Slobodna Dalmacija: 05. 06. 2003.

Dolar protiv eura

Američka konkurentnost snažno raste, a nema bijega kapitala. Sve to pogoduje dolaru, budući da je za osvajanje tržišta potreban veliki i jeftin kapital

dr. Branimir LOKIN

Snažna deprecijacija dolara, poglavito u odnosu na euro, obilježavala je svjetsku valutnu scenu u proteklih nekoliko mjeseci. Tumačenje te pojave veže se popularno uz irački rat, a objašnjenja izvlače iz naraslih troškova proračuna SAD-a što je, valja odmah ustvrditi, površno i netočno. Naime, nužno je pojasniti kako su troškovi rata u materijalu bili proračunski anticipirani (zalihe), dok se promptni troškovi, u najvećem opsegu vezani za plaće, također zbog profesonalne vojske, mogu troškovno marginalizirati.

Otvoreno tržište

Razloge deprecijacije nije moguće vezivati ni uz pad konkurentnosti američkoga gospodarstva, budući da su njegove konkurentne reference ostale daleko ispred svjetskih i europskih. Za objašnjenje samoj pojavi najbolje je vratiti se u povijest. Godine 1971. R. Nixon je ukinuo zlatno pokriće dolaru i tako otvorio eru fluktuirajućeg tečaja i nastup tzv. reganomike, opcije temeljene na monetarnističkoj doktrini.

Tada, suprotno nego što je to danas, dolar je aprecirao, premda objektivno u pogledu njegova pariteta nisu postojali nikakvi ozbiljniji gospodarski i valutni razlozi za to. Međutim, bilo je očito kako je američko gospodarstvo tog vremena gubilo bitku u pogledu stupnja efikasnosti na svjetskoj gospodarskoj sceni i kako su mu bila nužna dodatna ulaganja. Precijenjeni dolar privukao je svjetski kapital i investicijski ciklus koji je nakon jednog desetljeća ponovno SAD afirmirao kao najveću svjetsku gospodarsku velesilu.

Istodobno, stručna i institucionalna infrastruktura počela je afirmirati ideje monetarista sadržane u otvorenom tržištu i slobodnoj alokaciji faktora proizvodnje, od kapitala do rada. No taj je pravac, kvalificiran kao neoliberalizam, nastao isto tako i pod utjecajem tehnološkog vala promjena poznatog kao tercijarizacija.

Vrhunac procesa tercijarizacije uslijedio je u devedesetim godinama kada dolazi do spektakularnog rasta blagostanja, ali po svemu sudeći i do njegova povijesnog završetka. Naime, u drugoj polovici devedesetih godina sve snažnije se počinje ocrtavati recesijsko obilježje. Što se dogodilo?

Neoliberalni obrazac temeljen na osobnoj potrošnji kao pokretaču rasta, perfektno je funkcionirao u uvjetima neprekidnog širenja potrošnje, što se dogodilo zahvaljujući tranzicijskim zemljama i zemljama u razvoju u razdoblju njihove privatizacije. Te su zemlje raspložive dohotke, do kojih su došle dezinvestiranjem u gospodarstvo i infrastrukturu, kanalizirale u osobnu potrošnju robnog podrijetla mahom iz razvijenih zemalja, nerijetko se i neoptimalno zadužujući.

Početak recesije

Kada je taj proces bio iscrpljen, recesija je počela kucati na vrata. SAD je prvi osjetio prijetnju (Enron, burzovni indeksi) i prvi reagirao. Bushovoj administraciji je postalo jasno kako do novih tržišta nije moguće doći preko starih ideja i obrazaca. Također im je postalo jasno da su tržišta budućunosti u Aziji, što je razultiralo odlukom o ratu i dovelo do samog rata.

Rat predstavlja samo predtekst za osvajanje tržišta i naravno za novu gospodarsku doktrinu. Kao i daleke 1971. godine, SAD joj pristupa deprecirajući dolar, što je na prvi pogled neobjašnjivo, jer bi tako trebao biti otvoren bijeg kapitala iz SAD-a u Europu. No, to se ne događa.

Suprotno, američka konkurentnost snažno raste, a nema bijega kapitala. Sve to zajedno pogoduje dolaru, budući da je za osvajanje tržišta novih performansi (Azija) potreban veliki i jeftin kapital. Europa, pak, nastavlja život na temelju neoliberalnog ideologijskog obrasca, a vrhunac tog projekta je upravo euro. Zajednička europska valuta izravnala je sve europske različitosti, izjednačila cijenu radne snage i kapitala i učinila gospodarsku politiku potpuno neelastičnom i temeljito birokratskom. Stvarajući novi monetarni suverenitet bez suvereniteta (intervencije) euro je postao paradigma nepokretne mete u nesmiljenom valutnom ratu.

Kada je dolaru odgovaralo euro je vrtoglavo gubio na vrijednosti, da bi nakon toga vrtoglavo rastao. Euro lišen valutne intervencije očito nije u stanju parirati dolaru, što lidere EU-a čini sve nevjerodostojnijima, a gospodarsku zajednicu sve teže održivom. Uz to, i mentalni kod EU-a nastanjuju sve više bezidejni birokrati kao jaje jajetu slični legendarnim komunističkim aparatčicima.