«HRVATSKO PRAVO»

Prve stranačke online novine u Republici Hrvatskoj

 

www.hrvatsko-pravo.hr

www.hrvatsko-pravo.com

 

23. prosinac 2006

 

ARGENTINSKI HRVATI U SVOJEM APELU OČEKUJU OD PREMIJERA SANADERA DA OTKLONI ČUDOVIŠNE POSLJEDICE KOMUNISTIČKE STRAHOVLADE U HRVATSKOM ZAKONODAVNOM I PRAVNOM SUSTAVU!

 

 

HRVATSKI DOM d.d.

Lugones  4936 – Ciudad de Buenos Aires

Tel./fax: ++54 11 4542 5927

Buenos Aires, 12 prosinca 2006.-

 

P.t.:

Dr. Ivo Sanader,

Predsjednik Hrvatske vlade

Banski dvori - Zagreb

 

Poštovani  gosp. Sanaderu !

Pišem Vam i molim Vas da bi Hrvatska vlada i Hrvatski sabor ispravili nepravde, koje je komunistička vlast, u bivšoj komunističkoj Jugoslaviji, počinila protiv hrvatske državotvorne emigracije i hrvatskih građana u domovini.

Dvadeset petoga siječnja 2006. god. Skupština Vijeća Europe, kojoj je prethodila rasprava o potrebi međunarodne osude totalitarne komunističke vlasti, donijela je rezoluciju br. 1481., u kojoj su osuđeni „ zločini i postupci protiv ljudskih prava, za vrijeme totalitarnih komunističkih režima“

Hrvatski Sabor 30 lipnja 2006.god., na prijedlog nezavisnog  zastupnika  i kluba Hrvatske Stranke Prava, bez rasprave i mišljenja stranačkih zastupnika, prihvatio je Rezoluciju Vijeća Europe i donio svoju „Deklaraciju o osudi zločina počinjenih tijekom totalitarističkog komunističkog poretka u Hrvatskoj od 1945. do 1990.“. Oboje rezolucije osuđuju osude i zakone protiv ljudskih prava.

Na temelju spomenutih rezolucija, Vijeća Europe i Hrvatskog sabora, molim Vas kao predsjednika Hrvatske vlade, da bi ste predložili Hrvatskomu saboru poništenje svih političkih zakona , osuda i odredaba kojima su kršena ljudska prava, za vrijeme komunističke Jugoslavije, a čije osude, zakoni i odredbe još i danas  koriste, a na temelju kojih još i danas snose posljedice hrvatski građani u domovini i iseljeništvu.

Poništenjem svih političkih zakona, osuda i odredaba za vrijeme vladavine komunističke Jugoslavije (1945 – 1991)  kojima se je zloupotrebljavala politička moć i kršila međunarodna priznata načela pravne države i demokratskog društva, temeljnih sloboda i prava čovjeka i građana, Republika Hrvatska će učiniti važan pomak naprijed prema pravnoj državi i približavanju Europskoj Uniji.

Kao sudski primjer (rijetkost) je obnova sudbenoga postupka i poništenje osude u  Okružnom  Sudu u Zagrebu, 18. veljače 1999.,ustaškom  satniku Tias Mortigjija br.DO.-KR- 121/99, koja se  oslanja na ustavna načela  Republike Hrvatske o pravnoj državi i demokratskom društvu. Dakle, Tias Mortigjija je nevin, ali  osuđen na  smrt streljanjem, godine 1947.-

Nadajući se da ćete prihvatiti ovaj prijedlog , ne samo da bi se time ispravile nepravde i osude izrečene protiv neistomišljenika  komunističke ideologije, koji su radili za slobodu Hrvatske, već bi se poštovao Ustav Republike Hrvatske na kojim se načelima temelji Republika Hrvatska, da se poštuju temeljne slobode i prava čovjeka.

 Poništenje jugoslavenskih komunističkih zakona, osuda i odredaba omogućuje ulazak u ujedinjenu Europu, a time se mijenjaju unutarnji odnosi u Hrvatskoj prema europskim mjerilima i europeizaciji Hrvatske.

S  poštovanjem:

 

 

Anđelko Jurun

predsjednik