Večernji list: 20. 02. 2002.

SPOR MANOLIĆ - PARAGA “O TROVANJU STEPINCA”

Svjedočit će don Kustić i dr. Batelja

ZAGREB - U kaznenom sporu u kojem privatni tužitelj Josip Manolić tuži zbog klevete Dobroslava Paragu, jer je ovaj izjavio da je Manolić odgovoran za trovanje kardinala Stepinca u zatvoru u Lepoglavi, jućer je sudac Siniša Pleše prihvatio Paragin prijedlog da o tome svjedoče don Živko Kustić i dr. Juraj Batelja iz Zagreba.

lako su i Manolić i Paraga jućer došli na sud, Paraga nije dao svoju obranu jer sudac treba vremena kako bi proučio debeli snop papira, koji je jučer predao Paraga kao dokaze da je govorio istinu. Spor se nastavlja potkraj travnja. (hd)