Večernji list: 02. 06. 2003.

Reforma Vlade prije izbora?

Piše: Deana Knežević

Ako bi se ovog trenutka pitalo što Vlada misli o radu nedjeljom, odgovora bi bilo najmanje tri. HSS-ovi ministri rekli bi da su za zabranu. Librini bi odgovorili da su protiv zabrane, ali da se rad dopusti samo za jedne nedjelje u mjesecu. SDP-ovci kažu da je nemoguće zabraniti rad trgovcima, a pored tolikih drugih struka od kojih se, dapače, očekuje da rade i nedjeljom, pa inzistiraju na zakonitom nagrađivanju toga rada. I što je od toga stav Vlade: zabrana, nezabrana, zabrana na tričetvrt (kao što se zalaže Libra)? U jednom ne previše kompliciranom pitanju, u kojem bi se do uvjerljivog odgovora došlo uz samo malo više proučavanja podataka i procjena posljedica, Vlada trenutno nema jasan stav, jer su stranke koje čine Vladu istrčale za političkim instinktom i previše oprečnim stavovima da bi se o tome moglo govoriti za zajedničkim stolom, a bez rizika od potpunog razlaza. Situacija je više karikaturalna nego uistinu dramatična, ali dok tako stoje stvari oko jednostavnog pitanja kao što je rad nedjeljom, teško je vjerovati da će Vlada u preostalih nekoliko mjeseci uspjeti s jednim puno kompliciranijim projektom - reformom državne uprave.

Premijer je upravo najavio da će novi zakon o Vladi biti gotov već za mjesec dana i da bi se u reformu uprave krenulo od vrha piramide, tako da se prvo posloži vrh izvršne vlasti. Za takav pothvat Račan ima nekoliko dobrih argumenata. Kao prvo, državna uprava u Hrvatskoj postala je usko grlo drugim reformama. Nije dovoljno ekipirana, a ni dovoljno motivirana da bi izvela promjene koje Hrvatska mora ostvariri do ulaska u EU. Drugo, sadašnje ustrojstvo i podjela nadležnosti bili su skrojeni previše po mjeri vladarskih ambicija široke koalicije, a premalo po kriteriju efikasnosti. Treće, dobro je da nova vlast nakon izbora ima u tom pogledu sređenu situaciju, a ne da mora početi time da se bavi sama sobom i preuređuje ministarstva. Četvrto, sve koalicijske stranke otvoreno kažu da se natječu za još jedan mandat, pa dakle to što poduzimaju rade za sebe, što je legitimno, iako ne do kraja praktično ukoliko na izborima ipak pobijedi netko drugi. Ali, odluke o manjem broju ministarstava, o, na primjer, većim ovlastima premijera i njegova ureda, o drugačijem rasporedu nadležnosti među ministarstvima, krupne su političke odluke. A sastav onaj isti, koji trenutno ne može u pitanje rada nedjeljom.