Vjesnik: 02. 12. 2002.

Treći entitet

IVAN ŠABIĆ

Ideju o trećem entitetu u BiH ne treba odbaciti, a najbolje rješenje bila bi kantonizacija te zemlje, smatra dr. Zdravko Tomac. Obrazlažući ideju koju »ne treba odbaciti«, Tomac je u petak u Širokom Brijegu rekao: »Ako Srbi imaju svoj entitet Republiku Srpsku, zašto onda i Hrvati ne mogu imati svoj entitet.«

Današnja BiH je država triju konstitutivnih naroda, podijeljena na dva entiteta - Republiku Srpsku, u kojoj su formalno ravnopravna sva tri naroda, ali u stvarnosti svu vlast drže Srbi, i Federaciju BiH, u kojoj također postoji formalna ravnopravnost, ali su brojniji Bošnjaci znatno »ravnopravniji«. Treći konstitutivni narod, Hrvati, su, dakle, u obadva entiteta u nepovoljnom položaju u odnosu na brojnije narode, pa je logično očekivati daljnju rekonstrukciju ustavnog okvira utvrđenog u Daytonu 1995. godine, kako bi se ispravila očita nepravda. S obzirom na aktualno stanje, najjednostavnije bi bilo Hrvatima dodijeliti komad teritorija na kome bi oni vodili glavnu riječ, ali, kako se moglo doznati iz reakcija međunarodnih predstavnika na inicijative da se uspostavi treći entitet, ne postoje praktički nikakvi izgledi da se posegne za tim rješenjem.

Međunarodna zajednica forsira reforme koje zasad ne uključuju radikalne zahvate u unutarnji ustroj BiH, nego im je namjera umanjiti utjecaj konstitutivnih elemenata (federalnih kantona i entiteta) i ojačati središnje vlasti i, kako sada stvari stoje, samo potpuni krah aktualnoga koncepta mogao bi dovesti do bitnog zaokreta i eventualnog prihvaćanja ideje trećeg entiteta. Ni kantonizacija, koju Tomac (i mnogi drugi) smatra najboljim rješenjem, nije izgledna. Barem u doglednoj budućnosti. Među ostalim i stoga što on nije moguć bez ustavnih promjena koje se mogu izglasati jedino uz suglasnost predstavnika svih triju naroda, a u Republici Srpskoj nema nikoga tko bi takve promjene prihvatio. I najumjerenije snage u RS se, naime, snažno bore za njezino očuvanje, iako je svima jasno kako je ona nastala.

Gledano na dulji rok, moguće je da će postupno slabljenje entiteta i jačanje središnjih vlasti jednom dovesti do razgradnje entiteta i uspostave nekog novog teritorijalnog ustroja, pa bi se tu eventualno mogao tražiti izlaz iz uistinu nezavidnog položaja u komu se danas nalaze Hrvati u BiH.