Slobodna Dalmacija: 12. 01. 2002.

OTKRIVAMO ŠTO DONOSI NOVI ZAKON O JEDINSTVENOJ OBAVJEŠTAJNOJ SLUŽBI KOJIM SE UKIDAJU SNS I AID

Nova tajna služba bez starih agenata?

Kada se donese zakon o obavještajno-sigurnosnoj službi bit će raspisan javni natječaj na koji će se morati prijaviti svi sadašnji djelatnici ovih službi. Također bit će formirana posebna komisija koja će izvršiti odabir postojećih i novih kadrova

Piše: Miroslav LANDEKA

Odlukom Vlade Federacije BiH o davanju suglasnosti na pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjoj organizaciji Porezne uprave Federacije BiH grad Mostar će dobiti novu poreznu ispostavu.

Kako je na konferenciji za tisak nakon sjednice Vlade izjavila zamjenica ministra financija Federacije BiH Šefika Hafizović, osnovni razlog zbog kojeg je izvršena promjena dosadašnjeg pravilnika jeste formiranje ispostave Porezne uprave grada Mostara. Do sada je u okviru županijskog ureda Porezne uprave u Mostaru postojalo šest ispostava porezne uprave za svih šest mostarskih općina dok središnja zona grada nije imala poreznu upravu čime taj dio grada nije bio pokriven u smislu prikupljanja poreza.

Da bi se to otklonilo stvoreni su uvjeti da funkcionira porezna uprava na razini grada a u tome cilju izvršna izmjena pravilnika što je Vlada na sjednici i prihvatila. Ovim činom gradu bi trebali biti povećani prihodi po osnovu prikupljanja poreza i do 15 posto.

U pripremi je novi zakon o poreznoj upravi tako da je ovo rješenje privremenog karaktera ali u budućnosti to će biti definirano novim poreznim zakonom o poreznoj upravi koji će stvoriti mogućnost formiranja poreznih ispostava kako za grad Mostar tako i za grad Sarajevo.

Među ostalim Vlada je na svojoj sjednici nakon višemjesečne pripreme utvrdila i prijedlog zakona o obavještajno-sigurnosnoj službi Federacije BiH kojim se regulira ukidanje postojeće dvije i stvaranja nove obavještajno-sigurnosne službe.

Utvrđenim prijedlogom zakona u novu obavještajnu službu neće biti automatizmom uključeni dužnosnici bilo koje do sada postojeće obavještajno-sigurnosne službe ali će se moći pod ravnopravnim uvjetima natjecati, izjavio je na konfernciji za tisak ministar unutarnjih poslova Federacije BiH Ramo Masleša.

Federalni ministar pravde Zvonko Mijan kazao je kako je zakonom utvrđen izvršni i zakonodavni nadzor nad radom službe, a Vlada Federacije i predsjednik u suglasnosti sa dopredsjednikom Federacije kao i parlament Federacije BiH kao kolektivno tijelo i kroz odgovarajuća radna tijela koja se osnivaju po ovom zakonu vršit će nadzor nad radom ove službe.

Novim zakonom također predviđeno je njeno potpuno odvajanje od policije, a da bi se osiguralo transparentno financiranje zakon predviđa njeno potpuno financiranje isključivo iz proračuna Federacije. Predviđeno je da na odgovarajući način ova služba u budućnosti može prestati s radom i prerasti u službu na razini države BiH. Prema Mijanovim riječima, predviđeni su i mehanizmi dokidanja postojećeg paralelizma u radu obavještajnih službi na području Federacije a poradi neophodnosti nastavka suradnje s međunarodnim sudom u Haagu ta obveza je eksplicitno navedena i u ovome zakonu.

Ministar Masleša kazao je kako su zakon ugrađeni svi elementi primjereni funkcioniranju suvremenih obavještajnih sigurnosnih službi.

Ona će štititi ustavne institucije BiH te prikupljati obavještajne podatke o organiziranom i međunarodnom kriminalu te uz obveznu zaštitu institucija također odgovarajućim organima dostavljati informacije koje predstavljaju prijetnju sigurnosti Federacije odnosno BiH.

U nacrtu proračuna za civilne obavještajne službe za ovu godinu opredijeljenje je Vlade da svi sadašnji radnici AID-a i SNS-a budu obuhvaćeni proračunom ali kada se donese zakon o obavještajno-sigurnosnoj službi bit će raspisan javni natječaj na koji će se morati prijaviti svi sadašnji djelatnici ovih službi.

Također bit će formirana posebna komisija koja će izvršiti odabir postojećih i novih kadrova a direktora i zamjenika imenovat će predsjednik Federacije u suglasnost njegovog zamjenika i konzultacije sa premijerom i dopredsjednikom Vlade Federacije BiH.