Večernji list: 16. 09. 2002.

KAKVE NAS PLAĆE OČEKUJU U IDUĆOJ GODINI

Državnim službenicima više plaće

Sindikati javnog i državnog sektora pripremaju se za početak pregovora o plaćama u idućoj godini, koji će službeno početi čim vlada predloži prijedlog proračuna za iduću godinu. Iz ministarskih najava poznato je da će se od iduće godine povećati neoporezivi dio plaće za sve zaposlene sa sadašnjih 1250 na 1500 kuna što bi, ovisno o drugim olakšicama, povećalo prosječne plaće u državi od 30 do 40 kuna. Uz povećanje neoporezive osnovice, proračun se priprema uz pretpostavku da će od siječnja 2003. godine porasti i osnovica za plaće svih proračunskih korisnika, odnosno za približno 300.000 zaposlenih u upravi, školstvu, zdravstvu, vojsci i policiji. Osnovica bi trebala pratiti porast troškova života, ali bi povišica bila jedanpostotni poen ispod povećanja bruto domaćeg proizvoda. Očekuje se da će iduće godine BDP rasti pet posto, iz čega proizlazi da bi osnovica plaća u javnom i državnom sektoru trebala porasti četiti posto. Na ruke, mjesečna bi plaća, ovisno o prosječnim primanjima, trebala biti veća od 140 do 180 kuna.

- Svi su se sindikati dogovorili pripremiti zajedničku analizu kretanja plaća na osnovi koje će ući u pregovore. Uz osnovicu, tražit ćemo da se definira visina regresa, božićnice i dara za djecu - istaknuo je Ivica Ihas, predsjednik Sindikata državnih službenika i namještenika. Taj sindikat već ima ugovorenu isplatu najmanje 250 kuna božićnice i 250 kuna dara za djecu, ali Ihas dodaje da će zatražiti veći iznos za božićnicu. U javnom sektoru nije definiran nikakav iznos božićnice i dara za djecu, već je njihova visina ostala otvorena.

Prema posljednjim poznatim podacima prosječna neto plaća u državi bila je 3722 kune, realno je 1,7 posto iznad troškova života, ali javni sektor i državna uprava zaostaju za prošlogodišnjim zaradama od jedan do pet posto.

Dalimir Kuba, predsjednik Matice sindikata javnih djelatnosti, najavljuje da će sindikati tražiti i obećane korekcije koeficijenata plaća, koje je Vlada donijela uredbom prošlog ljeta. Sindikati traže korekcije za neke službenike sa srednjom stručnom spremom, ali postojećim rasponom plaća nisu zadovoljni ni u zdravstvu (liječnici prijete štrajkom, jednako kao i vozači hitne pomoći), dijelu državne uprave, te u osnovnim školama.

- Ovaj put nećemo dopustiti da zaposleni u osnovnim školama ostanu na dnu po visini plaća. U sustavu osnovnog obrazovanja 80 posto zaposlenih ima višu i visoku stručnu spremu - napominje D. Kuba.

Prosječna plaća u osnovnim školama iznosi 3486 kuna, visokom obrazovanju 5075, i zdravstvu 4350 kuna.

Lj. Gatarić