Vjesnik: 05. 01. 2002.

Suci će raditi prekovremeno uz povećanu normu

Ministarstvo se razdvaja na ministarstvo pravosuđa i na ravnateljstvo za upravu / Javni bilježnici rješavat će nesporne ostavinske rasprave/ Odustalo se od licenciranih sudaca / Sudbena vlast prvi put ne služi jačanju političke moći izvršne vlasti, rekla je ministrica

ZAGREB, 4. siječnja - Ministrica pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Ingrid Antičević-Marinović najavila je u petak da se uvodi prekovremeni rad sudaca i povećava njihova norma. Nesporne ostavinske rasprave premjestit će se sa sudova javnim bilježnicima, a nije isključeno ni da će njima biti izdvojeni svi izvanparnični predmeti. Uz to, Ministarstvo će se razdvojiti na ministarstvo pravosuđa i na ravnateljstvo za upravu i lokalnu samoupravu, istaknuto je na konferenciji za novinare u Ministarstvu pravosuđa.

»Vlada je odobrila te reformske zahvate u pravosuđu jer je to i njezin interes. Zbog toga ne bi smjelo biti problema u osiguranju proračunskog novca za reforme«, izjavila je ministrica.

Objasnila je da će se prekovremeni rad u sudovima uvesti za kaznene predmete kojima prijeti zastara, te za parnične predmete starije od pet godina.

Prekovremeni rad plaćat će se posebno, a njega će moći obavljati suci koji i inače ispunjavaju normu. Ministrica je rekla da se odustalo od uvođenja licenciranih sudaca jer bi to iziskivalo nova ustavna i zakonska rješenja.

Što se tiče povećanja sudačke norme, rečeno je da pritom treba razlikovati predmete po njihovoj težini. Parnični predmeti trebali bi se razlikovati prema vrijednosti spora, a kazneni prema broju sudionika.

Za razdvajanje Ministarstva neće trebati poseban novac. Za to je »potrebna samo nova ploča s natpisom i plaća za ravnatelja uprave i lokalne samouprave«, napomenula je Antičević-Marinović, priznavši da je spajanje pravosuđa i uprave u jedno ministarstvo »bila pogreška«.

U Ministarstvu razmišljaju i o još nekim reformama, ponajprije o ukidanju porote u prvostupanjskom suđenju, povećanju vježbeničkog staža za suce s dvije na tri godine, te o oslobađanju Državnog odvjetništva od zastupanja države u građanskim i upravnim postupcima.

U proceduru bi trebale ući izmjene zakona o parničnom, te o kaznenom postupku, a donijet će se i zakon o kaznenoj odgovornosti pravnih osoba.

Ministrica je istaknula da su reforme u pravosuđu počele dolaskom koalicijske vlasti, a najveći pomaci učinjeni su u jačanju neovisnosti sudstva.

Podsjetivši na neke izmjene u funkcioniranju pravosuđa, poput jačanja odgovornosti predsjednika sudova, promjene mjerodavnosti Državnog sudbenog vijeća i izbora novih predsjednika sudova, ministrica Antičević-Marinović rekla je da sudbena vlast prvi put ne služi jačanju političke moći izvršne vlasti. Ali, budući da nisu smanjeni zaostaci u sudovima, nužno je uvesti nove mjere, objasnila je ministrica. Predviđena je i edukacija sudaca te internetizacija sudova.

»Izvršna vlast snosi najveću odgovornost za sudske zaostatke, a za provođenje reforme nužna je suradnja zakonodavne, izvršne i sudske vlasti. No, izvršna vlast ne smije trenirati moć nad sudskom, a načelo neovisnosti mora se poštivati«, istaknula je Ingrid Antičević-Marinović, dodajući da i suci moraju vratiti povjerenje građana u svoj rad. Kako je rekla, suci se ne mogu smatrati neovisnima ako odugovlače s postupcima.

Biljana Bašić