Slobodna Dalmacija: 03. 06. 2003.

LUKA ROIĆ, PREDSJEDNIK SABORSKOG ODBORA ZA INFORMIRANJE I MEDIJE

Ova Vlada ipak neće privatizirati Slobodnu

Privođenje završnici natječaja za dodjelu posljednje državne TV koncesije i neprihvatljivo odugovlačenje s privatizacijom Slobodne Dalmacije nedvojbeno su dva vrlo jaka razloga za razgovor s Lukom Roićem, zastupnikom Hrvatske seljačke stranke i predsjednikom Odbora za informiranje, informatizaciju i medije u Hrvatskom saboru.

Među potencijalnim koncesionarima treće mreže ima zanimljivih imena. Natječaj su pratili disonantni tonovi između predsjednice Vijeća i resornog ministra, a povod je niska godišnja naknada za koncesiju, svega 400.000 kuna.

- Znam za njihove nesporazume, no Vijeće je ipak u skladu sa zakonom raspisalo natječaj na koji su, evo, pristigle i ponude i sada je još preostalo njihovo završno ocjenjivanje te izbor najboljega između njih. Vijeće je potpuno autonomno u toj odluci.

Predsjednica Vijeća Ružica Zovko-Cihler najavila je da će kod otvaranja ponuda tražiti očitovanje članova. Hoće li odluka o izboru biti donesena do kraja lipnja ili tek u rujnu?

- Obzirom na tako dugi rok doista su moguće svakojake spekulacije. Poznato je da ima nesuglasica između pojedinaca u Vijeću i resornog ministarstva, no konačna odluka ovoga je trenutka ipak u rukama Vijeća i ono samostalno odlučuje kada će i koga će izabrati za koncesionara. Mogu i ubrzati i odložiti postupak, sve je stvar dogovora među njima.

Privatizacija Slobodne Dalmacije dugo se najavljuje, no nikako da uđe u veliki finale? Što se događa?

- Proces privatizacije u posljednjoj godini mandata jedne Vlade zasigurno je opterećen raznoraznim različitim pristupima. Mi u HSS-u zalagali smo se za koncepciju da zaposleni najizravnije sudjeluju u privatizaciji i ta je naša podrška izrečena više puta. Naravno, uz strateškog partnera koji će u vrlo ubrzanom postupku osigurati sredstva za modernizaciju Slobodne.

Ministar Ljubo Jurčić, koji je i predsjednik Upravnog odbora HFP-a, ne skriva da ključ privatizacije drže upravo SDP i HSS, bez dogovora tog dvojca nema netječaja.

- Činjenica je da HSS javno zagovara već spomenuti princip privatizacije Slobodne. Koliko je meni poznato, u ovom trenutku vlada neko zatišje. Čini mi se da nema dovoljno pripravnosti da se "zagrize" u tu privatizaciju...

Od strane SDP-a ili i HSS-a...

- Vjerojatno od strane ukupne Vlade RH. Što zapravo znači da koalicijski partneri ipak još nisu potpuno uskladili svoja stajališta. Iskreno rečeno, nisam potpuno upućen i nisam siguran da znam baš sve detalje. Ali svakako se može zaključiti da ima određenih nesuglasica u koncepcijskom dijelu i zato se ništa ne događa.

Znači, Slobodna će s privatizacijom čekati sljedeću Vladu?

- Nisam baš kompetentna osoba za tvrdnje takve naravi, ali kako stvari stoje, doista izgleda da sve ide u tom pravcu. Osobno mi se čini da su svi zastali i da se dosta pasivno odnose prema tom pitanju.

Božica BABIĆ