HRVATSKO PRAVO

Prve online stranačke novine u Republici Hrvatskoj

 

http: www.hrvatsko-pravo.hr

http: www.hrvatsko-pravo.com

 

15. listopad 2009.

                                                                                                  

STUP DIKTATURE-LUKA BEBIĆ!

 

Hrvatska spada u red država u Europi i svijetu koje su usvojile demokratski i parlamentarni poredak.

Međutim našoj državi danas manjka bitnih elemenata da bude demokratska.

Bit demokracije sastoji se u osobnoj slobodi, koja proizlazi iz jednakosti ljudi i očituje se u vrhovništvu naroda.

Gdje manjka koje od tih počela ne može se govoriti o demokraciji.

Ove ideje , koje nisu ništa drugo nego sama sloboda u raznim oblicima, sačinjavaju teoretski temelj i nauku demokracije.

Ovih počela manjka u našoj zajednici.

Tome u prilog govori činjenica da naš današnji društveni poredak, postojanje i nepovredivost društva ne ovise o volji naroda.

Ono što je za narod dobro, korisno, pravedno i ispravno nije prihvaćeno ni provedeno.

Prirodni nagon za slobodom i njegovo pretvaranje iz prirodnog nagona u stvarnu ekonomsku i političku slobodu nije postignuto i ostvareno.

 

Postignuto i ostvareno je to da je usvojeno načelo prema kojem je mala manjina jača od naroda i po tom shvaćanju i činjenici dana je prednost sili pred pravom.

Mi smo ostvarili društvo sa malo slobodnih i mnogo neslobodnih.

Društvo s malim brojem onih čija je volja nad voljom naroda.

To je poprimilo oznake klasne podjele što će sigurno kad-tad dovesti do rasapa zajednice i sukoba jednih i drugih, ako se ne okrenemo stvarnoj demokraciji koja je iskonski predviđena da zajamči prednost narodne volje.

 

U moderno uređenim demokratskim zajednicama volja naroda provodi se u parlamentu.

To je mjesto gdje se čuva i brani demokracija.

Načelo slobode , vrhovništvo naroda i društvena jednakost nalaze svoje puno priznanje u parlamentu.

On je središnji organ demokratske vladavine.

U njemu se stvara državna, zajednička volja putem sporazuma.

U demokratskim zajednicama tome prethodi svesrdno raspravljanje i ono nije ograničeno samo na parlament, on je samo njegovo zadnje i izvršno mjesto.

Pravo slobode mišljenja i riječi u demokraciji osigurava sveopću raspravu i pretresanje.

U demokraciji nema pitanja , javnog ili privatnog interesa o kojemu narod na ovaj način ne bi mogao dati svoje mišljenje.

Gdje toga nema , nema ni demokracije.

 

U Hrvatskoj toga nema ili ga malo ima, a sam parlament , ta najvažnija ustanova društvenog odlučivanja, kod nas nije mjesto gdje se čuva i štiti demokracija.

Naš parlament nije ustanova koja bi bila stup demokracije već je to ustanova koja je stup diktature.

 

Odluka o parlamentu odluka je o modernoj demokraciji, a sama demokracija u jednoj zajednici opstat će samo i jedino ako je njen parlament sposoban ili ne riješiti društveno pitanje naših dana, ako djeluje u ideji cjeline.

 

Hrvatski sabor odvojen je od narodnih osjećaja, potreba i očekivanja.

Narodni predstavnici, što pojedinačno i zbog osobnih interesa, što kroz interese politike svojih stranaka, većinom su u službi javnih ili skrivenih interesnih skupina.

Na takav način je sabor izvan ravnoteže sa narodom i predstavlja sredstvo ostvarenja diktature ekonomskih skupina.

 

Slike koje gledamo u saboru, nadmudrivanja, demagogiju i napadaje ne predstavljaju legitimna trvenja , već su to samo oblici anarhije.

 

Stranke u saboru su većinom totalitarističkog karaktera, njihovi programi ne odgovaraju ideji cjeline i one su prema tome nelegitimni čimbenici i načelni nosioci opće neuravnoteženosti.

 

Hrvatski sabor kao takav niti je uspio niti će uspjeti riješiti društvena pitanja naših dana.

Zamišljena demokracija u našoj državi stoga nije niti zaživjela, niti oživjela, niti opstala.

 

Umjesto stvaranja države u skladu s voljom naroda mi smo stvorili državu diktature i terora manjine.

 

Naša država danas nema značaj pravne i demokratske države, to je, i tu se nalazi uzrok svih naših zala !

                                                                   MIRKO OMRČEN