Vjesnik: 26. 01. 2002.

U Panićevu vojnom zemljovidu iz 1992. ucrtana je i morska granica na ulazu u Boku kotorsku

Iako Đukanović tvrdi da je razgraničenje s Hrvatskom sporno jedino na moru, vojni zemljovid generala Živote Panića iz 1992. godine, slijedom kojeg su Franjo Tuđman i Dobrica Ćosić potpisali Zajedničku izjavu 30. rujna 1992. u Ženevi - o povlačenju JNA s Prevlake - ima jasno ucrtanu »avnojsku granicu« između Republike Hrvatske i SRJ ne samo na kopnu nego i na moru

ZAGREB, 25. siječnja - Crnogorski predsjednik Milo Đukanović je u četvrtak u Podgorici, odgovarajući na pitanje novinara traži li Hrvatska za sebe polovicu ulaza u Boku kotorsku - kako prenosi Hina - rekao da je »razgraničenje s Hrvatskom sporno jedino na moru, u Boki kotorskoj... zbog toga što na tom području prije nije bilo razgraničenja«. Đukanović je dodao da je u vezi s tim Crna Gora ponudila Hrvatskoj »nekoliko verzija rješavanja tog problema«, međutim da s hrvatske strane još nije dobio nikakva odgovora.

U vezi s Prevlakom Đukanović je pak rekao da je problem i to što o tome s Hrvatskom razgovara Jugoslavija, a ne Crna Gora, istaknuvši da bi »problem Prevlake mogla razriješiti međunarodna arbitraža«.

To je ipak pomak u odnosu na beogradska stajališta, prema kojima se taj hrvatski poluotok još tretira kao teritorijalno, a ne sigurnosno pitanje. Još se sjećamo ne tako davnog pisma Vladislava Jovanovića, tadašnjeg otpravnika poslova SRJ, predsjedajućem Vijeća sigurnosti UN-a. Svoje opširno pismo Jovanović je počeo tvrdnjom da je »Prevlaka sastavni dio Boke kotorske, neotuđivog dijela SRJ«. Niječući hrvatski suverenitet na tom području, Jovanović je dokaze za to tražio i u Sporazumu o normalizaciji odnosa između dviju zemalja iz 1996., iz kojeg je izdvojio dio u kojem stoji da su potpisnice suglasne međusobnim pregovorima riješiti »sporno pitanje Prevlake«. Povod za takvo pismo bila je rasprava u UN-u o produženju mandata međunarodnih promatrača na Prevlaci.

Stalni hrvatski predstavnik pri UN-u Ivan Šimonović tada je u svom odgovoru odbacio, kako ih je nazvao, krivotvorine i izmišljotine, koje je iznio Jovanović. Kako bi potvrdio činjenicu da se u vezi s Prevlakom ne radi o teritorijalnom pitanju, iznio je dva dokaza.

Prvi je dokaz, prema Šimonoviću, pismo predsjednika crnogorske skupštine od 7. listopada 1991. kad je, na temelju zaključaka te skupštine, predsjedniku Sabora predložio promjenu dotadašnjih kopnenih granica između Crne Gore i Hrvatske (Crna Gora tražila je osim Prevlake i dio Konavala).

Drugi, kako ga Šimonović naziva, nepobitni dokaz »koji uključuje i vojni zemljovid tadašnjeg načelnika glavnog štaba jugoslavenske vojske Živorada Panića«, jest Zajednička izjava koju su 30. rujna 1992. u Ženevi potpisali Tuđman i Ćosić, tadašnji hrvatski i jugoslavenski predsjednici. Kako je poznato, slijedom tog sporazuma jugoslavenska je vojska napustila Prevlaku na koju su došli promatrači UN-a. Mandat tim promatračima produljuje se svakih šest mjeseci, a zadnji traje do 15. srpnja ove godine.

S obzirom na to da uskoro počinju službeni hrvatsko-jugoslavenski pregovori o utvrđivanju međudržavne granice, a imajući u vidu i Đukanovićevu tvrdnju da je »razgraničenje s Hrvatskom sporno samo na ulazu u Boku kotorsku« i to stoga jer, kako tvrdi, granice nije ni bilo, zanimljivo je vidjeti kako su kopnena i morska granica ucrtane u famoznom Panićevom zemljovidu, koji je spominjao i Šimonović.

Kako pokazuje njegov faksimil, Života Panić je prilično debelom crtom ucrtao ne samo kopnenu nego i morsku granicu između Hrvatske i Jugoslavije odnosno Crne Gore. Označio ju je kao »avnojsku granicu«. Taj jugoslavenski zemljovid potvrdili su tadašnji predsjednik Ćosić i premijer Milan Panić, te hrvatski predsjednik Tuđman, a dostavljen je lordu Owenu, Cyrusu Vanceu i stanovitom gospodinu Gouldingu.

Da su »avnojske granice« između Hrvatske i Crne Gore odnosno Jugoslavije bile za tadašnju beogradsku vlast sporne, onda vjerojatno ne bi sami ucrtali da su i Prevlaka i polovica ulaza u Boku kotorsku dio Hrvatske. Uostalom, kako je to svojedobno rekao Šimonović, o besmislenosti tvrdnji koje je izricao Jovanović ili neki njemu slični dovoljno svjedoči i službeni zemljovid SR Jugoslavije koji je, u vezi s razgraničenjem s Hrvatskom, isti kao u Panićevim vojnim kartama koje su postale dijelom međunarodnog sporazuma na temelju kojeg je bivša JNA otišla s Prevlake.

Ako je pak za Đukanovića ili nekog drugog i dalje sporna morska granica, uvijek se dogovorom može prići arbitraži prema Konvenciji UN-a o pravu mora u kojoj, među ostalim, stoji da do dogovora dviju država u zaljevima razgraničenje ide crtom sredine koja se povlači u odnosu na najbliže točke na kopnu.

Marko Barišić