih zarobljenika i dvadest i jednog franjevca i svećenika.) Prije samog uhićenja i suđenja skupini zagrebačkih gimnazijalaca 1947. godine su provokatori titoističkog režima, Micika Soljačić i njezina sestra, prokazali svoje vršnjake, kojima je UDB-a organizirala zasjedu u kojoj je 9. svibnja 1947. ubijen učenik 6. razreda II. Klasične gimnazije u Zagrebu, Anđelko Capek. (Klasična gimnazija u Zagrebu nije podigla spomen-ploču svom ubijenom učeniku i nepravedno osuđenim učenicima, dok svugdje drugdje po zagrebačkim ustanovama, kao na pr. na Filozofskom Fakultetu, u Hrvatskom narodnom kazalištu i po nekim školama postoje spomen-ploče u spomen na ubijene ili u borbi stradale “Skojevce” i partizane, koji su lažno navedeni kao “antifašisti”.)  S takvim strašnim stvarima se hrvatsko društvo danas mora suočiti, jer povijesnoj istini nema alternative, osim PROPASTI! (Ne treba smetnuti s uma, da je Franjo Tuđman “najzaslužniji” šo je u Republici Hrvatskoj do danas ostao u glavnom gradu na snazi “Trg maršala Tita”, te što niti jedan osumnjičeni bivši partizan nije izveden pred sud pravne države Republike Hrvatske.)

 

Ovu istinitu povijesnu epizodu stradanja 11 zagrebačkih gimnazijalaca, i supružnika Heger, naveo sam samo zato da ukažem na dvoličnost, jer jednostrano zgražanje nad ustaškim nasiljem, bez navođenja partizanskog nasilja, ne samo da nema smisla, nego je duboko amoralno, a da se ne govori da ustaško nasilje ima svoje uzroke i svoj povod u partizanskom nasilju komunista, a ne obratno. Jedino ustaško nasilje nad Židovima i Romima s današnjeg područja Republike Hrvatske i BiH nema nikakav povod niti uzroke, te predstavlja čin koji se ne može i ne smije opravdati! Radi se o tome da gospođa Ankica Tuđman niti jednom jedinom riječju u svojoj knjizi od 647 stranica nije navela partizanske masovne likvidacije hrvatskih ratnih zarobljenika i civila na Križnom putu 1945. godine, niti etničko čišćenje Zagrepčana 1945. godine (oko 27 tisuća likvidiranih građana Zagreba, od toga preko četiri tisuće iz najužeg gradskog središta, bivšeg komunističkog “Centra” odnosno iz Gornjeg i Donjeg grada), i genocid kojemu je hrvatski narod bio podvrgnut od strane titoističkog režima. Autorica jednostrano iznosi patnju partizana i “skojevaca”, dok patnju hrvatskih civila, prouzročenu od komunista, partizana i skojevaca ne spominje. Čovjek bi mogao reći, pa dobro, gospođa Ankica Tuđman je sa svojim suprugom od 1945. živjela 17 godina u Beogradu, pa možda nije uopće znala za komunističke zločine u Zagrebu 1945.-1946. godine, međutim takvo što se ne može reći, i to zato što se gospođa Ankica Tuđman od tada do danas mogla informirati što se to događalo u Zagrebu od 8. svibnja 1945. nadalje, poslije Drugog svjetskog rata, i ne sumnjam da nije informirana, ali preko usana većine bivših partizana ne može prijeći strašna istina da su, ako ne osobno sudjelovali u zločinima, ali su služili sustavu koji je činio masovne zločine. Nema čak niti priznanja moralne krivice kod bivših partizana, osim rijetkih, rijetkih izuzetaka. Autorica navodi i navodnu izjavu svog svekra u “njihovom” beogradskom stanu 1946. godine: “Zar smo se za to borili?” Na to je Franjo Tuđman bio smrknuta lica, vjerojatno ljut na oca što uopće dovodi u pitanje partizansku “antifašističku” borbu. Sljedeći primjer iz knjige Ankice Tuđman predstavlja pak bezobrazluk par excellence, koji se rijetko može naći čak i u publicistici najokorjelijih bivših boljševika. O čemu se radi? O tome pročitajte u nastavku u Hrvatskom pravu on line.