Vjesnik: 27. 07. 2002.

Obračuni i podmetanja u Federalnom ministarstvu obrane

MOSTAR, 26. srpnja (Od Vjesnikova dopisnika) - Financijska policija Federacije BiH donijela je rješenje o privremenoj mjeri zabrane raspolaganja sredstvima Ministarstva obrane hrvatskoj komponenti. Ministar Mijo Anić zabranio je uvid u materijalno-financijsku dokumentaciju za 2001. godinu, a svog zamjenika Ferida Buljubašića optužio je za brojne nečasne radnje i poslove »iza leđa«, uz konstataciju da takvom čovjeku nije mjesto u federalnom Ministarstvu obrane.

Hrvatskoj komponenti u Vojsci Federacije od smjene Nikole Grabovca s dužnosti ministra financija uplaćeno je samo 200.000 konvertibilnih maraka, a bošnjačkoj komponenti čak sedam puta više 1,400.000 KM.

Da u federalnom Ministarstvu obrane vlada opći kaos priznaje i sam ministar Anić, a zamjenik Ferid Buljubašić jedna je od ključnih figura koje, po njegovim riječima, doprinose takvom stanju. Buljubašić je »iza leđa« Aniću od federalne vlade »naručio« federalnu policiju, i to isključivo za reviziju poslovanja hrvatske, ne i bošnjačke komponente, a vlada mu je izašla u susret, iako je to isto odbijala učiniti na prijašnja višestruka Anićeva inzistiranja. Ministru su »ispred nosa« kamionima odvoženi dokumenti iz pismohrane ministarstva, a Buljubašić je ustvrdio, kaže Anić, da se radi o zemljopisnim kartama!

Nestao je i novac vezan za prodaju 50.000 pušaka koje je BiH dobila sukcesijom bivše Jugoslavije. Navodno je riječ o poslu vrijednom četiri milijuna maraka u koji je, tvrdi Anić, također upleten Buljubašić, dok je on kao ministar o svemu doznao iz medija. Kada je od svog zamjenika zatražio dokumentaciju o spomenutoj prodaji oružja, Buljubašić ga je odbio.

Anić tvrdi kako je od dolaska na čelo Ministarstva obrane podnio 40 krivičnih prijava s namjerom da raščisti stanje u hrvatskoj komponenti, vjerujući da će isto uraditi i bošnjačka strana. No, »obrađuju« se samo nezakonitosti u hrvatskoj komponenti, a »kap koja je prelila čašu« posljednji su Buljubašićevi potezi kojima se pokušavaju prikriti kriminalne radnje na bošnjačkoj strani i sva odgovornost za kaos u Ministarstvu prebaciti na hrvatsku stranu. Ministra Anića, uz sve afere vezane za prodaju oružja, posebice je uvrijedila činjenica da nije uvaženo njegovo inzistiranje kod federalne vlade da se revizije poslovanja obavi u obje komponente i to ne samo za 2001. godinu, nego i za pet prethodnih.

Buljubašić ili Anić

Tko će otići: Anić, Buljubašić ili možda obojica? Buljubašić se za sada ne oglašava na Anićeve optužbe, ministar, pak, nakon nabrajanja cijelog niza grijeha svog zamjenika sada kaže da će na sljedećoj sjednici federalne vlade zatražiti njegovu smjenu. Anić tvrdi i da će zatražiti formiranje posebnog povjerenstva koje će ispitati prodaju pušaka u SAD. Financijsku policiju je, nakon privremenog odbijanja kontrole rada FMO, odnosno njegove hrvatske komponente, pozvao da nastavi kontrolu, uz napomenu da je kontrolu bio zaustavio kao bi »odbio pokušaje manipuliranja istragom«. Hrvatska komponenta je radila preko jednog, dok je bošnjačka imala jedan glavni i 14 podračuna, ističe Anić.

Mario Marušić