Vjesnik: 13. 06. 2003.

Hrvatska »prijatelj suda« kad Gotovina bude »prijatelj Hrvatske«

Sve dok je Ante Gotovina bjegunac, dok je na snazi uhidbeni nalog i nalog o Gotovininu prebacivanju u Haag, ma koliko to željela, Hrvatska ne može biti »prijatelj« ni svojem optuženom građaninu, a onda ni Haaškom sudu/ Hrvatska se može pojaviti samo pred Sudom, jer su kontakti u »slučaju Gotovina« s Carlom del Ponte zaključeni 12. lipnja 2001. primitkom optužnice u Uredu za odnose s Haagom

ZAGREB, 12. lipnja - Hrvatska se kao amicus curie (»prijatelj suda«) može pojaviti samo prema 74. pravilu Pravilnika o postupku i dokazima Haaškog suda. Prema njemu, o tome odlučuje raspravno vijeće koje vodi postupak u slučaju, primjerice, Ante Gotovine.

Da bi raspravno vijeće imalo što voditi, nužno je prije svega da se optuženik, dakle Gotovina, nalazi pred njim. Tek se tada može, odlukom sudačkog vijeća, pozvati državu da nastupi pred njim i iznese stavove o bilo kojem pitanju koje odrede suci. Tvrdoću te odredbe ublažava rješenje prema kojem vijeće može državi odobriti da pred njim nastupi u predmetu »Gotovina«. Dakle, kad Hrvatska takav nastup predloži, a vijeće ga odobri.

Zapravo, Hrvatskoj je u predmetu »Gotovina« nastup ograničen optuženikovim postupanjem. Sve dok je Ante Gotovina bjegunac, sve dok se nalazi izvan dosega raspisane tjeralice, dok je na snazi uhidbeni nalog i nalog o Gotovininu prebacivanju u Haag, ma koliko to željela, država ne može biti »prijatelj« ni svojem optuženom građaninu, a onda ni Sudu.

Međutim, prihvati li Gotovina nadležnost Haaškog suda, kao što obećava u kontroverznom intervjuu ovih dana, Hrvatska ima mogućnost formalizirati svoj stav o optužnici i predmetu, koji je već ispisan u nekoliko prilika.

Samo da podsjetimo, »prijateljska« je gesta učinjena 18. lipnja 2001. godine. Tada je premijer Ivica Račan u pismu Carli del Ponte tražio da se iz optužnice brišu navodi koji poriču legitimitet oslobodilačkoj operaciji »Oluji« i kojima se kriminalizira Domovinski rat.

Drugi postupak sadržan je u premijerovu pismu Saboru, podnositeljima interpelacije u Gotovininu slučaju. U tom odgovoru premijer naglašava kako su on i Vlada spremni kao »prijatelj suda« uključiti se u kazneni postupak protiv Gotovine. Premijer obećava i punu zakonsku pomoć te doprinos optuženikovoj obrani da u njegovu korist pruži Haaškom sudu sva potrebna jamstva u skladu s pravilima o postupku i dokazima Suda.

Računajući na to da će razložnost pobijediti kod samog optuženoga Gotovine, Vlada je već tim javnim postupcima i prema Haagu i prema saborskim zastupnicima postupila prema pravilima Haaškog suda i unaprijed nastupila kao amicus curie, koji ta jamstva može proslijediti sudskom vijeću u nedirnutom obliku. Tim se intervencijama, naime, ne dira u činjenične dokaze o elementima kaznenog djela iz optužnice. Kvalifikacije, pak, iz optužnice, koje se odnose na »Oluju« i na Domovinski rat, upravo su ona pravna intervencija koja je dopuštena Hrvatskoj, koja utječe na pravnu stranu optužnice. Prema pravilima, to je jedino što se može učiniti.

Također valja podsjetiti da je Vlada u »slučaju Bobetko« nekoliko puta u statusu »prijatelja suda« podnosila podneske koji su rezultirali ne samo liječničkim pretragama i ekspertizama, nego su bitno utjecali i na konačnu predaju optužnice odvjetniku Janka Bobetka, čime je ukinut i uhidbeni nalog i nalog o njegovu prebacivanju, a postupak i doveden do željenog cilja: Bobetko nije išao u Haag.

Istim podnescima je Hrvatska, u »slučaju Bobetko«, nastupila kao subjekt suradnje službenog Zagreba i Haaga. Haaška pravila, naime, jasno kažu da podnositelj molbe za podnošenje amicus-podneska može to učiniti za svaki navod iz optužnice za koji smatra od će pomoći u pravilnom odlučivanju o predmetu. Prema tome, skupina pravnika okupljena oko premijera Račana već radi na tim materijalima.

Već iz ovako grubo opisanih pravila amicusa vidljivo je da se Hrvatska može pojaviti samo pred Sudom i da su kontakti u »slučaju Gotovina« s Carlom del Ponte zaključeni 12. lipnja 2001. godine primitkom optužnice u Uredu za odnose s Haagom.

Vladine će se namjere, dakle, materijalizirati tek kad i Gotovina prihvati status »prijatelja Hrvatske« i preda se Haaškom sudu.

Vlado Rajić