Vjesnik: 16. 07. 2002.

Američki kongresnici za nezavisno Kosovo

ZAGREB, 15. srpnja - U Predstavničkom domu američkog Kongresa pokrenuta je inicijativa da se SAD bez odlaganja izjasni za nezavisnost Kosova. U rezoluciji upućenoj Odboru za međunarodne odnose, a namijenjenoj Bijeloj kući i State departmentu, utjecajni članovi tog tijela, republikanski kongresnik iz New Yorka Benjamin Gillman i demokrat iz Kalifornije Tom Lantosh ocjenjuju da je nezavisnost od Srbije »jedina održiva opcija za Kosovo, poslije svih dosadašnjih neuspjeha s autonomnim statusom«. Kako je saznala agencija Sense, ovi kongresnici traže od Bushove administracije da »javno prizna nezavisnost Kosova«.

U obrazloženju se tvrdi da je uspostavljanje Kosova kao suverene i demokratske države u kojoj će biti poštovana ljudska prava i prava nacionalnih manjina i vjerskih skupina jedini put ka trajnom miru i stabilnosti na Balkanu. Podsjeća se da je za američku vladu i međunarodnu zajednicu pravo na samoopredjeljenje temeljno pravo svih ljudi te da odlaganje rješavanja konačnog statusa Kosova predstavlja opasnost ne samo za političku i ekonomsku situaciju na Kosovu već i za cijelu jugoistočnu Europu.

Od Senatskog odbora za vanjsku politiku, kojim predsjedava demokrat Joseph Bidden, također je zatraženo da podrži akciju i da se SAD odrekne daljnje potpore ključnom dijelu rezolucije 1244 koju je Vijeće sigurnosti usvojilo prije tri godine poslije završetka vojne intervencije NATO-a protiv Jugoslavije. Ukazuje se na početke uspostavljanja institucija demokratske vlasti poslije stavljanja Kosova pod protektorat UN-a, uz zaključak da se izlazak iz sadašnje katastrofalne ekonomske i socijalne situacije, sa stopom nezaposlenosti između 60 i 70 posto i širenjem organiziranog kriminala, može pronaći jedino u procesu tranzicije ka nezavisnosti jer bi to jamčilo investicije iz inozemstva i zapošljavanje.

Procedura predviđa da se Predstavnički dom i Senat izjašnjavaju o predloženoj rezoluciji na preporuku odbora.