«HRVATSKO PRAVO»

Prve stranačke online novine u Republici Hrvatskoj

 

www.hrvatsko-pravo.hr

www.hrvatsko-pravo.com

 

05. siječanj 2007.

 

 

 

HRVATSKI CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE ZLOČINA  KOMUNIZMA:

 

 

 

 

 

 

 

OSUDA TOTALITARNOG GRAFITA NA ZIDU PRAVOSLAVNE CRKVE U ZADRU I

 

PRIJEDLOZI ZA KRITERIJE U IZBORU NOVIH USTAVNIH SUTKINJA I SUDACA!

 

 

Hrvatski centar za istraživanje zločina komunizma osuđuje javno ispisivanje i isticanje totalitarnih simbola, tako i grafit u obliku slova «U» na zidu pravoslavne crkve Sv. Ilije u Zadru, kao što je 4. siječnja ov.g. izvijestila Hrvatska izvještajna novinska agencija, i pri tome pozivamo odgovorne predstavnike državnih institucija i udruge civilnog društva da u buduće podjednako moralno osude isticanje svih totalitarnih simbola, uključujući zločinački simbol crvene zvijezde petokrake, a ne samo simbola ustaškog pokreta, što se u rezoluciji 1481 Vijeća Europe o Nužnoj međunarodnoj osudi zločina totalitarnih režima komunističke partije (od 25. siječnja 2006.) izričito naglašava i preporučuje vladama i političkim i društveno odgovornim čimbenicima u bivšim komunističkim zemljama, u svrhu prevladavanja polustoljetne komunističke diktature na području Republike Hrvatske.

 

Prilikom izbora novih ustavnih sutkinja i sudaca, apeliramo na saborske zastupnike, i predlažemo, da se rukovode slijedećim nužnim kriterijima: ustavno-pravnom stručnošću (i profesionalnošću), i moralnom nekompromitiranošću budućih kandidatkinja i kandidata, pri čemu pod moralnom kompromitiranošću podrazumijevamo, da buduće kandidatkinje i kandidati za sutkinje i suce Ustavnog suda Republike Hrvatske NE BI SMJELI biti one osobe koje su za vrijeme komunizma sudjelovale u montiranju političkih sudskih procesa i progonu nevinih osoba, i one osobe koje su od 1990. do danas sudjelovale u provođenju tako zvane «državne politike» u pravosuđu Republike Hrvatske. Također mislimo, da bi trebala prestati dosadašnja praksa imenovanja sudaca iz Vrhovnog u Ustavni sud i obratno.

 

Kao negativni primjer dosadašnje «kadrovske» politike pri izboru sastava Ustavnog suda od strane Hrvatskog sabora ističemo neprofesionalnost pojedinih sutkinja i sudaca Ustavnog suda RH, kao na pr. sutkinje Jasne Omejec, Ivana Mrkonjića, Marijana Hranjskog, Marija Kosa, Emilije Rajić i Vice Vukojevića, koji su bez ikakvih pravnih kriterija, a po diktatutu vladajuće politike, odbili tužbu oštećene stranke Dobroslava Parage po pitanju ocjene ustavnosti protuustavne odluke Ministarstva pravosuđa u pitanju pravnog zastupanja i predstavljanja Hrvatske stranke prava. Pri tome su neki ustavni suci, poput Ivana Mrkonjića, Marijana Hranjskog i Vice Vukojevića u izravnom sukobu interesa sa Dobroslavom Paragom, bilo da su devedesetih godina 20. st. kao članovi drugih državnih institucija presuđivali u istom predmetu protiv, režimskim nasiljem protuustavno i protuzakonito razvlaštenog, predsjednika Hrvatske stranke prava D. Parage, bilo da su, po diktatutu vladajuće politike donosili montirane optužnice protiv D. Parage. Osim toga, Ustavni sud RH je počinio pravno nasilje, jer nije poštovao Presudu Upravnog suda od 6. travnja 2000. da (bivša) ministrica pravosuđa Ingrid Antičević-Marinović mora donijeti pismeno rješenje o sazivanju usmene rasprave po pitanju predstavljanja i zastupanja Hrvatske stranke prava, a što tadašnja ministrica nije poštovala Presudu Upravnog suda RH. Na kraju, Ustavni sud nije poštovao legalnu i legitimnu statutarnu Odluku predstavnika tijela Hrvatske stranke prava koja su Antu Đapića 1993. isključila iz članstva Hrvatske stranke prava, te činjenicu da Anto Đapić nikada nije na Prvom Saboru Hrvatske stranke prava godine 1991. bio izabran za dopredsjednika stranke, te nikako nije po tadašnjem statutu HSP-a kao član Predsjedništva HSP-a mogao sazvati Predsjedništvo HSP-a radi sazivanja takozvanog Izvanrednog sabora Hrvatske stranke prava, tako da su sve tzv. odluke koje je potaknuo Anto Đapić prilikom navodne smjene D. Parage s mjesta predsjednika stranke bile ilegalne, ali je režim provukao kriminal nad ukradenom i otetom Hrvatskom strankom prava kroz institucije hrvatske države! Isto se dogodilo razvlaštenom predsjedniku Alijanse za pravnu državu i nekim udrugama!

 

Goran Jurišić

 

Voditelj Hrvatskog centra za istraživanje zločina komunizma