Vjesnik: 11. 03. 2003.

Nevladine udruge spašavaju tužbu BiH protiv SRJ

SARAJEVO, 10. ožujka - Nakon što je službeno Sarajevo potkraj veljače odbacilo još jednu ponudu Beograda za izvansudskom nagodbom o tužbi BiH protiv SRJ (sada Srbija i Crna Gora), pred Međunarodnim sudom pravde u Den Haagu, pitanje financiranja ove tužbe s bosanskohercegovačke strane ponovno je na dnevnom redu.

Budući da se iz državnoga proračuna ne može očekivati dovoljno sredstava, a ova godina je presudna kada je riječ o rezultatu spora, intenzivirane su aktivnosti nevladinih organizacija na prikupljanju novca. I službeno je registrirana zaklada »Pravda za BiH« čiji su osnivači su Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca, Hrvatsko narodno vijeće, Udruge Majke Srebrenice i Podrinja te sarajevski odjel Društva za ugrožene narode. Gotovo je istodobno objavljeno da je počeo raditi Fond za financiranje tužbe BiH protiv Srbije za genocid počinjen u BiH.

»Pravda za BiH« najavila je da namjerava organizirati mini donatorsku konferenciju kako bi se skupila sredstva za financiranje tužbe, a kao razlog da se ubrzaju aktivnosti navodi se i činjenica da bi se pred Međunarodnim sudom pravde tijekom ove godine trebala održati tzv. usmena rasprava o tužbi. Raspravljat će se o biti spora, nakon što se Sud početkom veljače ove godine još jednom proglasio nadležnim za odlučivanje o tužbi. BiH bi, inače, u slučaju da dobije spor, mogla potraživati ratnu odštetu od Srbije i Crne Gore, koja se procjenjuje između 100 milijuna i čak milijardu dolara.

S druge strane, Fond za financiranje tužbe oformljen je s osloncem na organizaciju Bosanskog kongresa u SAD-u i blisko surađuje s udrugama kakve su one majki Srebrenice i Podrinja, te Društva za ugrožene narode. U Sjedinjenim Državama registrirana je humanitarna organizacija Udruga za bosanska ljudska prava preko čijeg bi računa trebala biti prikupljana pomoć od donatora.

Zanimljivo je da je među ostalim predviđenim aktivnostima Upravnog odbora ovog Fonda navedno i to da će raditi pritisak na tijela vlasti u BiH da ponovno angažiraju profesora međunarodnog prava dr. Francisa Boylea, kao odvjetnika BiH u ovom slučaju, jer je »profesor Boyle inicirao tužbu i uspješno je vodio dok ga tadašnji lideri BiH nisu isključili iz procesa«.

U komentaru najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, sarajevskog Dnevnog avaza naglašava se da bi tužbu BiH, umjesto države, novcem mogli spasiti entuzijesti.

Alenko Zornija