Vjesnik: 16. 12. 2002.

Ashdown će odlučiti o izmjenama zakona o državljanstvu

SARAJEVO, 15. prosinca (Od Vjesnikova dopisnika) - Nakon što su propali brojni pokušaji da se u redovnoj parlamentarnoj proceduri izmijeni Zakon o državljanstvu, odnosno za dodatnih deset godina produži rok za sklapanje bilateralnih ugovora između BiH i drugih zemalja o ovom pitanju, sve je izvjesnije da će visoki predstavnik međunarodne zajednice Paddy Ashdown nametnuti izmjene spomenutog Zakona!

Oko 100 tisuća državljana BiH, uključujući tisuće Hrvata iz ove zemlje, moglo bi ostati bez matičnog državljanstva zbog odredbe iz Zakona o državljanstvu BiH po kojoj rok za potpisivanje ugovora o dvojnom državljanstvu između BiH i zainteresiranih zemalja ističe krajem ove godine. Taj je zakon u ljeto 1998. godine nametnuo tadašnji visoki predstavnik Carlos Westendorp i njime je predviđeno da se svi državljani BiH koji posjeduju državljanstvo i neke druge zemlje u roku od pet godina moraju opredijeliti samo za jedno državljanstvo, naravno ukoliko ne postoji sporazum o dvojnom državljanstvu između BiH i te zemlje.

Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH u prošlom sastavu nije uspio usvojiti izmjene Zakona o državljanstvu. Posljednji pokušaj propao je početkom listopada, kada zahtjev Vijeća ministara BiH o prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o državljanstvu BiH po hitnom postupku nije ni uvršten u dnevni red nakon što ga je odbila podržati većina srpskih poslanika iz Republike Srpske.

Već tada je ministar civilnih poslova i komunikacija Svetozar Mihajlović prognozirao da će izmjene Zakona morati nametnuti visoki predstavnik: »Očekujem da će visoki predstavnik, nažalost, preuzeti ulogu Parlamenta i intervenirati proglašenjem izmjena i dopuna Zakona o državljanstvu BiH, kako se ne bi dovela u pitanje sudbina državljana BiH u inozemstvu. Nisam siguran da će državni Parlament biti konstituiran do kraja godine«, rekao je Mihajlović.

Ove su se prognoze obistinile. Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH sukladno rezultatima izbora od 5. listopada još nije formiran, a budući da izmjene i dopune Zakona o državljanstvu moraju proći proceduru u oba parlamentarna doma, jasno je da je jedini izlaz iz postojeće situacije Ashdownovo nametanje zakona. »Visoki predstavnik postupit će u najboljem interesu građana BiH«, kažu u Uredu visokog predstavnika (OHR), a kako se doznaje u diplomatskim krugovima, iza formulacije zapravo se krije najava proglašenja Zakona, i to već u idućih nekoliko dana.

BiH je do sada potpisala Ugovor o dvojnom državljanstvu sa SRJ, koji također treba dobiti konačnu parlamentarnu potvrdu, a s Hrvatskom su pregovori u poodmakloj fazi.

Zanimljivo je da je Ministarstvo civilnih poslova i komunikacija Bosne i Hercegovine od 1996. godine do sada izdalo oko 9 tisuća rješenja o odricanju BiH državljanstva.

Alenko Zornija