Novi list: 03. 06. 2002.

DOBROSLAV PARAGA O ZAKONU O ZATEZNIM KAMATAMA

Poznaje li predsjednik Vrhovnog suda zakone?

Ovih dana izašla je iz tiska knjiga »Kamate« čiji je autor sadašnji predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske g. Ivica Crnić. U svojem komentaru članka 3. stavak 1. Zakona o zateznim kamatama iz 1996. godine, Crnić dopušta da se konformni obračun primjenjuje za zakašnjenje dužnika kraće od godinu dana ili i za dulja razdoblja.

Ovdje nije posrijedi nikakva akademska pravna rasprava već je posrijedi gruba pljačka kojom su proteklih desetak godina deseci i stotine tisuća poreznih dužnika, fizičkih i pravnih osoba dovedeni do stečaja i likvidacije zlonamjernom primjenom konformne metode obračuna zateznih kamata koje u nekim slučajevima za dužničke glavnice od doslovce 3.000 kuna iz 1991. danas iznose preko 3.000.000 kuna.

Na primjer, na jednom lokalnom sudu u Splitsko-dalmatinskoj županiji vodi se predmet iz 1993. godine za posudbu od 150.000 njemačkih maraka čije ove godine dospjele zatezne kamate s navedenom glavnicom iznose nevjerojatnih 1.500.000 DEM ili jedan i pol milijun njemačkih maraka.

HSP-1861 obraćao se je Državnom odvjetništvu RH i drugim mjerodavnim institucijama da se ova bezobzirna pljačka zaustavi, a da se oštećeni obeštete ili pravilnom primjenom zakona u reviziji postupaka ili da država ovu pljačku počinjenu u njeno ime preuzme kao javni dug oštećenim dužnicima.

U protivnom, doći će do masovnog utuživanja na redovne i međunarodne sudove.

Nakon objave Crnićeve knjige ovih dana, nevjerojatno je ali istinito da ni predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske ne zna ili ne želi znati da Zakon o obveznim odnosima u člancima 279. i 400. izričito zabranjuje ukamaćivanje dospjelih zateznih kamata na glavnicu, jer se radi o anatocizmu ili zelenaškim kamatama, odnosno o gruboj pljački nad dužnicima i poreznim obveznicima RH.

Zanimljivo je, da nakon objavljenih tekstova u »Novom listu« o ovoj pljački, većoj od one u pretvorbi, »Večernji list« u svojem prilogu »Poslovni svijet« dvobroj 29-30. 05. 2002. iznosi identičan primjer sa zagrebačkog Općinskog suda koji je već iznio HSP-1861 u »Novom listu« o vraćanju petogodišnjeg duga od 150.000 DEM te da razlika u primjeni zakonitog obračunavanja zateznih kamata i konformnog, kakvog dopušta i sudac Crnić, iznosi samo na tu jednu glavnicu preko 216.000 kuna ili oko 58.000 DEM.

Nepoznavanje zakona nikoga ne ispričava pa ni predsjednika Vrhovnog suda Ivicu Crnića, međutim, takvo ignorantsko odnošenje prema pravilnoj primjeni i tumačenju zakona dovodi do toga, a vezano uz prethodno navedeni slučaj, da je voluntarizam ovršnog odjela Općinskog suda u Zagrebu (predsjednica odjela sutkinja Dubravka Burcar) prešao u neviđenu drskost pa se u konkretnom slučaju ovih dana odustalo i od konformne i od proporcionalne metode obračuna zateznih kamata i direktno na štetu vjerovnika obračunate su kamate na glavnicu od 150.000 DEM kao kamate na neoročenu štednju, pa kamate za petogodišnji dug iznose svega 10.480,57 njemačkih maraka, što je apsolutno protupravno i golema šteta za vjerovnika a u korist dužnika, koji mora imati debele veze u prozvanoj ustanovi.

Dakle, s pravom u ovom slučaju se može govoriti o pravosudnoj anarhiji i bezakonju par excellance.

Nasuprot ovog stravičnog gaženja pravnih normi u hrvatskom platnom prometu i pravosudnom sustavu, dužni smo istaći da se neke druge državne ustanove u Hrvatskoj, za razliku od ZAP-a (FINA), Porezne i Carinske uprave te sudova, pridržavaju zakonitog i propisanog obračuna zateznih kamata poput Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, koji nikada nije pljačkao svoje dužnike, već je na sva dugovanja primjenjivao metode proporcionalnog obračuna zateznih kamata, što samo potvrđuje kakav je pravni i financijski kaos još uvijek na snazi, a čijem smanjenju sigurno neće doprinijeti paušalno tumačenje iz najnovije knjige predsjednika Vrhovnog suda Hrvatske Ivice Crnića.