Novi list: 27. 09. 2002.

DANAS VLADA USVAJA UREDBU O UNUTARNJEM USTROJU MORH-a

Na »raspolaganje« 1.934 zaposlenika MORH-a

ZAGREB – Uredba o unutarnjem ustroju Ministarstva obrane Republike Hrvatske (MORH) završena je i danas bi je trebala usvojiti Vlada, čime će biti ispunjen i posljednji uvjet za početak preustroja Oružanih snaga. Prijedlogom Uredbe predviđa se da MORH ima 2.005 zaposlenih osoba plus nenaveden broj zaposlenih u Vojno sigurnosnoj agenciji, za razliku od sadašnjih 4.991 zaposlenih. Ministrica obrane dužna je 60 dana nakon donošenja Uredbe donijeti Pravilnik o unutarnjem redu. Zaposlenici koji ne budu njime obuhvaćeni stavit će se na tromjesečno »raspolaganje« tijekom kojega neće raditi, ali će dobivati plaću ili će biti raspoređeni u neko drugo ministarstvo. Onima koji i nakon toga ostanu neraspoređeni slijedi otkazni rok i otpremnine za koje u MORH-u kažu da će biti »poticajne«.

Otkaze, međutim, neće dobiti sadašnjih 354 zaposlenika Centara za obavješćivanje, koji će uskoro prijeći u Upravu za zaštitu i spašavanje, izdvojenu iz MORH-a. Izdvajanje očekuje i 698 zaposlenih u uslužnim djelatnostima MORH-a koji bi do kraja godine trebali početi raditi u Vojnoj ustanovi za uslužne djelatnosti i proizvodnju, koja će vjerojatno brojati manje ljudi, ali se zaposleni neće računati kao dio MORH-a. Stoga će se na raspolaganju nakon usvajanja Uredbe vjerojatno naći 1.934 sadašnja djelatnika MORH-a.

Glavni stožer ustrojit će se u okviru MORH-a kao »združeno tijelo OS nadležno za zapovijedanje, pripremu i uporabu OSRH«, a unutarnje ustrojstvo GS-a propisat će se posebnom odlukom Vrhovnog zapovjednika OS uz suglasnost ministrice obrane.

S. V.