HRVATSKO PRAVO

Prve online stranačke novine u Republici Hrvatskoj

 

http: www.hrvatsko-pravo.hr

 

04. siječanj 2013.

PODMUKLI NAPAD NA VJERSKE SLOBODE U HRVATSKOJ

 

 Hrvatska stranka prava 1861. podnijela je  Ustavnom sudu Republike Hrvatske 04. siječnja 2013. godine zahtjev za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti sa Ustavom Republike Hrvatske odredaba Četvrtog modula pod naslovom Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje Kurikuluma zdravstvenog odgoja uvedenog u nastavni program osnovnih i srednjih škola 2012/2013. godine sa prijedlogom da Ustavni sud poništi, podredno, ukine odredbe Četvrtog modula pod naslovom Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje uvedenog u nastavni program osnovnih i srednjih škola.

 

NA SLICI: HRVATSKI HERODI I PREOBRAĆENIK BORIS ŠPREM PRED KATEDRALOM

 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Vlade Republike Hrvatske objavilo je odluku o uvođenju zdravstvenog odgoja u osnovne i srednje škole bez javne rasprave 27. kolovoza 2012.g. na tiskovnoj konferenciji ministra Željka Jovanovića.

 

Program pod nazivom Kurikulum zdravstvenog odgoja izrađen je i objavljen tek mjesec dana kasnije 29. rujna 2012. godine bez javne rasprave, bez stručne recenzije i nakon što su sve škole već donijele Plan i program rada škole za tekuću školsku godinu 2012/2013 u koji je naknadno uključen program pod nazivom Kurikulum zdravstvenog odgoja, dakle bez da su ga prethodno uopće vidjeli ili o njemu raspravili.  

 

Onemogućavanjem prethodne javne rasprave o programu uvedenom u školski obrazovni sustav pod nazivom Kurikulum zdravstvenog odgoja sa preporučenom literaturom, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Vlade Republike Hrvatske izravno krši odredbe članka 63. Ustava RH prema kojem roditelji imaju pravo i slobodu samostalno odlučivati o odgoju svoje djece.

 

Djeci roditelja je bez njihovog pristanka i odluke o uvođenju takvog odgoja svoje djece izravno nametnut program odredbi Četvrtog modula pod naslovom Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje Kurikuluma zdravstvenog odgoja sa preporučenom literaturom.

 

Način na koji je uveden Kurikulum zdravstvenog odgoja jednako kao i njegov sadržaj neprihvatljivi su jer su roditelji školske djece izigrani i prevareni, odnosno dovedeni pred gotov čin s obzirom da se sa sadržajem  Kurikuluma zdravstvenog odgoja i preporučenom literaturom nisu mogli niti upoznati a kamoli odlučiti i pristati ili uskratiti svoj pristanak na njegovu primjenu u obrazovanju vlastite djece.

 

Stoga odredbe Četvrtog modula pod naslovom Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje Kurikuluma zdravstvenog odgoja uvedenog u nastavni program osnovnih i srednjih škola 2012/2013. godine predstavljaju eklatantnu povredu odredbi iz Ustava RH, Opće deklaracije o pravima čovjeka i građanina, Konvencije o pravima djeteta OUN iz 1989.godine, Ugovora Između Svete Stolice i Republike Hrvatske.

 

Ogromna većina roditelja izjavljuje se vjerski opredijeljenima prema zadnjem popisu stanovništva u Republici Hrvatskoj iz 2011. godine a sadržaj četvrtog modula koji propisuje spolni odgoj protivan je vjerskim načelima Katoličke crkve u Republici Hrvatskoj, drugim kršćanskim crkvama, Židovskoj i Islamskoj vjerskoj zajednici u Republici Hrvatskoj i nameće svjetonazor suprotan temeljnim vjerskim postulatima i većinskom kršćanskom moralu i etici.

 

       

          

 

                     

     

 

                                

             

 

 

 

   

 

 

 

 

         

           

           

 

      

 

Na vrh - Top