Vjesnik: 19. 07. 2002.

Uvjet Vijeća Europe nije ispunjen ni nakon šest godina

Novi šef misije OESS-a Peter Semneby u posljednjem je izvješću jasno povezao političke uvjete EU-a i obveze koje je Hrvatska preuzela potpisavši Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju EU

ZAGREB, 18. srpnja – Zbog nedonošenja novog ustavnog zakona o pravima manjina, Hrvatska godinama ima problema kad je riječ o procesu integracija u EU i NATO.

Hrvatska je, na temelju tog zakona, 1992. međunarodno priznata, no bivša je vlast derogirala neke odredbe zakona, pa ga je međunarodna zajednica proglasila diskriminatorskim. Usklađivanje tog zakona s međunarodnim standardima bio je jedan od uvjeta za primanje Hrvatske u Vijeće Europe 1996. godine, na što se hrvatska vlada obvezala. Hrvatska je u Vijeće Europe primljena uvjetno, a jedan od 21 uvjeta, novi ustavni zakon o pravima manjina, nije ispunila ni danas.

Početkom svibnja 2000. godine Sabor je odlučio predložiti novi nacrt zakona s rokom prihvaćanja do listopada 2000. godine. Taj je rok dosad prekoračen nekoliko puta, a koalicijska se vlast zbog toga znala i otvoreno sukobljavati sa OESS-om.

Svađa sa OESS-om zbog stanarskog prava svela se na tezu da je OESS u Hrvatskoj svoju misiju trebao ugasiti, što se pokazalo kontraproduktivnim, jer je novi ustavni zakon o pravima manjina, kao i ukidanje ostalih diskriminatorskih odredbi, ionako na popisu uvjeta EU-a.

Posljednje izvješće OESS-a pisano je u pozitivnom tonu, no uz zaključak da nije postignut napredak kad je riječ o ukidanju diskriminatorske legislative zaostale iz bivšeg režima.

Kolebanje vlade da snažnije zagrabi u reforme na ovom području stvorilo je Hrvatskoj probleme i u Europskoj uniji. Na popisu političkih uvjeta su povratak izbjeglica, omogućavanje prava na povrat privatne imovine i zakon o pravima manjina koji regulira njihov položaj i prava u društvu. Kritike zbog sporosti dolazile su i s američke strane.

Novi šef misije OESS-a Peter Semneby u posljednjem je izvješću jasno povezao političke uvjete EU-a i obveze koje je Hrvatska preuzela potpisavši Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s EU. Semneby je nedavno boravio u Kopenhagenu gdje je od Danske, koja sad predsjeda EU, dobio punu potporu za požurivanje hrvatske vlasti da što prije ispuni političke uvjete.

Prije nego što hrvatska vlada uputi nacrt zakona u saborsku proceduru, ima međunarodnu obvezu konzultirati se sa OESS -om i Venecijanskom komisijom Vijeća Europe, da bi se ustanovilo je li nacrt zakona u skladu s međunarodnim standardima i ranijim preporukama te komisije.

Bruno Lopandić