HRVATSKO PRAVO

Prve online stranačke novine u Republici Hrvatskoj

 

http: www.hrvatsko-pravo.hr

http: www.hrvatsko-pravo.com

 

10. srpanj 2007.

 

 

POGREŠAN PRISTUP HTV-a TEMI O GENETSKOM PODRIJETLU HRVATA!

 

 

 

 

Na prvome programu HTV-a prikazan je niz od četiri emisije na temu »Genetsko podrijetlo

Hrvata». Na žalost, zanimljivo gradivo predstavljeno je na nezanimljiv način, površno i

amaterski, subjektivno, a možda se radi o svjesnoj manipulaciji. Mladi novinar Juvančić koji

je s HTV-ovskom ekipom putovao zemljama (Slovenija, Austrija, Slovačka, Češka, Poljska,

Ukrajina, Rusija - i nazad) u kojima se spominje hrvatsko ime, pokazao je nedostatnu razinu

poznavanja problema. Možda je više od njega kriv urednik programa koji je dopustio ovakav

površan pristup ozbiljnoj temi, i k tome vrlo skup. Na daleko putovanje, osim novinara koji je,

uglavnom, improvizirao, krenula je i cijela tehnička ekipa. Gledajući uradak, stječe se dojam

da novinar nije konzultirao potrebnu stručnu literaturu o temi koju «obraduje», već je s

nekoliko popabirčenih obavijesti krenuo na dalek put «grlom u jagode». Umjesto upoznavanja

javnosti s doprinosima medicinske znanosti proučavanju etnogeneze Hrvata, mladi je novinar,

očito dobio, ili si je sam zadao, obvezu arbitrirati u stručnim raspravama tako da posredstvom

snažnog medija afirmira slavensku tezu o podrijetlu Hrvata. Pri tome su mu pomagali

povjesničari dr. Neven Budak i dr. Emil Heršak, ukrajinist dr. Jevhen Paščenko i lingvist dr.

Gluhak. Ali ni to nije urađeno na kvalitetan način. Sve je ispalo ishitreno, a na momente i

politički obojeno.

 

1. Novinar uopće nije shvatio što je genetsko podrijetlo? Pokušao je potražiti pomoć

medicinskih stručnjaka iz Instituta za antropologiju, oni su «mućkali» u laboratoriju,

objašnjavali, ali tako da niti «žive» povijesne, odnosno pretpovijesne karte seobe pučanstva

kojima je popraćeno njihovo izlaganje, nisu običnom gledatelju omogućile shvatiti o čemu se

radi. Tu se čak i krivotvorilo s podacima iz časopisa «Science» iz 2000. Neznanstvenost

pristupa, koja onda otvara prostor za manipulaciju, vidljiva je i u tome, što novinar nije

konzultirao vodećeg stručnjaka za forenzičnu medicinu, i člana američkog tima koji je

obavijestio znanstvenu javnost o haplo-grupama raznih naroda, pa tako i Hrvata, a to je

sadašnji ministar prosvjete, dr. Dragan Primorac. Bilo je, ako ništa drugo, onda pristojno,

zamoliti dr. Primorca da objasni o čemu je riječ, a ne da drugi interpretiraju ono na čemu je on

osobno radio.

 

2. Novinar ne razlikuje genetsko podrijetlo nekog naroda, od njegova povijesnog razvoja, a

slijedom toga i nacije. Genetsko podrijetlo tiče se daleke pretpovijesti. Nacija je nešto sasvim

treće. Ona se razvija stvaranjem države i pripada osobnom opredjeljenju. Istraživanja na

području genetike ne spadaju u povijesnu znanost, već u medicinsku. Ova istraživanja mogu

indirektno koristiti povjesničarima koji se bave fenomenom etničkih migracija i formiranja

etničkih kolektiviteta. Povezivati genetsko podrijetlo s nacionalnim identitetom pojedinaca je

pogrešno, jer je riječ o etniji, odnosno makrosociološkoj formaciji i njezinome razvoju.

Genetska istraživanja su egzaktna i na njih ne može utjecati tzv. interpretacija, kao što je

slučaj s povijesnim vrelima. Poglavito ne dnevna politika koju vode ljudi bez nacionalne

historijske svijesti. Kako nikome od naših sveznadara ne pada na pamet da se suprotstave

proučavanju mozga i rezultatima tih proučavanja? Podsjećam; primarno povijesno vrelo za

hrvatsku povijest, «Qualiter», još uvijek je podložno različitim interpretacijama i

tumačenjima u hrvatskoj i mađarskoj historiografiji. Tako je i s djelima «De administrando

imperio», Konstantina Porfirogeneta, «Kronikom» Tome Arciđakona splitskog, «Barskim

ljetopisom« («Ijetopisom popa Dukljanina»), «Poviješću vrcmjanih lit», etc.

 

3. Novinar ne razlikuje etnonim, od etnije, a sukladno tome ne shvaća da povijest etnonima ne

mora biti istovjetna povijesti etnije. Etnonim spada u područje lingvistike, a etnija sociologije,

povijesti, etnologije... Ali ih se ne smije odvojiti, jer je to posljedica dodira dviju etnija.

Postoje narodi kod kojih se ovaj fenomen pojavio kao obilježje njihovoga povijesnoga puta.

Već učenici u srednjim školama uče primjer Bugara kod kojih je najbolje uočljiva razlika

između povijesti etnonima i etnije. U danom trenutku azijski ratnički narod pokorava

slavensku masu, nameće joj ime, ali se potom u njoj tali. Treba dokazati nije li i kod Hrvata

tako. odnosno kako je tekao put od tanaiskih Hrvata do zakarpatskih Bijelih Hrvata. Dr.

Gluhak, sudionik ove emisije, premda stručnjak za etimologiju, nije ovaj problem objasnio na

zadovoljavajući način. Isto se može kazati za dr. Heršaka, koji se usudio čak apodiktički

ustvrditi:«Od Tanaisa se ne smije ići dalje!» Tko to treba zabraniti nečija istraživanja samo

zbog toga što se nekome ne čine «logičnima»? Zbog čega uvoditi zabrane?

 

4. Novinar ne poznaje primarna vrela za ranu povijest Hrvata, premda o tome postoji kod nas

obimna literatura. Stoga ne objašnjava odakle Hrvati u Karantaniji, Češkoj, Poljskoj, Ukrajini,

Rusiji... Prof. dr. Neven Budak nije mu u tome pomogao. Ostao je u svojem neodređenom ex

katedra izlaganju. Stoga novinar čini poteze koji su neozbiljni (a mnogo koštaju!): ulazi u

naselja s hrvatskim nazivima i ispituje obične ljude na ulici ili pred kućom, o Hrvatima, a pri

tome ne poznaje slavenske jezike. To je isto kao kad bi neki novinar iz Kijeva došao u

hrvatsko mjesto Kijevo kod Knina i zapitao prvoga mještanina ima li ovdje Ukrajinaca, ili još

oštrije, kada bi novinar iz avarskog naroda na Kavkazu došao u Oborovo, ili Obrovac i

zapitkivao mještane žive li medu njima Avari. Ulazi u Poljsku i tvrdi kako nitko od poljskih

znanstvenika nije proučavao Bijele Hrvate, a pod nosom je imao nedavno objavljenu knjigu

akademika Henrvka Lowmianskog «Hrvatska pradomovina)) (Rijeka, 2004.). U ovom dijelu

niza, odlično je bilo jedino izlaganje mladog kolege Šlausa. Naša ekipa boravi u Češkoj i

razgovara s povjesničarom koji pripada nacionalističkom ideologemu (kako su se namjerili

baš na njega?), a u arhivi HTV ima dokumentarni film o Bijelim Hrvatima, sv. Adalbertu

Vojtjehu i Slavnikovićima, koji objektivno govori o hrvatskoj komponenti u etnogenezi Čeha.

Konačno, u Zagrebu živi vitalan i vrlo obrazovan bivši hrvatski veleposlanik u Češkoj

Republici, Nj. E. Zlatko Stahuljak, koji mu je mogao biti o velike pomoći. U Ukrajini susreće

dr. Oresta Korčinskoga (kojega autor ovih redaka dobro poznaje i s kojim je obišao sva

nalazišta Bijelih Hrvata), jedinog stručnjaka za Bijele Hrvate i koristi se njegovim spoznajama

tako da ih stavlja pod sumnju. Pri tome ni riječju ne spominje «Povijest vremjanih lit», ili

«Nestorovu kroniku», kao primarno povijesno vrelo za Bijele Hrvate. Potom ulazi u Kijev i

ne posjećuje dr. Strižaka koji bi ga odveo na rijeku koja se zove Horvatka. A štoje s

hidronimima istoga imena blizu Harkova? Isto tako ne posjećuje vodećeg ukrajinskog

arheologa, akademika Petra Taločka. Da budem neskroman, moja malenkost je kao bivši

veleposlanik u Ukrajini upoznao sve tamošnje stručnjake koji su pisali o Hrvatima, radove

nekih od njih sam i preveo na hrvatski. Stoga sam mogao bili od pomoći našem sveznajućem

novinaru. Da nije političke selekcije u odabiru savjetnika! Zbog toga je umjesto stručnog

putovanja, ispalo obično tumaranje europskim zemljama. Novinar je bio prvi od Hrvata koji je

posjetio Tanais i šetao njegovim arheološkim ostatcima. Nismo dobili dojam kako je toga

svjestan. Kamera uopće nije pokazala cjelovitost tanaiskih ruina. Po tome će ući u povijest.

Snimio je i nekoliko dobrih kadrova. No, mučno je djelovala scena u kojoj je insistirao da

profesor srednjovjekovne povijesti na Univerzitetu u Azovu nešto kaže u kameru, a on nije

imao pojma ni o tanajskim pločama, niti o hrvatskom imenu na njima. Bar su ga mogli

upozoriti o čemu je riječ.

 

5. Novinar ne zna kako nastaje historiografska teza, odnosno hipoteza, a kako historiografska

znanstvena istina. Povijesna teza je rezultat intuicije, pokušaja logičnoga objašnjenja nekog

povijenog događaja na osnovi nedostatnih vrela, zadana tema koju treba dokazati. Prema njoj

se treba odnositi neutralno, bez emocija. Povijesna istina je rezultat cjelovitog, na dostatnim

povijesnim vrelima, uz objektivnu analizu istih, učinjenih istraživanja. Slavenska teza o

podrijetlu Hrvala samo je hipoteza, jer za sada nema primarnih povijesnih vrela koja bi ju

potvrdila, ili demantirala. Isti je slučaj s nekoliko drugih teza, među kojima su najpoznatije

teza o autohtonosti Hrvata u sadašnjoj postojbini, čiji je najgorljiviji pobornik dr. Ivan Mužić,

Bugarska, čiji je zagovornik akademik Lujo Margetić, zatim gotska koja se temelji na Tomi

Arciđakonu splitskom, staleška četnička (neetnička, nema veze s kod nas po zlu poznatim

političkim pokretom u Srbiji, jer govori o vojnim Četama koje su nosile hrvatsko ime, u ranom

srednjem vijeku, a koje su ratovale po širokim europskim prostorima i ondje ostavile rasute

toponime) dr. Nevena Budaka, panonska dr. Pantelića i iranska čiji je utemeljitelj ruski

znanstvenik B. Latvšev (Vasilij V. Latvšev 1855.-1921.) u Inscriptiones anticjuae orae

septentrionalis Pnnti Euzini Volumen II, Petropoli, 1890, 430.-455. i rimski sveučilišni

profesor Ivan Krizin Sakač (1890.-1973.), rektor papinskog Orijentalnog instituta u Rimu.

Iranska teza izaziva negodovanje poglavito profesora (a o političarima da i ne govorimo!) koji

zagovaraju slavensku tezu. Pobornici slavenske teze ponašaju se kao hibrid sekte i političke

partije. Nema argumenata koji ih mogu pokolebati, a osobe koji ne dijele njihovu vjeru

doživljavaju kao neprijatelje. Zbog toga u polemici prelaze granicu dobrog ukusa, idu na

diskreditiranje ljudi, ad hominem, a ne ad rem. A razloga za to nema. Oni se oslanjaju,

primarno na jezik kojim Hrvati govore, polazeći od Marksove teze da je jezik identitet naroda,

ali ne mogu objasniti odakle ime Hrvat u gradu Tanaisu u 2. sr. p. Kr. kada Slaveni kao etnija

ne postoje. Zbog toga tvrde kako je to ime zapravo nekog etnosa koji se kasnije utopio u

slavenskoj masi, ili se radi o osobnom grčkom imenu, premda se takvo ne nalazi niti u jednom

drugom helenskom izvoru. Znanstveno sve to «visi u zraku». Da se razumijemo, pisac ovih

redaka ne želi arbitriratri, jer sučeljavanje ovih teza nije historiografski problem, već problem

naše suvremene identifikacije, a to je kod Hrvata, za razliku od većine europskih naroda,

osjetljivo pitanje. Biti Slavenom stvar je individualne identifikacije, kao i ne biti Slavenom. Ja

poštujem eminentni slavenski narod Ukrajince, kao i hunsko-onogurski narod Mađare. Nikoga

se ne smije siliti da bude ono što ne želi biti.

 

Pobornici iranske teorije oslanjaju se na interpretaciju nekih antičkih autora, zatim na jezične,

etnološke i zoološke izvore. Žele dokazati autentičnost tzv. «zlatnog niza» (pojednostavljeno):

Sarsvati-Harahvati-Horvati-Hrvati, odnosno žele dokazati daje etnos Hrvati u dalekoj

prošlosti nastavao prostore u današnjem Afganistanu (Arachosia), odakle se selio na zapad.

Oni hrvatsku povjesnicu vide mnogo dubljom, od one do koje je povijesna znanost došla

analizom isključivo primarnih povijesnih vrela. Pri tome pojedinci ulaze u sferu SF literature i

cijelu tezu čine smiješnom, kompromitirajući njezinu znanstvenu ozbiljnost, npr. oni koji

Hrvate povezuju s antičkim palestinskim narodom Jebusitima. Najozbiljnije priloge ovoj tezi

dali su Marijana Gušić i dr. Sakač, ali i neki poznati indijski znanstvenici. Na žalost, među

hrvatskim povjesničarima nema znatnijih napora oko znanstvene verifikacije, ili

deverifikacije ove teze. Pobornici ovih teza postaju neprijatelji. Time sadržaju teze daju

aureolu tajanstvenosti i nečega što se prešućuje isključivo zbog anacionalnih i kroatofobskih

razloga. Ovakvim političkim pristupom slavenska je teza kompromitirana kao nasilnička.

Konačno, forsiranje slavenstva pretvorilo se u rusku i srpsku hegemoniju nad nekoliko

susjednih slavenskih naroda, dakle, u agresivan imperijalizam

6. Novinar ne razlikuje historiografski model od historiografskog ideologema. Ovo je važno

pitanje, a objasnio ga je akademik Katičić, kojega se, također, nije pitalo za mišljenje. Model

je otvoren novim spoznajama i rado odstupa od postojećih, ukoliko se pojave novi izvori koji

donose nove sadržaje. Npr. prof. Jaroslav Šidak se odrekao svojih teza o Crkvi Bosanskoj

nakon što je došao do novih izvora. Slično je uradila Nada Klaić s tezom o seobi Hrvata. Za

razliku od modela, ideologem je zatvoren, isključiv i neprijateljski se odnosi prema

spoznajama koje bi obezvrijedile njegovu zatvorenost. Npr. slavenska teorija o podrijetlu

Hrvata bila je u doba jugoslavenskoga integralizma tumačena kao jedino ispravna i nametana

silom, a oni koji je nisu prihvaćali hili su šikanirani, onemogućavani, pa i ubijani. (Don

Kerubin Šegvić, Milan Šufflay, Mihovil Lovrić, Ivo Pilar, don Ivo Guberina, Ferdo Pucek,

Mate Marčinko, o. Stjepan Krizin Sakač, fra Dominik Mandić, fra Silvije GrubiŠić, fra Marko

Japundžić, Mirko Vidović i drugi.) Pretvorila se u šovinističku politiku hrvatskih

ORJUNAŠ-a, koja je završila pokoljem pripadnika vlastitoga naroda u niz mjesta

skradinskoga, splitskoga i crikveničkoga zaleđa. I nakon ovakvih povijesnih iskustava

pojedini pobornici ove teorije služe se neznanstvenim rječnikom, optužujući «iraniste» čak za

rasizam i fašizam i odmah im stavljaju na leđa ustaštvo. Ili ih vezuju s iranskim islamskim

fundamentalistima, kao da je iranska teorija njihova ujdurma, a oni djeca imama Homeinija.

Dakle, umjesto znanstvenih, koriste se politički argumenti. A to nema veze s istinom.

Iranojezični narodi živjeli su do rijeke Dnjipro, a to znači da su današnji Iranci jedan od tih

naroda. Kao što su Seldžuci, koje nazivamo Turcima, jedan od turskih, odnosno tjurskih

naroda. Pri tome pobornike slavenske teorije ne zanima povijesna istina da u NDH nisu htjeli

čuti za iransku teoriju. Tada je nametana snagom političke pragme gotska teorija kao jedino

valjana. Novinar naše emisije ne shvaća da se stavio u funkciju glasnogovornika jednog

ideologema, a ne modela. Zbog toga je njegova emisija prilog deklasiranju svih koji ne

podržavaju slavensku teoriju kao ideologem. U taj kontekst ide i pristup etnogenetskim

istraživanjima. Stvara se lažna i politički obojena slika, s ciljem političkog etiketiranja i

onemogućavanja, kako, tobože, rezultati tih istraživanja ugrožavaju nekoga. Kao primjer mogu

poslužiti napadi na dr. Primorca (u našem tisku) opasnim političkim rječnikom, pri čemu se ne

preza od optužbi za rasizam, ustaštvu i tsl. A dr. Primorac je mlad čovjek, rođen daleko iza

Drugog svijetskog rata, obrazovan u SAD-u i nema nikakve veze s našim političkim

manihejstvom, niti po godinama, niti po svjetonazoru. Zbog čega treba mladoga znanstvenika

«ubiti» na početku karijere, samo zbog toga sto je iznio rezultate istraživanja u kojima je bio

tek jedan od sudionika. Pa što da radi čovjek u laboratoriju ako istraživanje genetske građe

dade određene rezultate? Jedino da zataji rezultate? Ali, Čemu onda znanstvena etika? Iz

navedenih istina proizlazi i krajnji domet ove emisije, na kraju krajeva, dezinformiranje

javnosti, manipuliranje povijesnom znanošću, a to je nazadak u naporima da se smireno i

stručno, uz uvažavanje vrela i ljudi, dođe do konačne istine.

 

Novinar Juvančić nikome od zagovornika neke od ne-slavenskih teza, a poglavito ne onih koji brane iransku tezu, NIJE

OMOGUĆIO sudjelovanje u emisiji. A to je pristranost, Čak i nepristojnost, jer još su stari

Romeji poštivali maksimu «Audiatur et altera pars!». Zbog toga zamjerke idu prof. dr.

Nevenu Budaku, koji se, očito, krije iza ove emisije. On vrlo dobro znade da sve dok se ne

pronađu nova povijesna vrela, pod zemljom, ili u nekom neotkrivenom arhivskom fondu,

ostajemo gdje jesmo - na hipotezama. A sve su teze jednako prihvatljive i jednako

neprihvatljive. Pri tome je slavenska teza sa stručnog motrišta potpuno ravnopravna ostalima, a

nikako jedino moguća ili jedino dopuštena. Treba ustati protiv subjektivnog pristupa

povijesnoj znanosti, a on to nije učinio, a trebao je kao šef Katedre za hrvatsku

srednjovjekovnu povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tako ne bi postupili

Vjekoslav Klaić, Ferdo Šišić, Miho Barada, Nada Klaić, Tomislav Raukar, Trpimir Macan, ili

Stjepko Obad.

Kada je riječ o slavenskoj teoriji kao ideologemu, tada je nužno govoriti o politici, jer je

ideologem njezino čedo. Kod nas se slavenska teorija o podrijetlu Hrvata, zbog političkih

razloga pretočila u jugoslavenski ideologem, a on je završio u potiranju Hrvata kao naroda.

Važna imena srpske historiografije, a također i nekih drugih, tome su dala svoj doprinos.

 

Još je živa teza srpskih znanstvenika o Hrvatima kao „Švapskoj izmišljotini“. Nije bez razloga

upravo ovih dana objavljeno obimno znanstveno djelo haaškog uznika prof. dr. Vojislava

Šešelja o Hrvatima kao vatikanskoj izmišljotini. To djelo nije mogao napisati čovjek u

zatvorskoj ćeliji. Po stilu se može prepoznati da su ga pisala eminentna imena u SANU.

Ne kanim povezati navedenu emisiju sa «Šešeljevom» knjigom, ali istovremeno obznanjivanja

ovih jest činjenica.

Smatram da za znanstvenu površnost emisije »Genetičko podrijetlo Hrvata»

odgovornost (po zapovjednoj liniji) snose svi koji su taj projekt pročitali, a zatim odobrili. On

je znanstveno gledajući nekoristan. Zašto je tako učinjeno, pitam kao povjesničar? Koliko je

novca, nas pretplatnika, potrošeno na takvo privatno pseudoznanstveno landranje, pitam kao

pretplatnik.

 

Đuro Vidmarović