Slobodna Dalmacija: 07. 01. 2002.

STUPIO NA SNAGU NOVI ZAKON O DOPLATKU ZA DJECU

Bez doplatka ostalo 40 tisuća djece

ZAGREB — Početkom godine stupio je na snagu novi Zakon o doplatku za djecu po kojemu će umjesto dosadašnjih 600.000 dječji doplatak primati oko 560.000 djece. Pravo na dječji doplatak gube studenti i obitelji čiji je ukupni mjesečni dohodak po članu kućanstva u prošloj godini prelazio 40 posto (1692,97 kuna) proračunske osnovice koja bruto iznosi 4.232,43 kune.

Pravo na doplatak imaju djeca do navršene 15. godine života, odnosno djeca na redovitom školovanju u srednjoj školi do navršene 19. godine života. Djeca oštećena zdravlja pravo na doplatak imat će i nakon 19. godine, odnosno najduže do 21. godine života, a djeca s težim oštećenjem zdravlja do kraja kalendarske godine u kojoj navršavaju 27 godina.

Zakonom su određena dva imovinska cenzusa. Onima čija mjesečna primanja po članu kućanstva ne prelaze 20 posto (846,49 kuna) proračunske osnovice dječji će doplatak biti u visini od devet posto proračunske osnovice, odnosno oko 380 kuna bruto. Obitelji s mjesečnim primanjima po članu kućanstva između 20 i 40 posto proračunske osnovice primat će doplatak u visini pet posto proračunske osnovice, odnosno oko 211 kuna bruto. Za dijete bez jednog roditelja iznos doplatka povećava se za 15 posto, a za dijete bez oba roditelja ili s težim oštećenjima zdravlja za 25 posto. Na dječji doplatak nemaju pravo djeca koja se školuju u inozemstvu i djeca koja su stalno smještena u socijalnoj ustanovi.

Osim toga, ukida se dodatak na doplatak za treće i svako sljedeće dijete. Budući da pravo na dječji doplatak korisnicima pripada od dana podnošenja zahtjeva, korisnici trebaju zahtjeve s dokazom o ukupnom dohotku kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini podnijeti što prije Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, a najkasnije do veljače.