Slobodna Dalmacija: 11. 02. 2002.

RAZGOVOR - Doc. dr. MLADEN ANČIĆ, STRUČNJAK ZA POVIJEST U OBRANI DARIJA KORDIĆA I MLADENA NALETILIĆA TUTE

Blaškiću presudili "eksperti" Tužiteljstva

Po mišljenju dr. Ančića, jedan od glavnih razloga zbog kojih je Blaškiću u odnosu na Kordića odrezana veća kazna jest taj što je Blaškićeva presuda donesena kroz prihvaćeni stav haaškoga tužiteljstva da je sukob Bošnjaka i Hrvata u BiH imao karakter međunarodnog ratnog sukoba, a za takvo što dio odgovornosti snose i ocjene eksperata koje je angažiralo Tužiteljstvo, ali i obrana, koja nije inzistirala na njihovoj nekompetentnosti

Razgovarao: Ivica NEVEŠĆANIN

Nakon sudjelovanja u obrani Darija Kordića pred Međunarodnim sudom za ratne zločine u Haagu, ekspert za srednjovjekovnu povijest Hrvatske i BiH doc. dr. Mladen Ančić predao je nedavno i odvjetničkom timu Vjekoslava Krsnika povijesnu ekspertizu o okolnostima sukoba u BiH u svrhu obrane Mladena Naletilića Tute.

Karakter sukoba

Dr. Ančića je kao eksperta za povijest bio pozvao i odvjetnik generala Tihomila Blaškića, Ante Nobilo, ali se na koncu odlučio za stručnu analizu akademika Dušana Bilandžića. Po mišljenju dr. Ančića, rođenoga Sarajlije, zaposlenog na Institutu za povijesne znanosti HAZU u Zadru i predavača na Hrvatskim studijama u Zagrebu, jedan od glavnih razloga zbog kojih je Blaškiću u odnosu na Kordića odrezana veća kazna, unatoč znatno težoj optužbi protiv Kordića, jest taj što je Blaškićeva presuda donesena kroz prihvaćeni stav haaškog tužiteljstva da je sukob Bošnjaka i Hrvata u BiH imao karakter međunarodnog ratnog sukoba.

- Već ste otprije upozoravali na to da je definicija karaktera sukoba u BiH ključna za odrezivanje visine kazne za okrivljenike Haaškoga suda. Zašto tako mislite?

Svako pojedinačno dokazano kazneno djelo drukčije se presuđuje ako se radi o internom sukobu unutar granica jedne države, a drukčijom kaznom, mnogo težom, ako se radi o međunarodnom sukobu. Optužba za Kordića bila je teža nego za Blaškića. Što je kod Suda prevagnulo, teško je govoriti, no čini se da su eksperti iz Blaškićeva slučaja koje je predvelo Tužiteljstvo uspjeli stvoriti jedan opći okvir za donošenje presude te da je u Kordićevu slučaju taj okvir načet i dobrim dijelom poništen. Okolnosti u kojima su izvedena kaznena djela za koje se sudilo Kordiću procijenjene su na drukčiji način nego kod Blaškića.

- Kako izgleda taj, kako kažete, opći okvir za donošenje presude i kako je on načet kod Kordića?

Slučajevi se pred Sudom odvijaju jedan po jedan, ali se sav materijal iz pojedinačnih procesa kumulativno pojavljuje u svakom sljedećem procesu. Na taj se način stvara situacija u kojoj Tužiteljstvo može postupno graditi preduvjete za iznošenje optužbi i zato možda ne čudi, ono što se nama čini neobičnim, da optužnice kreću od nižih razina odgovornosti ka višima, jer se kroz niže razine odgovornosti stvaraju preduvjeti da se oni s najvišim razinama odgovornosti drukčije terete i da im se lakše dokazuju pojedine stvari.

Etnički nacionalizam

- Na čemu inzistirate u svojoj ekspertizi?

Ekspertiza upućuje na određene teze koji su dosad zanemarene, a koje bi trebalo "ugraditi" u buduće procese. To su činjenice da je raspad Jugoslavije imao svoju kronologiju i dinamiku, da se on ne može promatrati iz točke međunarodnog priznanja pet država sljednica bivše države. Politička pozornica u bivšoj Jugoslaviji "utvrđena" je dok je postojala jedinstvena država u kojoj je do 1989. postojala samo jedna politička organizacija. Eksperti koje je dovelo Tužiteljstvo inzistirali su na zanemarivanju upravo tog elementa. Inzistirali su na odvojenom promatranju država sljednica kao već formiranih državnih organizama kao da se radi o državama starima nekoliko stoljeća.

Ja inzistiram na naslijeđenome modelu društvenih odnosa, odnosno na eksplikaciji modela etničkog nacionalizma, koji je drukčiji od zapadnoeuropskoga modela državnog nacionalizma i koji kao posljedicu ima vrlo dugačke, bolne i brutalne etničke sukobe. U Jugoslaviji nije bilo rješavanja konflikata mirnim putem, već su presijecani arbitražom iz jednog središta i primjenom sile. To je ono što je stvorilo politički mentalitet u kojemu je bio moguć rat kakav je vođen na području bivše Jugoslavije.

- Kako ove teze mogu koristiti u obrani Naletilića?

Mogu pomoći utoliko što potkrjepljuju najvažniju tezu, da je Srbija planirala unutrašnju secesiju Jugoslavije, odnosno da je rat počeo zbog toga što je Milošević imao projekt definiranja velike Srbije. Za ostvarenje toga cilja provodile su se brutalne mjere sustavnog etničkog čišćenja. To je jedino što se na Sudu može suditi kao cjeloviti projekt.

Iz toga proizlazi da postoji velika razlika između toga i ponašanja Bošnjaka i Hrvata u ratnom sukobu nakon 1991. godine. Srpska je strana programirano i sustavno provodila brutalno etničko čišćenje. Ni na hrvatskoj ni na bošnjačkoj strani ni u ciljevima ni u sredstvima nije postojalo ništa slično. To je ono što Sud u svom dosadašnjem radu nije ni pokušao uvažiti.

- Znači li to da je Blaškićev tim obrane učinio propust kad se nije suprotstavio određenju karaktera sukoba kao međunarodnog, na kojemu je ustrajalo Tužiteljstvo?

Ne bih se usudio govoriti o tome tko je pogriješio. Ono što kao profesionalni povjesničar mogu bez ikakvih ograda zaključiti jest činjenica da je Tužiteljstvo kao eksperta za povijest u slučaju Blaškić dovelo čovjeka koji 20 godina nije napisao ni jednu stranicu povijesnog djela. To se može različito tumačiti, ali je javna tajna da je Tužiteljstvo tražilo profesionalne povjesničare pa ih nije uspjelo naći. Drugi "ekspert" kojega je dovelo Tužiteljstvo je bio čovjek koji je doktorirao u 50 i nekoj godini na temu turizma u bivšoj Jugoslaviji. Ono što bi se moglo smatrati nekom vrstom propusta jest činjenica da obrana u Blaškićevu slučaju nije inzistirala na nekompetentnosti upravo tih ljudi da budu eksperti, prije nego što se uopće počne govoriti o nečijoj kaznenoj odgovornosti.

- Vaš stav ide u prilog tezi da se u Haagu zapravo sudi određenim politikama, a ne pojedinim zločinima?

Osnovni problem jest taj što u njihovu djelovanju mnogo više do izražaja dolaze pojedini politički stavovi nego što se raspravlja o realnoj krivnji za počinjene zločine. Kao argumenti za to mogu se uzeti izjava ministara obrane Radoša, koji je javno priznao da mu je Carla del Ponte u razgovoru govorila o političkoj prihvatljivosti optužnica protiv hrvatskih generala, ili pak javna tajna da se Tužiteljstvo u svim slučajevima protiv Hrvata iz BiH koristilo materijalima bošnjačke tajne službe AID-a. Sve to govori o krajnje neprofesionalno sastavljenim optužnicama.

Suđenje politici

Dvojbe postoje i u radu sudbenih vijeća. Primjerice, general Blaškić je dobio 45 godina zatvora za zapovjednu odgovornost za zločin u Ahmićima, gdje je pod određenim okolnostima život izgubilo 120 ljudi. Istodobno, taj isti sud je srpskoga generala Krstića osudio na 46 godina, a on je aktivno sudjelovao i svjesno bio sastavni dio mašinerije koja je počinila strahovite brutalnosti i podigla na noge milijune ljudi uz desetine tisuća žrtava. To samo po sebi nameće pitanje kako funkcionira taj sud, čemu se tamo sudi i za što se sudi.

- Koliko može žalba promjeniti stav Tužiteljstva i Suda o karakteru sukobu u BiH, na čemu Vi inzistirate?

Na takva pitanja odgovor treba tražiti kroz situaciju koja je nedavno stvorena na Haaškom tribunalu. Dosad se za hrvatsko-bošnjački sukob sudilo isključivo Hrvatima. Prošle godine počeli su prvi procesi bošnjačkim vojnim zapovjednicima zbog njihove odgovornosti unutar tog sukoba. Svaki idući korak na Sudu morao bi voditi brigu o sadržaju tužbi podignutih protiv bošnjačkih časnika jer se Tužiteljstvo tu našlo na kliskome terenu. Teško je, naime, dokazivati međunarodni karakter sukoba u BiH, a da pritom u njemu odgovornost snose i bošnjački generali.

- Što time želite reći?

Ako su bošnjački generali krivi za sukobe prije travnja 1993. godine, pada cijela teza o planovima za veliku Hrvatsku kao razlogu rata između Bošnjaka i Hrvata. U tom se slučaju radi o internom sukobu, pa bi se tu eventualno uplitanje Republike Hrvatske pojavilo u sasvim drugom kontekstu od onoga koji je do sada zastupalo Tužiteljstvo. Time bi potpuno propao opći okvir dosadašnjih procesa protiv Hrvata iz BiH, pa time i osnova na kojoj su tuženi i na kojoj im je donesena presuda.

- Ali Hrvatska je, kažete, po Tužiteljstvu izvršila agresiju na BiH. Na čemu oni temelje taj stav?

Prva stepenica je dokazivanje međunarodnog sukoba. Kad se to dokaže, sljedeća stepenica je dokazati ono što je za Jugoslaviju već dokazano, da je Hrvatska agresor u BiH. Dokaz za to su političke ideje koje vladaju u Hrvatskoj, pa je, primjerice, ekspert Tužiteljstva ustvrdio, a Sudbeno vijeće to prihvatilo, da u Hrvatskoj političkoj tradiciji već 150 godina vlada ideja presizanja na BiH. Takvu je ekspertizu iznio Robert Donyja, koji je nakon vrlo dobrog doktorata iz 1976. o stvaranju prvih političkih organizacija kod bosanskih Muslimana napustio povjesničarski posao, postavši menadžer u investicijskom fondu Maryll Lynch.

- Tvrdite da kao dokaz agresije nisu uzete neke vojne akcije ili političke odluke, već svjedočenje jednog eksperta po Vama sumnjive profesionalne provenijencije?

Eksperti su ocrtali okvire unutar kojih se odvijao rat u BiH, pa i pojedina kaznena djela. U tome prosudbe povjesničara imaju presudnu ulogu jer nijedna od novih država ne dopušta ulaz u svoje arhive. Čak ako i postoje pojedine političke odluke, one se ne mogu objasniti na drugi način nego kao svjedočenje eksperta koji iz okolnosti zaključuju što se zapravo dogodilo. To je krajnje problematičan način na koji se koristi povijest. Na to sam upozorio i u Blaškićevu i u Kordićevu slučaju.

Ekspertize usmjerene na to da se eksplicitno utvrdi što je cilj rata, kakve su odluke u pozadini rata, sama po sebi je za povjesničare krajnje upitna i tu se pojavljuje osnovni problem Tužiteljstva, koje se moralo služiti ljudima koji nisu imali profesionalnog autoriteta i koji nisu računali na svoju znanstvenu budućnost. Napraviti nešto takvo u akademskim krugovima znači profesionalno samoubojstvo.

Presedan: sukob Nikaragve i SAD-a

- U podnesenoj žalbi Haaškom sudu Blaškićevi odvjetnici obrazlažu "pogrešnu primjenu prava u prvostupanjskoj presudi u pogledu zapovjedne i izravne odgovornosti te međunarodnog karaktera sukoba u BiH". Na čemu bi, po Vašem mišljenju, obrana trebala inzistirati da bi se presuda ublažila?

Osnovni problem, koji se pokazao već na suđenju Blaškiću, govori o postojanju vrlo ozbiljne dvojbe glede vjerodostojnosti Suda. Naime, u jednom od prvih procesa koji je vođen pred Haaškim tribunalom, protiv srpskog čuvara logora Tadića, postavljeni su okviri onoga što se definira kao međunarodni, za razliku od internoga sukoba.

Sud se, odnosno Žalbeno vijeće, pozvao na presedan iz procesa koji je Nikaragva vodila protiv SAD-a.

U tom procesu bio je definiran kriterij međunarodnog sukoba. Sudsko, odnosno Žalbeno vijeće, u slučaju Tadić promijenilo je kriterije u odnosu na slučaj Nikaragva—SAD. Drugim riječima, okolnosti u kojima se Amerikance nije teretilo da sudjeluju u međunarodnom sukobu postale su sada razlog da se strane u bivšoj Jugoslaviji tereti za međunarodni sukob. To je osnovni problem svih kasnijih procesa i zbog toga govorim da postoje rezerve prema vjerodostojnosti Suda.