Vjesnik: 04. 04. 2003.

Novo jamstvo Viktoru Lencu usprkos mišljenju Ministarstva gospodarstva

Vlada je na zatvorenoj sjednici odobrila treće državno jamstvo riječkom brodogradilištu Viktor Lenac. Jamstvo je odobreno na ukupan iznos od 2,35 milijuna američkih dolara za potrebe gradnje plinske platforme Marica. Državno je jamstvo dano u korist Raiffeisenbank Austria, za praćenje gradnje platforme u Lencu, čiji je naručitelj INAGIP. Ukupna vrijednost radova procjenjuje se na 9,4 milijuna dolara. Vlada je dala jamstvo usprkos tome što, prema mišljenju Ministarstva gospodarstva, Viktor Lenac ne udovoljava nizu novih kriterija iz odluke o davanju jamstava koju je Vlada prihvatila početkom 2003.

Lenac je privatna tvrtka koja je lani poslovala s gubitkom, a planira ga i u ovoj godini, te ima dospjele nepodmirene obveze. No Vlada je odlučila iznimno podržati zahtjev za jamstvom, obrazlažući da bi odbijanjem došlo do gubitka ugovora s talijanskim partnerom, ali i do gubitka očekivane dobiti.

D. Z.