Slobodna Dalmacija: 13. 09. 2002.

SLUČAJ LEUTAR - GALIJATOVIĆEV ISKAZ ISTRAGU JE ODVEO U POGREŠNOM SMJERU

Ubojice "podučile" zaštićenog svjedoka

Sada je jasno kako je IPTF-ovu istragu o ubojstvu Joze Leutara, koja je krenula u smijeru "nedodirljivih" iz bošnjačkih krugova, neki moćnik skrenuo u pogrešnom smijeru uvodeći u igru zaštićenog svjedoka Merima Galijatovića

SARAJEVO — Proces protiv šestorice navodnih ubojica bivšeg do ministra unutrašnjih poslova Joze Leutara prema procejnama odvjetničkog tima okončat će se polovinom listopada, a na optuženičkoj klupi mogao bi se naći i županijski istražni sudac Vladimir Špoljarić koji je protuzakonito tri godine skrivao spise od obrane. Prema riječima jednog od odvjetnika, to je ključni razlog zbog čega ovaj proces traje dugo.

U nastavku dokaznog postupka je prikazana video kazeta na kojoj zaštićeni svjedok br. 30 tijekom istražnog postupka pokazuje mjesta na kojima je navodno pripreman a nakon toga i izvršen atentat.

Kako je kazeta prije toga bila na obradi u IPTF-u iz razloga zaštite identiteta i glasa zaštićenog svjedoka, s nje je u potpunosti bio uklonjen ton. Tako su prisutni u sudnici imali priliku promatrati samo nijemi film, na što je reagirala obrana uz konstatciju da je zaštita lika zaštićenog svjedoka izvršena tako revnosno da se na snimku ništa nije moglo vidjeti.

Obrana je također ukazala da s obzirom na nedostatak tona, postoji mogućnost lažnog montiranja filma. Stoga je zatražila da se na Vrhovnom sudu načini transkript video zapisa i kao takav dostavi za naredno ročište.

Obrana je također predložila da se zbog drastične razlike u iskazima zaštićenih svjedoka 30 i 31 izvrši očevid, te da se za sljedeći glavni pretres pozove kao svjedok sudkinja za prekršaje Nada Pocrnja. Naime, njezino svjedočenje moglo bi biti ključno u utvrđivanje konačne istine i još jedna potvrda da je Galijatovićev iskaz najobična laž.

Danas, tri godine nakon tragičnog događaja postalo je sasvim jasno da je istragu o ubojstvu Joze Leutara koju je provodio IPTF, a koja je krenula u smijeru "nedodirljivih" iz bošnjačkih krugova, neki moćnik skrenuo u pogrešnom smjeru uvodeći u igru zaštićenog svjedoka Merima Galijatovića. Tada se mislilo da će Galijatović biti spasonosno riješenje u slučaju Leutar, što se nakon čitanja njegovog iskaza pokazalo suprotno.

Po svemu sudeći Arman Jašarević, koji se kao dragovoljni svjedok prijavio IPTF-u i kazao da je Bakir Izetbegović preko Ismeta Bajramovića-Ćele naručio Leutarovo ubojstvo, bio je u pravu, iako je tada njegova izjava bila odbačena kao neutemeljena i njom se istraga nije bavila.

Mnoštvo laži, kontradiktornih izjava i nevještih konstrukcija događaja u iskazu Merima Galijatovića do sada nije dovelo u vezu niti jednog osumnjičenog za ubojstvo Joze Leutara. Stoga je obrana zatražila od sudbenog vijeća da se na idućoj raspravi pročitaju iskazi službenika policije Joze Andžića, Ramize Herende i Mirsada Alispahića.

Riječ je o dokaznom materijalu provedenom u istražnom postupku, ali isti je na prijedlog obrane sudac Salem Miso odbio provesti prilikom trajanja glavnog pretresa. O svim prijedlozima obrane sudbeno vijeće županijskog suda u Sarajevu očitovat će se u petak.

Zlatko TULIĆ