Jutarnji list: 04. 01. 2002.

CESTOGRADNJA Umjesto izdvajanja od 60 lipa na litru goriva davat će se dvostruko više

Za gradnju cesta izdvaja se 1,2 kune od litre goriva

Više od dvije trećine cijene Inina goriva zapravo odlazi za potrebe države

Piše: Nada Kolega-Gril

ZAGREB - Od početka ove godine iz svake litre goriva za gradnju cesta i autocesta izdvaja se 1,20 kuna, iako je bilo najavljeno da će se od 1. siječnja umjesto dosadašnjih 40 lipa naknada povećati za dodatnih 20, odnosno iznost će 60 Iipa po litri derivata.

Uvidom u maloprodajnu strukturu Ininih cijena goriva vidljivo je da je Vlada zaista naknadu za Hrvatske ceste povećala sa 40 na 60 lipa, ali je cijenu goriva opteretila za dodatnih 60 lipa naknadom za ceste?!

Ini samo trećina novca

Od 1. siječnja na snagu je stupio Zakon o izmjenama Zakona o javim cestama kojim se naknada za ceste i autoceste umjesto dosadašnjih 40 lipa, koje je u primjeni od 31. ožujka 2001. godine, povećava na 60 lipa po litri derivata. Na snagu je stupio i Zakon o posebnom porezu na na naftne derivate pa su trošarine smanjene za 50 lipa po litri derivata. Unatoč primjeni odredaba navedenih zakona, maloprodajne cijene naftnih derivata i dizelskoga goriva od 1. siječnja 2002. godine ostaju nepromijenjene, istaknuli su u Ini. U strukturi maloprodajne cijene dizelskoga goriva koja je 4,81 kunu, 1,743 kune ide u prodajnu cijene Ine, jednu kunu iznosi trošarina, 60 lipa naknada za ceste, 60 lipa naknada za hrvatske ceste, te 0,867 lipa PDV. Više od dvije trećine cijene Inina goriva, primjerice za BMB 95, koje plaćaju potrošači, više-manje ide za potrebe države što kroz trošarine, naknade za ceste i autoceste te PDV-a Ini ostaje samo 28 posto od litre goriva.

Smanjen prihod za 40 posto

Iako je cijena dizelskoga goriva pri posljednjoj korekciji 1. siječnja i prethodnoj 16. prosinca vidljivo ostala ista, Inin je prihod smanjen za 40 lipa po litri goriva. Tako nas ovu godinu zbog najavljenog povećanja cijena sirove nafte na svjetskom tržištu, te dodatnim naknadama za ceste od 1,20 kuna sigurno očekuju mnogo više cijene goriva nego što je to bilo prošle godine kada Ina gotovo pola godina nije povećavala cijenu a istodobno ju je nekoliko puta za 4 do 5 posto snižavala.