Novi list: 08. 07. 2002.

Račan suočen sa sobom

Piše: Neven Šantić

Najgore za novog (starog) premijera Ivicu Račana bit će ako je i samog sebe uvjerio da su Dražen Budiša i HSLS jedini uzročnici kriza dosadašnje vlade. Odnosno da su nedovoljni učinci trećesiječanjske vlasti isključivi produkt ponašanja jednog (nikad zadovoljnog) političara i jedne (mušičave i politički nedefinirane) stranke. Previše je, naime, bilo vidljivo nedorečenih i nedovoljno jasnih odluka te opravdavanja na »izvanjske faktore« posustalog reformskog kursa, da bi se sada automatski i naivno moglo povjerovati da je »uteg« oko nogu vladajuće koalicije i Vlade konačno pao te da će odsada sve ići kao podmazano.

Račan je vrlo brzo uspio skupiti parlamentarnu većinu i, čini se, konzultacije za sastavljanje nove vlade koje danas i službeno započinje predsjednik Stjepan Mesić bit će puka formalnost. No, kada naposljetku i dobije predsjednikov mandat, Račan će se morati suočiti i s političkom realnošću i sa samim sobom. Trebat će odgovoriti na pitanje kako je i je li uopće moguće funkcioniranje nove vlade bez skrivenih misli i planova svih koalicijskih partnera i na kakvom programu, a neće moći pobjeći ni od procjene vlastitih mogućnosti da u drugom mandatu uspije sačekati redovne izbore.

Zlatko Tomčić i HSS, kao novi strateški partner SDP-u sa 16 mandata u parlamentu, stalno ponavlja da je za okupljanje nove parlamentarne većine i iz nje proizašle vlade, za koju se zalažu, odlučujuća koncepcija budućeg rada. Nešto slično jučer su u Brodu na Kupi izjavili i čelnici regionalnih stranaka koji raspolažu s nezanemarivih sedam mandata. Kriju li se iza tih riječi ne samo »principijelni stavovi« nego i tihe ucjene koje bi mogle rezultirati beneficijama za pojedine stranke i »trulim kompromisima« međustranačke trgovine ljudima, položajima i odlukama, kako u svojoj izjavi nakon posljednjeg okupljanja čelnika »ražalovane« petorke sugerira Dražen Budiša, nemoguće je do kraja razlučiti. Ali je sigurno da bi stvari za građane, ali i samog Račana, postale mnogo jasnije kada bi bio sačinjen dokument iz kojeg bi se vidjelo što će konkretno, na zakonodavnom i svakom drugom planu, većina raditi do kraja ovog saziva parlamenta.

Tada bi, doduše, Račan ostao na brisanom prostoru jer se više ne bi mogao skrivati iza »nejasnih« odnosa u koaliciji i vječitog spominjanja »kočničara reformi«, ali bi dobio priliku pokazati koliko je kao premijer doista sposoban. Osim toga, s transparentnim ciljevima i načinom njihove realizacije otpala bi jalova rasprava treba li nam vlada stručnjaka ili političara. Neka konačno političari, na čelu s premijerom, i njihove stranke preuzmu punu odgovornost za ono što čine, a ako su imalo mudri, neće se libiti tražiti pomoć stručnjaka koji su i do sada govorili, a nije ih imao tko slušati.

Možda Račan stvarno hoće biti kancelar, »gazda u kući«, ali ni on ni SDP niti su u poziciji, niti realno mogu napraviti bilo što od nacionalnog interesa bez pomoći drugih. Ili će to shvatiti ili im je bolje na vrijeme odustati i pristati na prijevremene izbore.